VIA University College

8.725 kvote 2-ansøgninger til VIAs uddannelser

Del

VIA oplever i år en markant nedgang i kvote 2-søgningen til sine videregående uddannelser. Faldet var forventet – men er bekymrende for velfærdssamfundet, påpeger VIAs professionshøjskoledirektør.

Af journalist Kiri Kesby, kike@via.dk

Der var i dag – den 15. marts kl. 12.00 – ansøgningsfrist til de videregående uddannelser gennem kvote 2.

VIA University College har i år modtaget i alt 8.725 kvote 2-ansøgninger til sine 42 forskellige uddannelser i Region Midtjylland. Det er en samlet nedgang på 25,6 procent i forhold til i fjor svarende til 3.010 færre ansøgninger.

Målt på førsteprioritetsansøgninger har VIA modtaget 4.514 ansøgninger svarende til 19,2 procent færre førsteprioritetsansøgninger end sidste år.

Hårdt ramte velfærdsuddannelser

Faldet i antallet af kvote 2-ansøgninger rammer blandt andet de store uddannelser til sygeplejerske, lærer, pædagog og socialrådgiver, som ellers er afgørende for at understøtte velfærdssamfundet.

Hårdest ramt er sygeplejerskeuddannelsen hos VIA med 42,4 procent færre kvote 2-ansøgninger end i fjor. Pædagoguddannelsen og socialrådgiveruddannelsen har modtaget henholdsvis 33,3 procent og 29,9 procent færre kvote 2-ansøgninger end i 2021.

Læreruddannelsen er den af de fire store velfærdsuddannelser hos VIA, der oplever den mindste nedgang i kvote 2-søgningen – nemlig på samlet 18,7 procent. Det hænger sammen med, at læreruddannelsen i Aarhus stadig oplever en stor søgning. Samtidig er der i år kommet 53,7 procent flere kvote 2-ansøgninger til læreruddannelsen hos VIA i Nørre Nissum og Holstebro under ét – i alt 83 ansøgninger.

Positivt er det tillige, at den samlede kvote 2-søgning til de ingeniøruddannelser, VIA udbyder i år, er steget med 13,2 procent. Det gælder ingeniøruddannelser inden for blandt software, byggeri samt klima og vandteknologi.

Flere forklaringer på nedgang

”Det samlede fald i antallet af kvote 2-ansøgninger er en gennemgående tendens på landsplan i år og var forventet – men er også bekymrende. Der er flere forklaringer på nedgangen,” påpeger professionshøjskoledirektør Kirsten Suhr Bundgaard fra VIA University College.

Hun slår fast, at en del af faldet i antallet af kvote 2-ansøgninger skyldes, at der i år er færre uddannelser at søge ind på hos VIA – fordi det politisk er besluttet at lukke en række engelsksprogede uddannelser fra i år. Det drejer sig hos VIA om 451 engelsksprogede studiepladser i Horsens og 223 i Aarhus på ingeniør- og businessuddannelser.

”Faldet i antallet af kvote 2-ansøgninger hænger tillige sammen med, at der var været høje ansøgningstal de seneste to år. Under corona-pandemien har flere unge valgt at gå i gang med deres uddannelse, fordi de ikke har haft mulighed for at tilbringe sabbatår med fx udenlandsrejser. I år tyder alt på, at der igen er mange unge, der har planlagt at holde sabbatår og derfor venter med at søge ind på uddannelser,” siger Kirsten Suhr Bundgaard og fortsætter:

”Det kan også have spillet ind på kvote 2-søgningen, at de stærke og samfundskritiske professioner som lærer, pædagog og sygeplejerske uretmæssigt har været genstand for kritik i de senere år. Det er virkelig ærgerligt, for uddannelserne til lærer, pædagog og sygeplejerske er både spændende og helt afgørende for vores velfærdssamfund. Det er uddannelser, vi i VIA er virkelig stolte af, og professionerne som lærer, pædagog og sygeplejerske bør også samfundsmæssigt høste stor anerkendelse”.

Store udfordringer med rekruttering

Kirsten Suhr Bundgaard understreger, at dykket i antallet af kvote 2-ansøgninger til lærer-, pædagog-, sygeplejerske- og socialrådgiveruddannelserne kan forstærke udfordringerne med at få uddannet nok kvalificeret arbejdskraft til at imødekomme arbejdsmarkedets behov.

Analysetal fra Damvad Analytics viser, at vi i Danmark med de kommende års store stigninger i antallet af 0-6 årige børn og i antallet af ældre over 80 år vil komme til at mangle i alt godt 35.000 lærere, pædagoger, sygeplejersker og socialrådgivere i 2030, hvis ikke flere unge fremover søger ind på de fire store samfundsvigtige og spændende uddannelser.

”Specifikt i Region Midtjylland vil der i 2030 mangle 4.100 pædagoger, 1.400 lærere, 2.200 sygeplejersker og 400 socialrådgivere. Derfor er det rigtig bekymrende for vores velfærdssamfund, når vi nu kan se, at endnu færre end hidtil søger ind på uddannelserne til lærer, pædagog, sygeplejerske og socialrådgiver,” lyder det fra Kirsten Suhr Bundgaard.

Allerede i dag er der rekrutteringsudfordringer i den offentlige sektor. Opgørelser viser, at tæt på en tredjedel af opslåede stillinger som sygeplejerske og pædagog og hver syvende af alle rekrutteringer til ledige lærerjobs ikke bliver besat i Region Midtjylland, fordi ledigheden er historisk lav.

Besked til ansøgerne 28. juli

Kirsten Suhr Bundgaard understreger, at VIA gennem alle år har prioriteret en bred geografisk spredning af uddannelser og også fremover fortsætter med at udbyde uddannelser i de samme 11 byer i Region Midtjylland som i dag.

”Vi håber på at modtage et stort antal ansøgninger gennem kvote 1 til sommer, så den samlede søgning til VIAs uddannelser i år ikke bliver markant lavere end i fjor,” fremhæver Kirsten Suhr Bundgaard.

Der er ansøgningsfrist for kvote 1-ansøgninger den 5. juli. I de kommende dage bliver de indkomne kvote 2-ansøgninger behandlet i VIAs optagelsescenter. Alle ansøgere får besked den 28. juli, om de er optaget på en ønsket videregående uddannelse eller ej.

Se skemaer med tal for årets kvote 2-søgning til VIAs uddannelser her.

Hvad er kvote 2?

I kvote 2 er det en samlet bedømmelse af karakterer og livserfaringer fra eksempelvis jobs, højskoleophold, rejser og frivilligt arbejde, der afgør, om ansøgerne bliver optaget på de videregående uddannelser, de har søgt ind på.

Der er hvert år ansøgningsfrist gennem kvote 2 den 15. marts kl. 12.00.

Ansøgningsfristen gennem kvote 1 er 5. juli kl. 12.00. I kvote 1 bliver ansøgerne alene vurderet og optaget på uddannelser på basis af deres karaktergennemsnit fra gymnasiet.

Både kvote 2- og kvote 1-ansøgerne får den 28. juli 2022 besked på, om de er blevet optaget på en søgt videregående uddannelse.

Nøgleord

Kontakter

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til:

Kirsten Suhr Bundgaard
Professionshøjskoledirektør hos VIA University College
T: 87 55 10 18
E: kibu@via.dk

Helle Doktor Simonsen
Studiechef hos VIA University College
T: 87 55 10 20
E: heds@via.dk

Kiri Kesby
Journalist i VIAs kommunikationsafdeling
T: 87 55 14 61
E: kike@via.dk

Læs mere om VIA her: www.via.dk

Billeder

Information om VIA University College

VIA University College
VIA University College
Hedeager 2
8200 Aarhus N

87 55 00 00http://via.dk/

Fakta om VIA University College:

  • VIA er en professionshøjskole med 20.000 studerende og 42 forskellige professionsbacheloruddannelser i 11 af de 19 kommuner i Region Midtjylland.
  • VIA understøtter velfærdssamfundet ved blandt andet at uddanne til lærer, pædagog, sygeplejerske, socialrådgiver, fysioterapeut, bioanalytiker og professionsbachelor i skat. Målrettet det private erhvervsliv udbyder VIA blandt andet uddannelser til ingeniør, bygningskonstruktør, designer og filmanimator.
  • VIA uddanner til hele den midtjyske region og har campusser med flere uddannelser under samme tag i Aarhus, Horsens, Randers, Silkeborg, Viborg, Herning og Holstebro. Dertil kommer udbud i Nørre Nissum, Skive, Ikast og Grenaa.
  • VIAs professionsrettede uddannelser foregår i en vekselvirkning mellem teori og praksis samt praktikperioder.
  • VIA er en af Nordens største udbydere af målrettet kompetenceudvikling til en lang række brancher inden for både den private og offentlige sektor.
  • VIA bedriver praksisrettet forskning, udvikling og innovation i syv forskningscentre. Forskningsaktiviteterne har fokus på fx pædagogik, læring, sundhed, demens, klima og bæredygtig udvikling.

Læs mere om VIA University College på www.via.dk

Følg pressemeddelelser fra VIA University College

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra VIA University College

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum