VIA University College

744 kvote 2-ansøgninger til Campus Silkeborg og Ikast

Del

VIAs prorektor Gitte Sommer Harrits ser en alvorlig samfundsudfordring, men er overordnet set tilfreds med kvote 2-tallene. Og så krydser hun fingre for, at de studerende får lov at møde ind til fysisk undervisning.

Mandag kl. 12 udløb fristen for at søge ind på en videregående uddannelse i kvote 2. Dermed blev det også tid til at tælle de motiverede ansøgninger op i Silkeborg og Ikast, hvor du kan læse til lærer, sygeplejerske og pædagog på VIA University College.

Læreruddannelsen går lidt frem. Sygeplejerskeuddannelsen går lidt tilbage

På læreruddannelsen i Silkeborg har man modtaget 240 ansøgninger. Det svarer til en stigning på 7,6% sammenlignet med 2020, hvor uddannelsen modtog 223 ansøgninger i kvote 2.

På sygeplejerskeuddannelsen ser det anderledes ud. Her oplever man et fald på 12,3% i det samlede antal ansøgninger i forhold til 2020. Sygeplejerskeuddannelsen har i år modtaget 391 ansøgninger. Det tal lå i 2020 på 446.

For både lærer- og sygeplejerskeuddannelsen gælder det, at antallet af 1. prioritetsansøgninger er faldet en smule. Læreruddannelsen har fået 4 færre, mens sygeplejerskeuddannelsen har fået 12 færre 1. prioritetsansøgninger. Det er et billede, man kan genkende i Ikast.

Plus 3 til Ikast i det samlede regnskab

Pædagoguddannelsen i Ikast er også en del af VIAs Campus Silkeborg. Her har man modtaget 113 ansøgninger i alt, hvilket er 3 mere end sidste år. Selvom det samlede antal ansøgninger er steget, er antallet af 1. prioritetsansøgninger faldet til 53 mod 68 i 2020.

Tilfreds med tal trods alvorlig samfundsudfordring

”Det er en alvorlig samfundsudfordring, at ansøgertallet på uddannelsen til sygeplejerske falder. For samfundet har brug for flere sygeplejersker. Og situationen bliver endnu værre i de kommende år. Derfor håber vi på professionshøjskolerne meget, at der nu vil blive gjort en målrettet indsats politisk for at håndtere udfordringen,” siger prorektor Gitte Sommer Harrits fra VIA University College, som overordnet set er tilfreds med kvote 2-tallene.

”Vi er godt tilfredse med kvote 2-tallene. Antallet af kvote 2-ansøgninger til VIAs uddannelser er steget markant de seneste 10 år, og derfor kan tallene ikke blive ved med bare at stige – slet ikke i en tid med mindre ungdomsårgange. Faktisk ser vi det som virkelig positivt, at der trods corona-situationen igen i år samlet set er en pæn søgning til VIAs uddannelser”.

Krydser fingre for nuværende og kommende studerende i hele regionen

”Vi håber selvfølgelig, at vores nuværende studerende meget snart får lov til at møde ind igen fysisk efter lang tids onlineundervisning på grund af corona, og at alle de studerende, der starter på VIAs over 40 forskellige uddannelser efter sommerferien, må få fysisk undervisning på vores campusser,” siger prorektor Gitte Sommer Harrits.

Gitte Sommer Harrits, der er den øverst ansvarlige for VIAs uddannelser, fremhæver, at VIA er meget optaget af at imødekomme regeringens ambitioner om videregående uddannelser i alle dele af Danmark og derfor har uddannelser i 11 forskellige byer.

”Vi ser det som vores dna at kunne tilfredsstille arbejdsmarkedets behov for veluddannet arbejdskraft – også uden for de større byer – og at klæde vores studerende på med de kompetencer, som både det offentlige og private arbejdsmarked efterspørger. Derfor gør vi en målrettet indsats for at gøre vores uddannelser i alle dele af Region Midtjylland så attraktive som muligt ved blandt andet løbende at udvikle uddannelserne og studiemiljøet,” siger prorektor Gitte Sommer Harrits.

Høj velfærd med veluddannet arbejdskraft

Gitte Sommer Harrits understreger, at det for VIA er et pejlemærke at fastholde en høj velfærd i Danmark gennem veluddannet arbejdskraft, og at VIA med sine uddannelser er med til at afhjælpe manglen i samfundet på blandt andet sygeplejersker, lærere og pædagoger.

”Den pæne søgning til VIA beviser, at mange er tiltrukket af professionsbacheloruddannelserne, som veksler mellem teori og praksis. Professionsbacheloruddannelsernes særkende er jo, at den teori, de studerende lærer på uddannelsen, skal kunne bruges direkte i job fra dag ét på arbejdspladsen. Derfor er uddannelserne meget målrettede og praksisnære – samtidig med at de gør meget ud af at ruste de studerende med den seneste forskningsviden, med de kompetencer, arbejdsmarkedet efterspørger, med dannelse og med et innovativt mindset til at tænke nyt til gavn for samfundsudviklingen,” siger VIAs prorektor.

Svar venter i juli

Kvote 2-ansøgningerne bliver i de kommende dage behandlet i VIAs optagelsescenter, hvor medarbejderne igen i år arbejder hjemmefra på grund af corona.

Gitte Sommer Harrits pointerer, at der først er ansøgningsfrist til de videregående uddannelser gennem kvote 1 den 5. juli, og at VIA optager flest studerende (gennemsnitligt 64 procent) gennem kvote 1. Det er derfor først til sommer, at VIA får overblik over årets samlede antal ansøgninger.

Traditionelt modtager VIA samlet set væsentligt flere ansøgninger, end der er studiepladser, og Gitte Sommer Harrits forventer derfor, at der igen i år bliver fyldt op på langt hovedparten af VIAs uddannelser.

Ansøgerne gennem både kvote 1 og 2 får besked onsdag den 28. juli, om de er optaget på en ønsket videregående uddannelse eller ej.

Fakta: Sådan er søgningen på VIAs uddannelser i Silkeborg og Ikast:

Læreruddannelsen:

Kvote 2-ansøgninger i alt:

2021: 240

2020: 223

Førsteprioritetsansøgninger:

2021: 59

2020: 63

Sygeplejerskeuddannelsen:

Kvote 2-ansøgninger i alt:

2021: 391

2020: 446

Førsteprioritetsansøgninger:

2021: 54

2020: 66

Pædagoguddannelsen:

Kvote 2-ansøgninger i alt:

2021: 113

2020: 110

Førsteprioritetsansøgninger:

2021: 53

2020: 68

Fakta: Hvad er kvote 2?

I kvote 2 er det en samlet bedømmelse af karakterer og livserfaringer fra eksempelvis jobs, højskoleophold, rejser og frivilligt arbejde, der afgør, om ansøgerne bliver optaget på de videregående uddannelser, de har søgt ind på.

Der er hvert år ansøgningsfrist gennem kvote 2 den 15. marts kl. 12.00.

Ansøgningsfristen gennem kvote 1 er 5. juli kl. 12.00. I kvote 1 bliver ansøgerne alene vurderet og optaget på uddannelser på basis af deres karaktergennemsnit fra gymnasiet.

Både kvote 2- og kvote 1-ansøgerne får den 28. juli 2021 besked på, om de er blevet optaget på en søgt videregående uddannelse.

Pressekontakt for yderligere oplysninger:

Prorektor Gitte Sommer Harrits
VIA University College
T: 87 55 18 76
E: gish@via.dk

Kommunikationsmedarbejder Emil Carlsson
VIA University College
T: 87 55 14 02
E: carl@via.dk 

Billeder

Vedhæftede filer

Information om VIA University College

VIA University College
VIA University College
Hedeager 2
8200 Aarhus N

87 55 00 00http://via.dk/

VIA er en professionshøjskole med ca. 20.000 studerende fordelt i 11 byer i Region Midtjylland.

VIA har 42 forskellige professionsbacheloruddannelser til blandt andet ingeniør, lærer, pædagog, designer, sygeplejerske, bygningskonstruktør, filmanimator, socialrådgiver, fysioterapeut og bioanalytiker. Desuden tilbyder VIA en lang række efter- og videreuddannelser og er en af Nordens største udbydere af kompetenceudvikling.

VIA er kåret som Årets Entreprenante Uddannelsesinstitution i både 2014, 2018 og 2019.

Følg pressemeddelelser fra VIA University College

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra VIA University College

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum