Novo Nordisk Fonden

7 nye projekter får del i Novo Nordisk Fondens akutte coronavirus-pulje

Del

Novo Nordisk Fonden offentliggør 7 nye bevillinger til coronavirus-relaterede projekter i Danmark. Der uddeles i alt 9,2 mio. kr. til de nye projekter.

I de nye projekter bliver der blandt andet sat fokus på at:

 • Oplyse borgere med etnisk minoritetsbaggrund om de væsentligste budskaber fra de danske sundhedsmyndigheder.
 • Afdække smitterisiko hos COVID-19-raskmeldte og hos afdøde, som var smittet med sygdommen.
 • Oprette et landsdækkende system til sikring af sundhedsfaglige kompetencer.
 • Udvikle et samtaleforløb, som lærere kan anvende, når eleverne er tilbage i skolerne efter karantæneperioden.

Novo Nordisk Fonden vil løbende orientere om de bevillinger, der bliver givet gennem det akutte støtteprogram. Ansøgerne skal være forankret på offentlige institutioner/myndigheder eller private ikke-for-profit organisationer i Danmark, der deltager i bekæmpelsen af coronavirus-epidemien. Næste runde af bevillinger vil blive offentliggjort i løbet af få dage.

Den samlede støtte fra fonden til projekter relateret til coronavirus-epidemien er nu oppe på 52 mio. kr.

Et samlet overblik over Novo Nordisk Fondens samlede støtte til coronavirus-relaterede projekter findes her.

Læs mere om de 7 nyeste projekter herunder.

 1. Oplysningskampagne om COVID-19 til etniske minoriteter i Danmark, DRC Dansk Flygtningehjælp: 2.650.000 kr.
  Projektet skal oplyse borgere med etnisk minoritetsbaggrund om de væsentligste budskaber fra de danske sundhedsmyndigheder. Det sker på relevante modersmål gennem en online rådgivning (chat) og en hotline samt informationsmateriale målrettet beboere i udsatte boligområder, på asylcentre m.v. Desuden vil projektet køre en kampagne på sociale medier målrettet unge samt oplæsning og evt. illustrationer af budskaber fra myndighederne. Kampagnen koordineres med Sundhedsstyrelsen og løses i samarbejde med Als Research.
 1. Hjælpeberedskab til udsatte børn og familier, Red Barnet: 2.337.525 kr.
  Projektet skal iværksætte et landsdækkende hjælpeberedskab til udsatte børn og familier, der presses af en ny og svær hverdag som følge af COVID-19-krisen. Det er familier, som i forvejen har svært ved at få hverdagen til at hænge sammen, og hvis situation forværres kritisk i denne tid. Red Barnets frivillige vil tilbyde familierne hjælp til indkøb, krea- og aktivitetspakker til positiv og aktiv beskæftigelse i familien, gode råd og retningslinjer under krisen, digitalt samvær og fællesskab samt psykosocial støtte via telefonhjælpelinje. Formålet er at sikre den mentale sundhed hos børn i familier i udsatte positioner samt formidling af Sundhedsstyrelsens anbefalinger til en særligt udsat målgruppe.
 1. Afdækning af smitterisiko hos COVID-19-raskmeldte og hos afdøde, Odense Universitetshospital: 1.286.250 kr.
  Formålet med projektet er at undersøge, hvor længe SARS-CoV-2-virussen smitter, efter symptomer på infektionen ophører. Man opererer lige nu med en 48 timers sikkerhedsmargin, efter symptomerne ophører, men reelt mangler der viden om, hvorvidt dette er nok. Desuden er der usikkerhed om, i hvor høj grad og hvor længe COVID-19 kan overføres fra afdøde, særligt hos personer, som håndterer afdøde. I projektet udføres forsøg, hvor friske prøver fra COVID-19-syge personer og afdøde med COVID-19 overføres til menneskeceller dyrket i laboratoriet. Ved efterfølgende at observere og måle på cellernes tilstand kan det klarlægges, om prøven indeholder en infektionsdygtig virus. Projektet forventes at give et mere præcist billede af smitterisikoen forbundet med denne virus og dermed et bedre grundlag for at udstikke retningslinjer, der kan begrænse smitte.  
 1. Applied Artificial Intelligence for real-time risk assessment of patients with COVID-19, Rigshospitalet: 1.210.000 kr.
  I takt med at COVID-19-pandemien udvikler sig, generes flere og flere patientdata. Disse vil kunne bruges til at udvikle nye, data-drevne beslutningsstøttemodeller til gavn for kommende patienter. Baseret på den nyeste viden om kunstig intelligens (Artificial Intelligence, AI), analyse af patientjournaler og behandlingsforløb, arbejder projektet henimod at estimere en nydiagnosticeret COVID-19 patients risiko for at få behov for intensiv og respiratorbehandling baseret på personens tilgængelige sundhedsdata. Det er forhåbningen, at sådanne modeller kan benyttes af frontlinjepersonalet ved mødet med en ny COVID-19-patient samt af sundhedsvæsenets planlæggere. Projektet søger desuden at identificere mønstre i patientdata, der potentielt kan danne grundlag for kommende anbefalinger om, hvordan morgendagens COVID-19-patienter bedst behandles. Projektgruppen er samlet omkring eksisterende kliniske og epidemiologiske AI-interesserede forskergrupper fra Rigshospitalet og Bispebjerg Hospital, støttet af et hold af AI-eksperter fra Datalogisk Institut, Københavns Universitet.
 1. Oprettelse af et landsdækkende system til sikring af sundhedsfaglige kompetencer, Sorø Kommune: 1.125.000 kr.
  Projektet stiller e-learning på forskellige sundhedsfaglige områder til rådighed for rekrutteret plejepersonale i landets kommuner, der akut har behov for opdateret viden forårsaget af situationen med COVID-19, før de skal varetage visiterede ydelser hos kommunernes borgere. Den anvendte platform sikrer hurtig adgang til effektiv læring uden krav om fremmøde. På samme platform får ledelsen mulighed for at følge status på undervisningen digitalt, og danne sig et overblik over de kompetencer, der er til rådighed. Data opsamles til brug for evt. lignende akutte situationer i fremtiden.
 1. Akut behov for rådgivning og information til psykisk sårbare i forbindelse med coronavirus-epidemien, Psykiatrifonden: 395.000 kr.
  Projektet vil akut opruste Psykiatrifondens Rådgivning og informationstilbud til psykisk sårbare i forbindelse med coronavirus-epidemien. Udover at sikre telefon- og chatrådgivning vil der blive oprettet et informations-site med specifik og samlet hjælp og oplysning om mentalt helbred i krisesituationer. Samtidig vil projektet indsamle data fra rådgivningssamtaler for at kunne analysere og bidrage med viden om, hvilke sundhedsmæssige konsekvenser coronavirus-epidemien har for mennesker med psykisk sygdom og sårbarhed – både nu og i fremtiden.
 1. I skole igen efter corona-pandemien, Røde Kors: 211.732 kr.
  Der er brug for at blive samlet op på den specielle situation, som landets skoleeleverne har oplevet under coronavirus-epidemien. Skolelærerne vil oftest være den første voksne uden for familierne, som snakker med børnene om det, de har oplevet. For at imødekomme dette behov vil projektet udvikle et samtaleforløb, som lærere kan anvende, så snart eleverne er tilbage i skolerne efter karantæneperioden. Samtaleforløbet tilbyder lærerne en række øvelser, som de kan bruge til dels at tage de svære snakke med eleverne, dels at få eleverne til at reflektere over deres egne handlinger i den svære tid, når skolerne åbner igen.

Nøgleord

Kontakter

Christian Mostrup, pressechef, tlf.: 3067 4805, cims@novo.dk

Information om Novo Nordisk Fonden

Novo Nordisk Fonden
Novo Nordisk Fonden
Tuborg Havnevej 19
2900 Hellerup

3527 6600http://novonordiskfonden.dk/

Novo Nordisk Fonden er en dansk erhvervsdrivende fond med to hovedformål: 1) at udgøre et stabilt fundament for den erhvervsmæssige og forskningsmæssige virksomhed, som drives af selskaberne i Novo Gruppen; og 2) at yde støtte til videnskabelige, humanitære og sociale formål.

Fondens vision er at yde et betydende bidrag til forskning og udvikling, der forbedrer menneskers liv og bæredygtigheden i samfundet. Siden 2010 har fonden uddelt mere end 25 milliarder kroner, primært til forskning ved offentlige vidensinstitutioner og hospitaler i Danmark og de øvrige nordiske lande samt behandling og forebyggelse af diabetes. 

 

Følg pressemeddelelser fra Novo Nordisk Fonden

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Novo Nordisk Fonden

Novo Nordisk Fonden støtter biografi om Marie og August Krogh6.5.2020 09:44:48 CESTPressemeddelelse

I 2022 er det 100 år siden August og Marie Krogh kom hjem fra Amerika med rettighederne til at producere insulin til de skandinaviske lande. Det reddede livet for mange diabetikere. Det blev samtidig starten på en ny afgørende industri i Danmark og et løft til dansk forskning i en grad, ingen havde kunnet forestille sig dengang. En ny biografi af forfatteren Hanne Sindbæk skal kaste nyt lys over menneskene Marie og August.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum