ErhvervsstyrelsenErhvervsstyrelsen

43 mio. kr. fra Socialfonden til erhvervs- og videregående uddannelse

Del

Erhvervsstyrelsen har netop åbnet for ansøgninger om landsdækkende projekter, der skal understøtte, at flere gennemfører en erhvervs- eller videregående uddannelse, gerne inden for det digitale og tekniske område og gerne gennem et styrket samspil mellem aktørerne i erhvervs-, uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen. EU's Socialfond investerer 43 mio. kr. i den kommende indsats.

Siden 2007 har markant færre unge gennemført en erhvervsuddannelse end tidligere, og samtidig viser flere fremskrivninger, at der vil blive mangel på faglært arbejdskraft fremover. Hvis vi skal fastholde og udvikle Danmark som avanceret produktionsland er det nødvendigt, at flere tager en erhvervsuddannelse og at unge og voksne via uddannelse eller efteruddannelse styrker kompetencerne inden for digitalisering og automatisering. Danmarks Vækstråd peger på, at aktørerne i erhvervs-, uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen kan arbejde tættere sammen om at bistå private virksomheder med at få afklaret virksomhedernes langsigtede kompetencebehov og planlægge og gennemføre fx erhvervs­uddannelses­forløb eller uddannelses- og efteruddannelse for voksne.

EU’s Socialfond investerer derfor i alt 43 mio. kr. i en landsdækkende uddannelsesindsats, der skal bidrage til, at flere unge gennemfører en erhvervsuddannelse, gerne inden for det digitale og tekniske område. Voksne, der allerede er på arbejdsmarkedet, får samtidig mulighed for et erhvervsfagligt kompetenceløft. Derudover er aktiviteter, der kan bidrage til at tiltrække kvalificeret udenlandsk arbejdskraft, også en del af den kommende indsats. 

Vicedirektør i Erhvervsstyrelsen Sigmund Lubanski:  

”Mange danske virksomheder oplever allerede nu at mangle medarbejdere med digitale og tekniske kompetencer. Derfor giver det rigtig god mening, at EU’s Socialfond investerer i, at flere unge gennemfører en erhvervsuddannelse inden for det digitale og tekniske område, og at voksne får et kompetenceløft, fx fra ufaglært til faglært. En velkvalificeret arbejdsstyrke er afgørende for danske virksomheders konkurrenceevne – og dermed for fremtidens vækst og velstand."

Den landsdækkende uddannelsesindsats lanceres sideløbende med regeringens Teknologipagt, der har som mål at få 20 pct. flere unge til at gennemføre en erhvervs- eller videregående uddannelse inden for det tekniske og digitale område over de kommende 10 år. Indsatsen kan fx gennemføres af uddannelsesinstitutioner, erhvervsorganisationer og regionale væksthuse. 

Erhvervsstyrelsen vil vægte det positivt, at ansøgere gennemfører projektet i et stærkt og landsdækkende partnerskab, der involverer både beskæftigelsessystemet, uddannelsesinstitutioner og erhvervsfremmesystemet. 

Fakta om ansøgningsrunden Uddannelse og adgang til kvalificeret arbejdskraft

  • Der er afsat i alt kr. 43,4 mio. kr., som kommer fra EU’s Socialfond.
  • Indsatsen gennemføres i regi af et tværregionalt projekt, der forankres hos en kontraktansvarlig partner. Den kontraktansvarlige partner kan fx være en uddannelsesinstitution, en erhvervsorganisation, et regionalt væksthus, et erhvervskontor eller en virksomhed.
  • Det vægtes positivt, hvis ansøgende projekter både involverer beskæftigelsessystemet, uddannelsesinstitutioner og erhvervsfremmesystemet.
  • Der kan ansøges under to indsatsområder:

a) Erhvervsuddannelser. Denne indsats skal få flere unge til at gennemføre en erhvervsuddannelse, gerne inden for det digitale og tekniske område, ved at løfte det faglige niveau på erhvervsuddannelserne og skabe flere praktikpladser.

b) Erhvervsuddannelser (voksne) og videregående uddannelser. Denne indsats skal give faglærte og ufaglærte voksne et formelt kompetenceløft, fx fra ufaglært til faglært eller fra faglært til videregående uddannelse.

  • Ansøgningsfristen er torsdag den 30. august 2018 kl. 12.00.
  • Erhvervsstyrelsen i Silkeborg holder informationsmøde om den kommende uddannelsesindsats tirsdag den 29. maj 2018 kl. 13 - 15. 

Fakta om EU’s strukturfonde

  • EU's Regionalfond, Socialfond og danske partnere investerer årligt 1 mia. kr. i aktiviteter, der skaber vækst og beskæftigelse i hele landet.
  • Partnerskabets investeringer sker med afsæt i regionernes styrkepositioner og i innovation, grøn omstilling, uddannelse og iværksætteri.
  • Ca. 7,5 pct. af strukturfondsmidlerne er afsat til en national pulje, der udmøntes centralt. Relevante tværregionale projekter med afsæt i fx vækstplanerne og regeringsstrategier vil kunne støttes. Puljens midler udmøntes inden for de rammer, som fremgår af strukturfondsprogrammerne. 

Nøgleord

Kontakter

Kommunikationsmedarbejder i Erhvervsstyrelsen Rikke Thøfner Angel: rikang@erst.dkog telefon 3529 1789

Links

Information om Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen
Erhvervsstyrelsen
Vejlsøvej 29
8600 Silkeborg

3529 1700https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/

Følg pressemeddelelser fra Erhvervsstyrelsen

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Erhvervsstyrelsen

12 mio. kr. fra EU’s Regionalfond til bæredygtig, grøn byudvikling i Odense Kommune22.1.2018 10:00:00 CETPressemeddelelse

I fremtiden skal regnvandet i Odense håndteres, så det bidrager til bæredygtig byudvikling. Det vil man bl.a. gøre ved at håndtere regnvandet lokalt, så det bidrager til grønne løsninger og energibesparelser. Samtidig vil kommunen skabe forretningsmuligheder for virksomheder, der tilbyder cirkulære løsninger med fokus på affaldshåndtering. Odense Kommune har netop fået tilsagn om i alt 12 mio. kr. til bæredygtig, grøn byudvikling fra EU’s Regionalfond.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum