Aarhus Universitet: Aarhus BSS

20 ugers systematisk fokus på sprog booster børnehavebørns ordforråd

Del

Nye forskningsresultater fra TrygFondens Børneforskningscenter viser, at 20 ugers arbejde med ”Vi Lærer Sammen” (VLS) har store og positive effekter på børnehavebørns sprog. Effekterne er størst, når børnene arbejder med sproglige aktiviteter i små grupper.

20 ugers systematisk fokus på at skabe et rigt og stimulerende læringsmiljø i børnehaven styrker børnehavebørns læring med store og positive effekter på børnenes sprog. For eksempel udvikler de deres ordforråd 68 pct. mere end børn i børnehaver, der ikke arbejder på denne måde.

Det viser nye resultater fra forskningsprojektet VLS+, som forskere fra TrygFondens Børneforskningscenter står bag. Her har vuggestuer og børnehaver fra 88 dagtilbud i 9 kommuner arbejdet med ”Vi Lærer Sammen” (VLS). Det er en indsats, som giver det pædagogiske personale rammer, viden og redskaber til at arbejde systematisk med at styrke læringsmiljøet i forhold til børnenes sproglige, matematiske og kognitive udvikling. Forskerne har tidligere påvist, at arbejdet med ”Vi Lærer Sammen”(VLS) har store og positive effekter på sprog og matematisk opmærksomhed hos børn i dagpleje og vuggestue, men det er første gang, den pædagogiske ramme er afprøvet i børnehaven, fortæller professor Dorthe Bleses, TrygFondens Børneforskningscenter, Aarhus BSS:

”Resultaterne er særdeles positive, fordi vi nu ved, at vi har en pædagogisk ramme, som børn og pædagogisk personale i både dagpleje, vuggestue og børnehave er glade for at arbejde med, og som har positive effekter på børnenes udvikling på alle alderstrin. Det gør det muligt at styrke læringsmiljøet med afsæt i denne pædagogiske ramme fra børnene starter i dagtilbud, til de skal videre i skole”.

Tidlig indsats styrker læring i skolen
En ekstra gevinst er også, at de positive effekter af ”Vi Lærer Sammen” (VLS) giver håb om, at den tidlige indsats kommer børnene til gavn på længere sigt, fortæller Dorthe Bleses:

”Vi Lærer Sammen (VLS) er inspireret af indsatsen SPELL, som vi tidligere har afprøvet blandt danske børnehavebørn med positive effekter. En ny langtidsundersøgelse viser, at børn af kortuddannede og børn med anden etnisk baggrund læser bedre i 2. klasse, hvis de deltog i SPELL i børnehaven. Det giver håb om, at det tidlige arbejde med ”Vi Lærer Sammen” (VLS) kan styrke børnenes læring og ikke mindst deres læsekompetencer senere hen i skolen”.

I Odense Kommune deltog ca. 40 dagtilbud i forskningsprojektet VLS+. Her glæder Susanne Crawley Larsen, rådmand for Børn- og Ungeforvaltningen, sig over resultaterne:

”Sprog åbner 1000 døre, og vi ved godt, at børn møder op i vores dagtilbud med vidt forskellige forudsætninger. Noget af det bedste ved den forskning, der her bliver fremlagt, er, at vi med målrettet arbejde kan løfte børnene sprogligt og rent faktisk skaber mere chance-lighed for Odenses børn. Vi kan se, at systematisk arbejde med sprog igennem hele dagen i dagtilbuddet kommer alle børn til gode – men især de børn, der er sprogligt udfordrede. Forskningen bekræfter os i, hvor vigtig den tidlige indsats er, så vi fortsætter naturligvis vores fokus på sprog i Odense.”

Sprogaktiviteter i små grupper batter mest
Alle afprøvninger af ”Vi Lærer Sammen” (VLS) har vist, at jo flere VLS-aktiviteter, børnene deltager i, jo mere udvikler de sig. Men som noget nyt kan forskerne nu også påvise, at det har tre gange så stor effekt på børnenes sprog, når de arbejder med sproglige aktiviteter i små grupper, som når de arbejder med sproglige aktiviteter i store grupper.

”Det giver det pædagogiske personale viden om, at det er vigtigt at prioritere sprogaktiviteter i små grupper, når de planlægger deres sprogarbejde med børnene. Og den pædagogiske ramme i ”Vi Lærer Sammen” (VLS) gør det muligt systematisk at sikre, at alle børn hver uge deltager i sprogaktiviteter i både store og små grupper”, siger Dorthe Bleses.

Resultaterne af forskningsprojektet VLS+ offentliggøres i dag og præsenteres for ledere og pædagogisk personale fra de 9 deltagerkommuner på et webinar mandag d. 28. september.

Nøgleord

Kontakter

Professor Dorthe Bleses
Mail: bleses@cc.au.dk
Mobil: 93 50 83 54

Børn- og ungerådmand, Odense, Susanne Crawley Larsen
Mail: sucl@odense.dk
Mobil: 30604419

Links

Information om Aarhus Universitet: Aarhus BSS

Aarhus Universitet: Aarhus BSS
Aarhus Universitet: Aarhus BSSOm Aarhus BSS

Aarhus BSS er en bred business school ved Aarhus Universitet. Med ca. 15.700 dagsstuderende og flere tusinde deltidsstuderende, 275 ph.d.-studerende og godt 500 videnskabelige medarbejdere er Aarhus BSS en af Europas største business schools og Danmarks største universitære enhed inden for business og samfundsvidenskab med en stor faglig bredde.

Følg pressemeddelelser fra Aarhus Universitet: Aarhus BSS

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Aarhus Universitet: Aarhus BSS

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum