Energistyrelsen

Fra den 1. juli 2024 gælder der nye regler for VE-ordningerne

Del

Fremadrettet gælder der nye regler for VE-ordningerne og indberetning af lokale gevinster ved opsætning af VE-anlæg. Ændringerne sker som led i implementeringen af klimaftalen fra 2023. Samtidig er der lavet en ny vejledning om grøn pulje.

De nye regler medfører blandt andet, at satsen for grøn pulje og VE-bonus forhøjes med henholdsvis 150 pct. og 50 pct. Det vil eksempelvis betyde, at opstilleren af et nyt solcelleanlæg på 30 MW sol, skal indbetale 3,75 mio. kr. i grøn pulje, som kommunen uddeler til lokale projekter og tiltag. Forhøjelsen skal bidrage til den lokale opbakning til vedvarende energi på land, og partierne bag klimaaftalen har lagt vægt på, at naboer og lokalsamfund også får del i gevinsterne ved opsætning af vedvarende energianlæg. Samtidig bliver det muligt for opstiller at indbetale til grøn pulje i rater samt at dele midler fra grøn pulje med nabokommuner, ligesom allokeringsfristen for grøn pulje er udvidet fra tre til fem år.

Derudover er der nye regler for beregning af VE-bonus for hybridanlæg samt den elpris, som anvendes ved beregning af VE-bonus.

Ændringerne omfatter VE-anlæg, som har opnået byggetilladelse fra den 1. juli 2024 – dog ikke for forlængelse af allokeringsfristen, der gælder alle grønne puljer.

Indberetning om VE-ordningerne, lokale gevinster og sagsbehandlingstider

Kommuner og opstillere (anlægsejere) af vedvarende energianlæg skal, i forbindelse med etablering og drift af vindmøller og solceller, indberette oplysninger om VE-ordningerne og lokale gevinster ved opstilling af vedvarende energianlæg. Kommunerne skal også indberette oplysninger vedrørende sagsbehandlingstider for solceller og vindmøller på land med henblik på at sikre overholdelse af frister fastsat i VEIII-direktivet.

Indberetning af oplysninger skal bl.a. ske med henblik på at skabe transparens om VE-ordningerne og de lokale gevinster, der følger med etablering af et VE-anlæg.

Læs om indberetningspligten på Energistyrelsens hjemmeside.

Omfattede anlæg

Indberetningspligten gælder for nye VE-anlæg omfattet af VE-ordningerne, og herunder landvindmøller over 25 m og terræninstallerede solcelleanlæg med en installeret effekt på 500 kW eller derover, som idriftsættes efter reglernes ikrafttrædelse d. 1. juli 2024.

For VE-anlæg, der er idriftsat inden d. 1. juli, kan Energistyrelsen anmode om oplysninger vedrørende bl.a. årligt VE-bonus-beløb samt om kommunernes udmøntning af grøn pulje-midler. Indberetningsblanketten kan også benyttes til disse formål.

Ændringerne er implementeret ved en ændring af VE-loven samt ændring af bekendtgørelse om grøn pulje, bekendtgørelse om VE-bonusordningen og bekendtgørelse om værditabsordningen. Derudover er der udstedt en helt ny bekendtgørelse om indberetning og offentliggørelse af oplysninger om lokale gevinster ved opstilling af vedvarende energianlæg.

Ny vejledning om grøn pulje

Energistyrelsen har udarbejdet en vejledning om grøn pulje, der er målrettet kommunernes administration af puljen. Vejledningen beskriver de nye regler for grøn pulje yderligere, og indeholder inspirationsafsnit til, hvordan kommuner kan inddrage lokalsamfundets ønsker i udmøntningen af grøn pulje.

Se den nye vejledning på Energistyrelsens hjemmeside (pdf-fil).

Hvis du vil vide mere

Læs om de 4 ordninger, der skal fremme lokalbefolkningens accept af og engagement i udbygningen med vindmøller og solceller.

Se links til ændringen af VE-loven og bekendtgørelserne:

Kontakter

Energistyrelsen

I Energistyrelsen gør vi en forskel hver dag. I Danmark og i lande verden over. Vores vision om at opnå et klimaneutralt samfund i vækst og balance er den største opgave, vi skal være med til at løse. Vi ved, at vi skal tænke ambitiøst, og vi ved, at vi skal tænke nyt. Vores mål er en klog, grøn omstilling, hvor Danmark går foran, og danske erfaringer anvendes globalt. Hvor grønne løsninger, sikker og effektiv forsyning og økonomi tænkes sammen.

Følg pressemeddelelser fra Energistyrelsen

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Energistyrelsen

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye