VIA University College

VIA fastholder læreruddannelse i Skive – optaget til Nr. Nissum sættes i bero

Del

VIAs bestyrelse har truffet afgørelse i sagen om læreruddannelserne i den vestlige del af Region Midtjylland. Ifølge beslutningen fortsætter læreruddannelsen i Skive under en ny model. Samtidig sættes optaget til læreruddannelsen i Nr. Nissum i bero. 

VIAs bestyrelse har på et bestyrelsesmøde d. 20. juni besluttet at tiltræde den model for en videreførelse af læreruddannelsen i Skive, som Uddannelses- og Forskningsministeriet har udarbejdet sammen med VIA. Jævnfør modellen får VIA et særligt tilskud på 6 millioner kroner om året. I samme ombæring skal VIA opretholde et selvstændigt udbud af læreruddannelsen i Skive.

Ifølge bestyrelsesformand Per B. Christensen er det en tilfredsstillende løsning – også selvom bestyrelsens foretrukne beslutning oprindeligt var en anden:

”Det er ingen hemmelighed, at både direktionen og bestyrelsen havde et ønske om at samle uddannelserne i Holstebro for herigennem at styrke holdene og undervisningskvaliteten samlet set. Men vi har måttet konstatere, at der er stor, politisk modstand mod den beslutning, og det er med den erkendelse, at vi har forholdt os til det alternativ, der nu ligger foran os,” siger han.

Tæt samarbejde med kommuner

Ifølge modellen løber det særlige tilskud i tre år, frem til 2027. Hvad der sker herefter, har ministeriet ifølge modellen ikke taget stilling til. Derfor fremgår det også af den beslutning, VIAs bestyrelse har truffet, at man senest i marts måned 2027 vil evaluere situationen med henblik på igen at tage stilling til den fremtidige udbudsstruktur for læreruddannelserne i den vestlige del af regionen.

”Med tanke på vores prognoser for udviklingen i optaget og på løbetiden af det ekstraordinære tilskud er det klart, at vi bliver nødt til at tage bestik af situationen igen om nogle år. I mellemtiden skal vi selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan, for at få denne løsning til at fungere – og fungere godt. Det indebærer blandt andet nogle initiativer, der kan få flere studerende til at søge ind på uddannelserne, og som vi meget gerne vil tage i tæt samarbejde med de omkringliggende kommuner. Den dialog er vi i fuld gang med, og der er god vilje rundt om bordet,” siger Per B. Christensen.

Begrænsninger skal sikre kvalitet

Ifølge Per B. Christensen indebærer den nye model også muligheder for at arbejde med undervisningskvaliteten på uddannelsen. Det handler nemlig ikke kun om penge, men om at skære udbuddet til, så det i højere grad står mål med størrelsen af det årlige optag af studerende, forklarer han:

” Selvfølgelig giver et tilskud mulighed for at kompensere for de store udgifter, der er forbundet med et lille udbud af en læreruddannelse, og det er ikke uvæsentligt. Men jeg er glad for, at det også fremgår af den løsning, vi er kommet frem til, at vi fremadrettet skal indrette udbuddet, så det passer bedre til det faktiske antal studerende på stedet,” siger han.

Af den valgte løsning fremgår det blandt andet, at læreruddannelsen i Skive fremover vil tilbyde uddannelse i et begrænset antal undervisningsfag på op til seks fag i fagrækken. En sådan begrænsning vil skabe mere klarhed over, hvilke fag de studerende kan få på stedet, og så skal det sikre en mere bæredygtig holdstørrelse på de fag, der fortsat findes, forklarer Per B. Christensen:

”Hidtil har der ikke været nogen formel grænse for, hvilke fag man kunne få på læreruddannelsen i Skive, men i praksis har der ikke været studerende nok til at oprette mange af dem. Nu beslutter vi formelt at reducere antallet af fag. Det synes jeg er ansvarligt, både fordi det er med til at sikre bedre holdstørrelser og undervisningskvalitet på de fag, vi opretter, og fordi det skaber en bedre forventningsafstemning med vores kommende studerende om, hvilke fag de han forvente at blive tilbudt på stedet,” siger han.

Det fremgår ikke af beslutningen, hvilke fag der fremover vil blive udbudt på læreruddannelsen i Skive, men ændringen kan tidligst træde i kraft næste sommer. Dermed har VIA et år til at finde ud af, hvilke fag der fremover skal udbydes på læreruddannelsen i Skive.

Optaget i Nr. Nissum sættes i bero

Med i beslutningen er også afgørende nyt om læreruddannelserne i henholdsvis Holstebro og Nr. Nissum. For Nr. Nissum har bestyrelsen valgt at stille optaget til den fysiske uddannelse i bero indtil videre med effekt fra denne sommer. Til gengæld fortsætter net-læreruddannelsen i Nr. Nissum sammen med HF, ligesom der var lagt op til i bestyrelsens foreløbige beslutning. Dermed fortsætter også kostskolen og det særlig tilbud til unge med dysleksi i Nr. Nissum uforandret.

I Holstebro indebærer modellen, at læreruddannelsen gøres til et ”fuldt” udbud. Indtil nu har læreruddannelsen i Holstebro haft status som en såkaldt filial med tilknytning til Nr. Nissum, hvor enkelte af undervisningsfagene også fremover vil blive gennemført i de særligt indrettede faglokaler. Baggrunden for denne del af beslutningen er blandt andet et ønske om at uddanne så mange lærere i Vestjylland, som der er potentiale til, forklarer bestyrelsesformanden:

”Vores analyser viser, at der er et rekrutteringspotentiale for en læreruddannelse i Holstebro, som vi meget gerne vil udnytte – og her er hovedsageligt ikke tale om studerende, der ellers ville søge til Skive. Det er vigtigt, for vi ønsker jo samlet set at uddanne så mange dygtige lærere i Vestjylland, som vi kan – uanset hvor uddannelserne måtte ligge,” siger Per B. Christensen.

De studerende, der allerede har søgt ind på uddannelsen i Nr. Nissum i år, vil blive kontaktet af VIA med henblik på at finde løsninger på deres situation.

Fakta: Dette indeholder beslutningen

VIAs bestyrelse har tiltrådt den model for en omlægning af VIAs læreruddannelser i Vestjylland, som Uddannelses- og Forskningsministeriet har udarbejdet i samarbejde med VIA, og som VIAs direktion har anbefalet, at bestyrelsen vedtager.

Under denne model har Uddannelses- og Forskningsministeriet givet tilsagn om en årlig statslig bevilling på 6 mio. kr., der løber frem til 2027. Ministeriet har ikke taget stilling til, om tilskuddet skal fortsætte efter 2027.

Bestyrelsen tiltrådte beslutningen med enkelte forbehold. Jørgen Nørby tog forbehold for den del af beslutningen, der går på at oprette et fuldt udbud af læreruddannelsen i Holstebro. Peder Christian Kierkegaard tog forbehold på fire konkrete punkter og fremsatte et ændringsforslag, som der ikke var opbakning til i bestyrelsen. De fire bestyrelsesmedlemmer, der er repræsentanter for hhv. studerende og medarbejdere i VIA, tiltrådte beslutningen, men udtrykte bekymring for den langsigtede bæredygtighed af den valgte model.

For læreruddannelsen i Skive indebærer beslutningen, at:

 • Læreruddannelsen i Skive fortsætter som et selvstændigt udbud med optag i foreløbigt tre år.
 • Antallet at udbudte fag på læreruddannelsen i Skive skæres ned, så der fremover udbydes uddannelse til at undervise i op til seks undervisningsfag ud af de i alt 18 fag i fagrækken.
 • De lærerstuderende vil dog have mulighed for at vælge en bredere vifte af undervisningsfag ved at følge netuddannelsen i Nr. Nissum eller undervisningen på et af de andre udbud af læreruddannelsen i VIA, dvs. i Holstebro, Silkeborg eller Aarhus.
 • Da de nuværende bygninger for Skive Seminarium fortsat udgør en stor økonomisk udgift, vil VIA undersøge muligheden for eventuelt at afhænde bygningerne og flytte læreruddannelsen i Skive til lejede lokaler.

For læreruddannelsen i Nr. Nissum indebærer beslutningen, at:

 • Optaget for studerende på den ordinære læreruddannelse i Nr. Nissum sættes i bero indtil videre. Uddannelsen lukkes ikke, hvilket giver VIAs ledelse mulighed for at genåbne for optaget, hvis der skulle blive grundlag for det senere.
 • Net-læreruddannelsen og HF i Nr. Nissum fortsætter uændret.

For læreruddannelsen i Holstebro indebærer beslutningen, at:

 • VIA vil ansøge om at oprette en ”fuld” ordinær læreruddannelse i Holstebro fra 2025 og vil samtidig tilbyde en fuld læreruddannelse for årgangen, der starter på læreruddannelsen i Holstebro i 2024.
 • De fleste undervisningsfag udbydes i Holstebro, men enkelte undervisningsfag skal fortsat gennemføres i faglokaler i Nr. Nissum eller på netuddannelsen.

Kontakter

Billeder

VIAs bestyrelsesformand, Per B. Christensen.
VIAs bestyrelsesformand, Per B. Christensen.
Download

Fakta om VIA University College:

 • VIA er en professionshøjskole med 19.300 studerende på flere end 40 videregående uddannelser i 11 af de 19 kommuner i Region Midtjylland.
 • VIA understøtter velfærdssamfundet ved at uddanne og efteruddanne blandt andet lærere, pædagoger, sygeplejersker, socialrådgivere, ingeniørere, bygningskonstruktørere og designere – i samarbejde med arbejdslivet og med afsæt i forskning og et globalt udsyn.
 • VIA uddanner til hele den midtjyske region og har campusser med flere uddannelser under samme tag i Aarhus, Horsens, Randers, Silkeborg, Viborg, Herning og Holstebro. Dertil kommer udbud i Nørre Nissum, Skive, Ikast og Grenaa.
 • VIAs professionsrettede uddannelser foregår i en vekselvirkning mellem teori og praksis samt praktikperioder.
 • VIA er en af Nordens største udbydere af målrettet kompetenceudvikling til en lang række brancher inden for både den private og offentlige sektor.
 • VIA bedriver praksisrettet forskning, udvikling og innovation i 10 forskningscentre. Forskningsaktiviteterne har fokus på fx pædagogik, læring, sundhed, demens, klima og bæredygtig udvikling.

Læs mere om VIA University College på www.via.dk

Følg pressemeddelelser fra VIA University College

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra VIA University College

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye