Københavns Kommune Økonomiforvaltningen

Københavnske borgmestre: Fastholdelse og rekruttering af velfærdsmedarbejdere har høj prioritet

Del

Københavns Kommune har, ligesom mange andre kommuner, udfordringer med at fastholde og rekruttere personale til de store velfærdsområder. Efter ny redegørelse melder flere borgmestre, at der fortsat er behov for indsatser inden for daginstitutionsområdet, ældreplejen og hjælp til udsatte borgere.

SOSU-medarbejdere, pædagoger og socialpædagoger er meget efterspurgte medarbejdere. Sidste år førte knap hver fjerde af Københavns Kommunes jobopslag ikke til en ansættelse, og Københavns Kommune forventer at stå overfor en betydelig mangel på velfærdsmedarbejdere i 2035.

Det er nogle af konklusionerne i den nye rapport Personalepolitisk Redegørelse 2024, der bl.a. giver en status på fastholdelses- og rekrutteringssituationen i Københavns Kommune på tværs af forvaltninger og fagområder.

”Københavnerne skal kunne regne med os som kommune. Altid. Derfor skal vi gøre absolut alt, hvad vi kan, for at fastholde vores medarbejdere og tiltrække flere nye kolleger til vores kernetilbud. Ligesom andre kommuner kæmper vi med at få vendt udviklingen, og der er behov for forskellige indsatser over flere år, for der findes ingen hurtig løsning. Men vi kan heldigvis også se gode tegn. Jeg glæder mig bl.a. over, at vi har ansat flere elever, og jeg håber, at mange af dem vil fortsætte hos os, når de er færdiguddannede,” siger overborgmester Sophie Hæstorp Andersen.

”Børn og forældre skal hver morgen tages imod af kendte voksne, der står på tæer for at sikre, at vores børn trives og udvikler sig. Derfor har vi sat gang i en række initiativer, der skal tiltrække kompetente medarbejdere til at løfte den vigtige opgave. Som børneborgmester er det min ambition, at København skal være danmarksmester i børneliv, og her er flere voksne til vores daginstitutioner og skoler helt afgørende for at indfri den ambition,” siger børne- og ungdomsborgmester Jakob Næsager.

“Jeg er glad for, at manglen på arbejdskraft for alvor er kommet op på dagsordenen i København, for det er en kolossal udfordring. Vi mangler allerede i dag uddannede medarbejdere til blandt andet pleje og omsorg til vores ældre og svageste borgere. Og vi kommer til at mangle endnu flere i fremtiden. Allerede i 2035 viser prognoser, at vi mangler omkring 3.700 medarbejdere på velfærdsområderne, og her udgør medarbejdermangel i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen mere end halvdelen. Derfor er der brug for, at vi skaber attraktive arbejdspladser, som både kan tiltrække nye og holde på de dygtige medarbejdere, vi allerede har. Det kan vi blandt andet gøre ved at sikre et godt arbejdsmiljø, en ordentlig løn og boliger i København, som er til at betale for almindelige mennesker,” siger sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling.

”I Socialforvaltningen gør medarbejdere hver dag en kæmpe forskel for nogle af de allermest udsatte og sårbare københavnere. Ligesom de andre velfærdsområder så er vi meget opmærksomme på, hvordan vi kan fastholde de medarbejdere, vi allerede har, men også hvordan vi kan blive endnu bedre til at rekruttere. I de kommende år bliver behovet for dygtige socialrådgivere, social-og sundhedshjælpere og socialpædagoger kun større, så det er en opgave, der fylder meget. Min ambition er, at Socialforvaltningen skal være en arbejdsplads, hvor der er fokus på psykisk tryghed og høj faglighed. Samtidig skal bureaukrati og regeltyranni fylde meget mindre i fremtiden. Vi skal slippe kreativiteten løs, fjerne tåbelige regler, og så skal vi investere i de forebyggende og tidlige indsatser, som virker, for så bliver det for alvor fantastisk at gå på arbejde,” siger socialborgmester Karina Vestergård Madsen.

Personalepolitisk Redegørelse 2024 består af en hovedrapport, som fungerer som læsevejledning, med hovedkonklusioner fra de fire delrapporter. 

Delrapport 1 – Nøgletal for ansatte i Københavns Kommune, der tegner et tværgående billede af Københavns Kommunes ansatte samt rekrutteringssituationen. Her fremgår det bl.a., at 23 procent af kommunens jobopslag i 2023 ikke førte til en ansættelse. Det går dog også den rette vej på nogle områder. I det seneste år var der 29 ansøgere i gennemsnit til et jobopslag, og det er en stigning på 36 procent i forhold til året før, men dog fortsat et lavere niveau end i 2018. Antallet af elever ansat hos Københavns Kommune er også steget med 33 procent fra 2022 til 2023. Det skyldes blandt andet, at SOSU-elever over 25 år nu bliver tilbudt såkaldt voksenelevløn, som er markant højere end den ordinære elevløn.

Delrapport 2 – Udmøntning af midler til fastholdelse og rekruttering, der giver et opdateret overblik over udmøntningen af puljemidler afsat til fastholdelse og rekruttering på udvalgte velfærdsområder i Budget 2022, Budget 2023 og Budget 2024.

Delrapport 3 – Evaluering af lønpuljer, der undersøger, om udvalgte løninitiativer, som blev finansieret gennem puljemidlerne fra Budget 2022, har haft en positiv virkning på fastholdelsen af medarbejdere. Her fremgår det bl.a., at det ikke er på alle evaluerede fastholdelsestillæg, hvor man har kunnet måle en positiv effekt.

Delrapport 4 – Rekrutteringsfremskrivning på velfærdsområderne. Fremskrivningen estimerer, at kommunen kan forvente at stå overfor en betydelig mangel på arbejdskraft, og at udfordringen vil være størst blandt SOSU-hjælpere og SOSU-assistenter.

FAKTA

  • Personalepolitisk Redegørelse blev gennemført for første gang i 2022 efter, at det i Budget 2022 blev besluttet, at fastholdelses- og rekrutteringsudfordringer på tværs af forvaltninger og fagområder i Københavns Kommune skulle kortlægges.
  • Økonomiforvaltningen har udarbejdet Personalepolitisk Redegørelse 2024. Resultaterne peger generelt i samme retning som de to foregående år.
  • Der er fortsat fastholdelses- og rekrutteringsudfordringer i Københavns Kommune. Det gælder bl.a. faggrupperne på de store velfærdsområder, men andre faggrupper oplever også færre ansøgere og flere ubesatte stillinger.
  • 23 procent af kommunens jobopslag i 2023 resulterede ikke i en ansættelse. Det er en lille fremgang fra året før, hvor det var ca. 26 procent. Det er dermed nu på niveau med 2018. 
  • Du kan læse hele redegørelsen, som består af en hovedrapport og fire delrapporter, på Københavns Kommunes hjemmeside:
    Afrapportering af Personalepolitisk Redegørelse 2024 | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

Pressekontakt

For yderligere oplysninger og kontakt til overborgmester Sophie Hæstorp Andersen, kontakt pressekonsulent Sofie Rønde Mathiesen på 2137 4845 eller mail: s43w@kk.dk

Børne- og ungdomsborgmester Jakob Næsager via pressetelefonen på 2945 4073.

Sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling via pressetelefonen på 2382 8082.

Socialborgmester Karina Vestergård Madsen via pressetelefonen på 2325 6653.

Nøgleord

Følg pressemeddelelser fra Københavns Kommune Økonomiforvaltningen

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Københavns Kommune Økonomiforvaltningen

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye