Tænketanken Prospekt

Ny antologi fra Prospekt: Så sandt som vi er mennesker

Del

Antologi fra Tænketanken Prospekt

Tænketanken Prospekt udgav i 2023 antologien ’På dødens eller livets side’ med 10 forskellige bidrag og svar på spørgsmålet om lovliggørelse af aktiv dødshjælp.

Antologiens sidste bidrag ’Værdighed’ forfattet af Edith Mark var en refleksion, der peger frem mod den nye antologi fra Tænketanken Prospekt.

’Så sandt som vi er mennesker’ er en antologi med forskellige bidrag og svar på det ene og samme, eksistentielle spørgsmål: Hvad er værdighed?

Tænketanken Prospekt lader her en række bidragsydere komme til orde med deres respektive svar på det overordnede spørgsmål om hvad værdighed er med perspektiver og refleksioner ud fra livssyn, erfaring og menneskesyn.

Værdighed er i sammenhæng med spørgsmålet om en eventuel lovliggørelse af aktiv dødshjælp og i debatten herom blevet nævnt adskillige gange. Og det er godt. For det er rent faktisk vigtigt at sikre, at etikken huskes og vurderes, når man måske vil ændre på lovgivning inden for et område, som berører menneskets værdighed.

Det er afgørende at fastholde en helhedsopfattelse af mennesket. Mennesket er både et fysisk, psykisk og socialt væsen. Andre vil anvende ord som krop og sjæl, eller legeme og ånd, eller hjerte, sind og sjæl. Hvilke ordpar der end anvendes, skal de alle ses i sammenhæng og ikke skilles fra hinanden. Måske kender vi det fra os selv, at det ofte vil være sådan, at når én del skranter, bliver også andre dele udsat for påvirkning.  

En helhedsopfattelse af mennesket har også en anden side, nemlig at den gør det muligt at fastholde det enkelte menneskes kvaliteter og værdighed, selv når skrøbeligheden synes at have taget overhånd. I nogle tilfælde vil omsorg og pleje gøre det lettere. Det kan også hjælpe at have det enkelte menneskes livshistorie for øje. Den vil ofte vidne om, at dette er et menneske, som har værdi.

Det er derfor ikke uden grund, at omsorg for døende altid har været en vigtig opgave. Og det bør det fortsat være.

Et realistisk og positivt menneskesyn gør, at indsatsen aldrig må få en form, som reducerer mennesker til at være passive objekter for andres omsorg. Det vil i realiteten indebære en betænkelig indsnævring af menneskeværdet. Den syge, den døende, eller hvem dette måtte gælde, får ikke sit menneskeværd ved, at nogen tildeler det denne egenskab eller behandler det på menneskeværdig måde. Mennesket har menneskeværd, så sandt som det er menneske. Også når værdigheden underkendes og trampes på.    

Antologien ’Så sandt som vi er mennesker’ indeholder bidrag af: Hans-Ole Bækgaard, Lotte Mørk, Alexander Sokol, Signe Wolff Ravneberg, Niels Jørgen Langkilde, Hans Gammeltoft-Hansen, Golriz Ghozati, Johanne Stubbe Teglbjærg Kristensen, Purnima Erichsen og Morten Kvist samt indledning af Søren Peter Hansen.

Antologien sendes først og fremmest til relevante organisationer og politiske aktører.

Bogen kan rekvireres efter ønske ved at kontakte Søren Peter Hansen på følgende:

Mail: sph@taenketankenprospekt.dk

Tlf: 24998944

Kontakter

Om Tænketanken Prospekt

Prospekt er Danmarks nye værdipolitiske tænketank. Med udgangspunkt i den kristne-humanistiske kulturtradition arbejder vi for at styrke forudsætningerne for det gode samfund og den ansvarlige borger.

Følg pressemeddelelser fra Tænketanken Prospekt

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Tænketanken Prospekt

Staten kan ikke være værdineutral8.7.2024 12:00:03 CEST | Pressemeddelelse

De seneste mange år har vi diskuteret værdier. Værdidebatten får næring fra debatten om integration, multikulturalisme samt livs- og familieformer. En grundsten i debatten er den liberale opfattelse, at staten skal være værdineutral. Det er op til borgerne at identificere og at realisere deres egne idealer om det gode liv. Men idealet om den værdineutrale stat kortslutter værdidebatten. Det viser et nyt notat fra Tænketanken Prospekts 'Program for etik og værdibaseret udvikling'. Notatet er forfattet af ph.d. og dydsetisk rådgiver ved Tænketanken Prospekt, Alexander Sokol. ”Idealet om værdineutralitet er udbredt. Særligt hos folk der opfatter sig som liberale. Men akademisk forskning har vist, at idealet om neutralitet er så vidtrækkende, at det er kategorisk umuligt. Faktum er, at alle stater i praksis vil fremme visse måder at leve på,” understreger Alexander Sokol. Ifølge notatet betyder dette, at vi har vanskeligere ved at diskutere værdier og etik. Det betyder igen, at vi er dårli

Nyt notat: Demokratiets lovmaskine er defekt3.6.2024 11:59:36 CEST | Pressemeddelelse

I et nyt notat fra Tænketanken Prospekt, peger adjungeret rådgiver, ph.d. Morten Jarlbæk Pedersen, på afgørende problemer ved lovgivningsprocessen. Den politiske debat i de senere år viser, at vi har problem. Det drejer sig om måden, hvorpå folkestyret lovgiver. Selvom spørgsmålet kan virke teknisk, er en sund lovgivningsproces en integreret del af et velfungerende folkestyre. Morten Jarlbæk Pedersen introducerer til problemet med vores ”defekte lovmaskine” og hvad det betyder for vores demokratiske proces. I notatet peges der på følgende: I den demokratiske retsstat er der regler og procedurer for, hvordan beslutninger skal tages. Det sikrer inddragelse, det sikrer lydhørhed, det sikrer, at man overvejer konsekvenserne af beslutningerne. Den offentlige debat har vist, at demokratiets lovmaskine ikke er velsmurt. Det er ikke nok at se på forholdet mellem medier og politikere eller udelukkende på vilkårene for Christiansborg-politik. Debatten må også handle om lovgivningsproces, embedsv

Ekstra fokus på at fastholde den etiske refleksion31.5.2024 09:25:07 CEST | Pressemeddelelse

Freja Cæcilie Petri Bondgaard er uddannet teolog fra Aarhus Universitet (2021) med baggrund i og interesse for etik. Freja har tidligere været ansat som akademisk medarbejder hos Det Etiske Råd (Nationalt Center for Etik) og har senere arbejdet som freelancer inden for kommunikation og journalistik. Freja Cæcilie Petri Bondgaard tiltræder 1. juni 2024 som projektkonsulent i Tænketanken Prospekt med fokus på udarbejdelse af undervisningsmaterialer, facilitering af debatarrangementer og gennemførelse af podcasts om flere af sundhedsetikkens helt aktuelle emner: fertilitet, abort, aktiv dødshjælp og organdonation. Direktør i Tænketanken Prospekt Søren Peter Hansen glæder sig over ansættelsen af Freja Cæcilie Petri Bondgaard og udtaler i den forbindelse: ”Freja har foruden sit virke som kulturskribent og anmelder for diverse dagblade (Kristeligt Dagblad, POV. International etc.) deltaget aktivt i den offentlige debat særligt inden for en række etiske emner, hvor hun forsøger at skabe oplys

Nyt notat: Nedvurdering af omsorgsarbejdet er et reelt problem24.5.2024 11:43:21 CEST | Pressemeddelelse

I et nyt notat fra Tænketanken Prospekt argumenterer rådgiver Alexander Sokol for, at det er et reelt problem, at værdien af omsorgsarbejdet overses i vores offentlige samtale. Baggrunden for notatet er, at diskussionen om omsorgsarbejdets værdi er blevet et centralt emne i den offentlige debat - senest med den feministiske debattør Emma Holtens bog Underskud, der for alvor har gjort emnet relevant. Sokol argumenterer i notatet for at: • Det er et reelt problem, at værdien af omsorgsarbejdet nedvurderes i det moderne samfund. • Nedvurderingen skyldes bl.a. de moralske konklusioner, der ofte drages af økonomisk teori • Nedvurderingen af omsorgsarbejdet er et kollektivt valg baseret på mangelfulde filosofiske, økonomiske og politiske argumenter • Bedre argumenter vil føre til et bedre, mere omsorgsfuldt og mere retfærdigt samfund. • Opmærksomhed på nedvurdering af omsorgsarbejde har relevans udover feminismen, fordi det også vedrører nedprioriteringen af familiers vilkår i almindelighed.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye