Nybolig Landbrug

Etableringsstøtte i ny form er en succes

Del

Onsdag den 12. juni udløber fristen for unge landbrugere til at søge etableringsstøtte fra dette års pulje, hvor der kan hentes op til 100.000 euro.

Foto: Shutterstock

Etableringsstøtten til unge landbrugere (landmænd og gartnere) har været en succes i sin nye udformning. Sidste år blev ordningen ændret fra, at støtten blev udbetalt over en femårig periode til at hele beløbet nu bliver udbetalt med det samme.

Det medførte så stor interesse, at Landbrugsstyrelsen endnu behandler de sidste anmodninger om udbetaling fra 2023-puljen, selvom processen med 2024-puljen nu er så langt fremme, at fristen for at søge støtte udløber onsdag den 12. juni.

2023-puljen måtte udvides
Der er afsat ca. 193 mio. kr. årligt i perioden 2023-2027, og samlet ca. 964 mio. kr. i alt for hele perioden – det hele finansieret via EU-midler.

Da der kom ansøgninger på i alt 340 mio. kr., besluttede landbrugs- og fødevareminister Jacob Jensen (V) imidlertid at imødekomme alle ansøgninger, der levede op til kravene. Det skete ved at bruge midler fra puljen fra 2027.

Landbrugsstyrelsen oplyser, at der i alt var 626 ansøgere i 2023, hvoraf de 580 opfyldte kriterierne for at få støtte, svarende til 93 pct. Styrelsen har indtil nu udbetalt næsten 250 mio. kr. i støtte. Da de sidste sager endnu mangler at blive behandlet, kan styrelsen dog ikke gøre endeligt op, hvad der ender med at blive udbetalt i sidste ende.

LandboUngdom: Et fint redskab
Niels Skovgaard er som formand for LandboUngdom glad for, at støtten nu udgør et solidt engangsbeløb i stedet for at komme drypvist over fem år. Det giver de unge et godt rygstød i etableringsfasen.

- At investere i landbrug i Danmark er kapitaltungt. Vi ser derfor etableringsstøttemodellen som et fint redskab til at understøtte processen. Det er særligt vigtigt, at midlerne udbetales hurtigt og effektivt, da det især er i de første år, man oplever likviditetspres hos de nyetablerede, siger Niels Skovgaard. 

Han mener dog ikke, at ordningen kan stå alene. Det er derimod vigtigt med gode, langsigtede rammevilkår, så landmændene trygt kan investere i fremtiden. Det gælder i høj grad i forhold til den grønne omstilling, der kræver store investeringer for næste generation af landbrugere, påpeger formanden.

Mægler: Styrker egenkapitalen
Morten Jacewicz, der er indehaver af Nybolig Landbrug Tønder, er på linje med Niels Skovgaard i forhold til, at ordningen er et godt hjælpeværktøj. Men ligeledes mener heller ikke han, at ordningen kan stå alene.

- Overordnet set er det en god hjælp til de unge, at de kan få et ganske pænt tilskud. Landbrugsejendomme har jo en høj pris, så de unges egenkapital og soliditet er ofte en udfordring i forhold til at opnå en samlet finansiering af et køb. Her er støtten med til at styrke egenkapitalen her og nu, hvor den før blev udbetalt over flere år, siger Morten Jacewicz og fortsætter: 

- Fordelen med den nye ordning er, at den er positiv for de unges soliditet. I forhold til den gamle ordning, flytter denne her noget mere. Det er en væsentligt bedre hjælp, men de unge skal stadig opbygge egenkapital gennem en solid opsparing.

Morten Jacewicz har hvert år flere førstegangskøbere til landbrugsejendomme. Andelen svinger mellem 5 og 15 pct. af de salg, han formidler. I øjeblikket arbejder han på en handel, hvor køber opfylder kravene til at kunne modtage etableringsstøtte. Og i to øvrige sager, er der også potentielle købere i den kategori.

Hvis de unge ikke når at søge dette års pulje, kan de søge igen fra 3. februar 2025, hvor næste pulje åbner. Man kan få tilskud til køb, der ligger op til fire år tilbage i tiden.

TAL for 2023-PULJEN

626 søgte om etableringsstøtte, heraf 549 heltidsvirksomheder og 77 deltidsvirksomheder.

580 fik tilsagn, og der er givet 45 afslag.

Ca. 247 mio. kr. er indtil videre udbetalt (pr. primo juni 2024). Slutbeløbet kendes ikke, da flere ansøgninger mangler at blive behandlet.

Kønsfordeling blandt ansøgerne: 566 mænd, 52 kvinder, 8 nonbinære.

Aldersfordeling blandt ansøgerne: De yngste ansøgere var 20 år og de ældste 40 år. De fleste ansøgere var mellem 28-35 år. Gennemsnitsalderen for ansøgerne var 31 år.

GEOGRAFISK FORDELING AF ANSØGERNE TIL 2023-PULJEN

Geografisk område

Antal ansøgere
Fyn 44
Hovedstaden 8
Bornholm 8
Jylland 490
Sjælland 74
Sjælland 2

FAKTA OM STØTTEORDNINGEN

Ordningen har til formål at styrke unge landbrugere og unge gartneres mulighed for en succesfuld etablering og fastholdelse, bl.a. ved at styrke deres egenkapital. Støtten kan dermed bruges til at polstre økonomien med en forhøjet egenkapital på tværs af driftsgrenene i erhvervet.

Du kan søge om etableringsstøtte, hvis du er under 41 år på ansøgningstidspunktet.
Er du ung landbruger eller gartner, og har du overtaget eller står overfor at overtage en primær jordbrugsvirksomhed, i form af enten et landbrug eller et gartneri, kan du via din virksomhed søge tilskud til etablering.

Læs mere om ordningen på Landbrugsstyrelsens hjemmeside her.

Nøgleord

Kontakter

Om Nybolig Landbrug

Hos Nybolig Landbrug er vi specialiseret i at rådgive vores kunder om køb og salg af landbrugsejendomme. Vi kender landbrugsmarkedet særdeles godt – både lokalt og på landsplan – og dækker alle ejendomstyper. Det gælder alt lige fra produktionsejendomme og planteavlsgårde over fritids- og lystejendomme til speciallandbrug, skovbrug og landbrugsjord.

Følg pressemeddelelser fra Nybolig Landbrug

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Nybolig Landbrug

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye