Tænketanken Hav

Ny analyse viser, hvor udtag af landbrugsjord vil have størst positiv effekt for havmiljøet

Del

Tænketanken Hav præsenterer i ny analyse en model for, hvordan man kan udtage landbrugsjord mest effektivt i forhold til at reducere udledningerne af kvælstof til havmiljøet. Tænketanken anbefaler at udtage mindst 200.000-300.000 hektar landbrugsjord som en del af en samlet værktøjskasse for at bringe danske kystområder i god økologisk tilstand og leve op til EU’s krav.

Danmarkskort med en visualisering af Scenarie 1 med et reduktionsmål for kvælstofudledninger på 8.550 tons. Udtagningen bør prioriteres i de røde områder for at opnå den største reduktion i kvælstofudledningen.
Danmarkskort med en visualisering af Scenarie 1 med et reduktionsmål for kvælstofudledninger på 8.550 tons. Udtagningen bør prioriteres i de røde områder for at opnå den største reduktion i kvælstofudledningen.

Det er helt afgørende, at kvælstofudledningen fra danske landområder reduceres markant, hvis vi skal have rettet op på vores kriseramte havmiljø. Her kan udtag af landbrugsjord spille en vigtig rolle. Derfor udgiver Tænketanken Hav nu en analyse af kvælstof- og klimaeffekten ved målrettet udtag og braklægning af dansk landbrugsjord.

Analysen ser på, hvordan det er muligt at målrette udtaget af landbrugsjord i de områder i Danmark, hvor jorden er dårligst til at holde på kvælstof. Dette visualiseres gennem flere kort. Et målrettet udtag af jord vil medvirke til en større kvælstofreduktion og dermed øge sandsynligheden for at bringe danske kystområder i god økologisk tilstand. Analysen er dermed et bidrag til at vise, hvordan et målrettet udtag af landbrugsjord kan geografisk fordeles i Danmark.

Tænketanken Hav vurderer, at kvælstofudledningen skal reduceres med mindst 8.550 tons per år, udover de allerede aftalte initiativer, for at opnå god økologisk tilstand i alle de danske kystvande. Analysens Scenarie 1 viser, at hvis udtag af landbrugsjord målrettes de arealer med den højeste udvaskning af kvælstof, vil det kræve et udtag af mindst 200.000-300.000 hektar landbrugsjord, svarende til lidt mindre end Fyns areal. Denne vurdering baseres på en forventning om, at andre værktøjer såsom brug af efterafgrøder ligeledes vil bidrage.

Da der er usikkerhed, om hvad det kræver af reduktioner for at få god økologisk tilstand i vores kystvande, medtager analysen også to andre scenarier (Scenarie 2 og 3) med større jordudtag, som også giver en større kvælstofreduktion. Se tabel herunder.

 

Resultater for de forskellige scenarier

 

 

 

Scenarie

Mål for kvælstofreduktion (tons)

Spænd for udtag af jord (ha.)

Klimaeffekt (mio. tons CO2e)

1

8.550

200.000 - 300.000

0,5

2

13.000

320.000 - 440.000

0,8

3

18.000

470.000 - 600.000

1,2

”Havets alarmerende krisetilstand har gjort det lysende klart, at der er behov for akut handling og et markant gearskifte i måden, man håndterer udledningen af kvælstof på i Danmark. Vi fremlægger her en analyse, som peger på, at man bør udtage mindst 200.000-300.000 hektar landbrugsjord i Danmark og supplere den med andre virkemidler. Den samlede indsats vil skabe store nationale kvælstofreduktioner og dermed bidrage til at genopbygge vores pressede havmiljø, siger direktør i Tænketanken Hav, Liselotte Hohwy Stokholm.

Analysen af jordudtag suppleres af en næringsstofrapport fra Tænketanken Hav, som bl.a. samler den seneste videnskab på området og giver et indblik i den aktuelle kvælstofudledning og reduktionsbehovet. Samtidig præsenterer rapporten en række konkrete anbefalinger, der skal udgøre et ambitiøst gearskifte i indsatsen for at reducere kvælstofudledningerne og nedbringe presset på havet.

Læs hele analysen Analyse af kvælstof- og klimaeffekt ved målrettet udtag af landbrugsjord og rapporten Reduktion af næringsstoftilførsel til danske farvande vedhæftet her eller på tænketankens hjemmeside: taenketankenhav.dk/publikationer.

Nøgleord

Kontakter

Vedhæftede filer

Links

Om Tænketanken Hav

Tænketanken Hav er omdrejningspunkt i arbejdet for et rent, sundt hav og en bæredygtig brug af havet. Tænketanken samler viden og skaber samarbejde mellem virksomheder, borgere og beslutningstagere om at sikre en genopretning af havet og en omstilling af alle sektorer og aktiviteter, der påvirker havet.

Tænketanken Hav er stiftet på initiativ af VELUX FONDEN.

Følg pressemeddelelser fra Tænketanken Hav

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Tænketanken Hav

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye