Energistyrelsen

Energistyrelsen sætter anden offentlighedsfase af planen for nye havvindmølleparker i Nordsøen I området i gang.

Del

Energistyrelsen igangsætter anden offentlighedsfase og åbner for kommentering af udkast til Plan for Nordsøen I og den tilhørende miljørapport. Der afholdes borgermøde i Ringkøbing den 20. juni 2024.

Illustration: Energistyrelsen
Illustration: Energistyrelsen

Energistyrelsen inviterer borgere, virksomheder, myndigheder og andre med interesse i de kommende havvindmølleparker med tilhørende anlæg på land til at kommentere udkast til Plan for Nordsøen I og den dertilhørende miljørapport og stille spørgsmål.

Høringen løber over en periode på ni uger – fra torsdag den 6. juni til mandag den 12. august.

Nordsøen I er blandt de i alt seks store havvindmølleparker, som Energistyrelsen har sendt i udbud den 22. april 2024.

I Nordsøen I er der udbudt i alt tre havvindmølleparker, som til sammen vil producere strøm svarende til mindst tre millioner husstandes elforbrug. Hertil kommer muligheden for såkaldt overplanting, hvor der kan opstilles endnu mere havvind til eksempelvis produktion af Power-to-X.

I forbindelse med høringen afholdes der borgermøde, hvor miljørapportens resultater vil blive præsenteret:

  • Torsdag den 20. juni 2024 fra kl. 16:00-18:00 i Holmslands Idræts- og Kulturcenter. Adresse: Bandsbyvej 2, 6950 Ringkøbing. Der vil være oplæg om miljørapportens resultater kl. 16:30.

Du kan tilmelde dig borgermødet her.

Læs mere om høringsmaterialet, og hvordan du kan deltage i høringen mv.

Se materialet på Høringsportalen.

Den videre proces for havvindmølleparkerne

Efter høringen vil Energistyrelsen gennemgå høringssvarene og opdatere planen, hvis det er nødvendigt. Herefter udarbejder Energistyrelsen en sammenfattende redegørelse, der vil blive offentliggjort sammen med den endelige plan.

I forbindelse med de konkrete projekter på hhv. land og hav skal der gennemføres miljøkonsekvensvurdering af projekterne. Her skal de væsentlige miljøpåvirkninger belyses og offentligheden inddrages, før der kan gives etableringstilladelse.

Der er truffet politisk beslutning om at udbyde tre havvindmølleparker (A1, A2 og A3) i delområde 1 i Nordsøen I med en minimumskapacitet på hver 1 GW og mulighed for overplanting. Udbudsmateriale for havvindmølleparkerne i delområde 1 er offentliggjort den 22. april 2024 med budfrist den 5. december 2024.

Fakta om Nordsøen I

  • Miljøvurdering af Plan for Nordsøen I belyser den mulige miljøpåvirkning af et antal havvindmøller svarende til mellem 5.000 og 17.445 MW i hele området (delområde 1 og 2). Havvindmølleparkernes kapacitet afhænger af koncessionsvinderes konkrete projekter.
  • Nordsøen I består af et areal på ca. 2.210 km2 i den danske Eksklusive Økonomiske Zone i Nordsøen.
  • Der er foretaget én samlet miljøvurdering af Plan for Nordsøen I, men indtil nu er kun parkområder i delområde 1 udbudt. Udbuddet vedrører tre individuelle havvindmølleparker i delområde 1 med kapaciteter på hver minimum 1 GW. Parkerne forventes at være i fuld drift senest ved udgangen af 2030.
  • Der er mulighed for overplanting, dvs. at vindmølleparkerne kan producere mere strøm, end der er kapacitet til at aftage via elnettet. Den overskydende strøm kan udnyttes til PtX, f.eks. produktion af brint.
  • Planområdet for Nordsøen I er beliggende ca. 20-80 km fra Jyllands vestkyst.
  • Havvindmølleparkerne i delområde 1 forventes tilsluttet det kollektive net i både Idomlund ved Holstebro og Endrup ved Esbjerg.
  • Miljøvurderingen af planen belyser på et overordnet niveau muligheden for at etablere tilstødende innovationsanlæg, herunder Power-to-X-anlæg (PtX) i forbindelse med havvindmølleparkerne.
  • De konkrete projekter på både havet og land vil fortsat kræve miljøkonsekvensvurdering og en etableringstilladelse (§ 25-tilladelse).
  • Den enkelte koncessionsvinder af de respektive udbud etablerer både havvindmølle- og landanlægsprojekterne op til nettilslutningspunktet.

Kontakt

Alf Skovgaard Specialkonsulent (+45) 3395 5162 alfsk@ens.dk

Jasper Maaholm Fuldmægtig (+45) 3395 1217 dvmh@ens.dk

Kontakter

Energistyrelsen

I Energistyrelsen gør vi en forskel hver dag. I Danmark og i lande verden over. Vores vision om at opnå et klimaneutralt samfund i vækst og balance er den største opgave, vi skal være med til at løse. Vi ved, at vi skal tænke ambitiøst, og vi ved, at vi skal tænke nyt. Vores mål er en klog, grøn omstilling, hvor Danmark går foran, og danske erfaringer anvendes globalt. Hvor grønne løsninger, sikker og effektiv forsyning og økonomi tænkes sammen.

Følg pressemeddelelser fra Energistyrelsen

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Energistyrelsen

Danmarkshistoriens første tilladelser til at efterforske CO₂-lagring på land er tildelt20.6.2024 12:01:58 CEST | Pressemeddelelse

Danmarks undergrund er særligt velegnet til CO₂-lagring, som kan medvirke til at forhindre den globale opvarmning. Energistyrelsen har anbefalet klima-, energi- og forsyningsministeren at tildele tre tilladelser til efterforskning af CO2-lagring i undergrunden på land. Hvis nærmere undersøgelser viser, at undergrunden som ventet er velegnet til sikker lagring af CO2, kan rettighedshaverne senere søge om tilladelse til at påbegynde lagring.

Ny dansk-vietnamesisk rapport viser, at det er økonomisk fordelagtigt at landets CO2-udledninger topper i 203019.6.2024 11:53:04 CEST | Nyhed

Ny analyse viser, at det ikke kun er teknisk muligt for Vietnam at indfri sit mål om klimaneutralitet i 2050 - det er også det mest økonomisk rentable af de analyserede scenarier. Vietnams CO2-udledning skal dog toppe i 2030, hvis ikke omstillingen skal blive unødigt dyr. Derfor er der behov for at accelerere den grønne omstilling af energisektoren massivt nu.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye