Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Ny lovgivning gør det lettere at opsætte solceller og vindmøller på land

Del

Der skal mere tempo på den grønne omstilling. Folketinget vedtager nu flere lovforslag, som skal gøre myndighedsprocesserne kortere og give større gevinster til naboer og lokalsamfund, hvor der opstilles sol- og vindenergi.

Når den grønne omstilling skal op i tempo, kræver det nye redskaber i værktøjskassen. Det tilføjede Folketinget i denne uge, da tre lovforslag blev vedtaget, som bl.a. giver mulighed for mere smidige miljøvurderinger, sikrer lettere klageadgang og justerer VE-ordningerne, så der går flere penge til naboer og lokalsamfund fra opstillere af sol og vind.

Med implementeringen af EU’s VEIII-direktiv bliver det muligt at udpege såkaldte fremskyndelsesområder for VE-anlæg og elnettet og sætte mere fart på de offentlige myndighedsprocesser. Det betyder i praksis, at der i områderne fremover kan laves en strategisk miljøvurdering i stedet for en mere omfattende miljøvurdering på projektniveau. Den strategiske vurdering skal sikre, at hensyn til miljø og vedvarende energi fortsat balanceres samtidig med, at der spares tid.

Klimahandling og naturbeskyttelse kan og skal gå hånd i hånd. Nu har EU stillet en speeder til rådighed, så udbygningen af vedvarende energi og den nødvendige energiinfrastruktur kan komme op i omdrejninger. Den skal vi bruge med omtanke og uden at gå på kompromis med de regler for natur- og miljøbeskyttelse, som vi er enige om i Danmark og EU,” siger klima-, energi- og forsyningsminister, Lars Aagaard.

Derudover blev VE-ordningen også justeret, så VE-opstillere bl.a. skal indbetale større beløb til grøn pulje og VE-bonus, som kommer borgerne til gode i de kommuner, hvor der opstilles solceller og vindmøller. Dette skal bidrage til den lokale opbakning til vedvarende energi på land, som bl.a. anbefales af regeringens nationale energikrisetab, NEKST.

Effektiv behandling af klager

I arbejdet for at fjerne barrierer for den grønne omstilling anbefalede regeringens nationale energikrisetab, NEKST, i udgangen af 2023 at skabe bedre rammer for klagebehandlingen, så langsomme processer ikke spænder ben for opstilling af solceller og vindmøller. Flere af de anbefalinger er nu blevet realiseret gennem lovændringer, der både giver klagenævnene mulighed for at sætte rimelige frister for klager og skærper hvilke elementer, klagenævnene skal forholde sig til.

Der skal endnu mere fart på den grønne omstilling, så vi kan gøre os fri af Putins gas. Det kræver, at vi hurtigst muligt får flere solceller og vindmøller i Danmark. Vi ved, at erhvervslivet er klar med store investeringer. Men desværre ramler virksomhederne ind i bøvlet bureaukrati, som ofte spænder ben for grønne milliardinvesteringer. Derfor får vi nu en langt mere effektiv sagsbehandling af klager, så vigtige grønne projekter om vedvarende energi ikke forhales. Det er med til at sikre vejen til at nå vores ambitiøse klimamål, skabe vækst og arbejdspladser og samtidig understrege Danmarks plads som en grøn førernation,” siger erhvervsminister, Morten Bødskov. 

FAKTA: Hvad er VEIII-direktivet?

  • Med VE III direktivet bliver det muligt at udpege såkaldte fremskyndelsesområder, hvor konsekvenser for natur og miljø bliver vurderet for området.
  • Hvis der fx viser sig at være særlige fugle, så skal VE-opstillerne foretage afbødende foranstaltninger. Det kan fx ift. vindmøller betyde, at vindmøllerne skal slukkes på tidspunkter, hvor fuglene er mest aktive.
  • Al national lovgivning om natur- og miljøbeskyttelse skal fortsat overholdes. Det gælder eksempelvis støjgrænser.
  • EU’s miljø- og naturregler skal overholdes. Eksempelvis udelukkes Natura 2000-områder for VE-projekter og skal så vidt muligt undgås for elnetprojekter.blev vedtaget

For yderligere information kontakt Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets pressetelefon på: +45 41 72 38 05

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

I Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet arbejder vi for målet om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent i Danmark i 2030 og for et visionært, grønt lederskab både i Danmark og ude i verden.

Følg pressemeddelelser fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Forbrug og produktion skal følges ad: Køreplan for energieffektivitet er landet11.6.2024 11:04:08 CEST | Pressemeddelelse

Energieffektive løsninger kan reducere det fossile energiforbrug, understøtte forsyningssikkerheden og sænke energiomkostningerne for forbrugere og virksomheder. I dag har regeringen præsenteret en køreplan for energieffektivitet, der bl.a. viser vejen til, hvordan Danmark vil opfylde EU’s energisparekrav, og giver et overblik over den kommende proces for implementering af bygningsdirektivet. Køreplanen skal også brede dagsordenen ud over sektorer og bidrage til, at vi bruger energien smartere og med omtanke.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye