Miljøkonsekvensvurdering af metrolinje M5 kan nu sendes i høring

Del

Københavns Kommune sender miljøkonsekvensrapport for ny metrolinje i offentlig høring hos københavnerne.

Metroselskabet

Arbejdet med den kommende metrolinje M5, der skal betjene de nye byudviklingsområder i Østhavnen, herunder Lynetteholm, er nu kommet et vigtigt skridt nærmere en realisering. Metroselskabet har nemlig udarbejdet en miljøkonsekvensrapport, der gennemgår de mulige påvirkninger på miljøet ved at anlægge metrolinjen M5.

Miljøkonsekvensvurderingen undersøger en ny metrolinje, der både kan anlægges i form af en sydlig løsning, der går fra KBH H over Amager til Østhavnen og videre til Østerport, samt en nordlig løsning, der går fra Østerport til Lynetteholm. Begge linjer kan på sigt udbygges, så Østerport og KBH H forbindes via Indre Nørrebro og Frederiksberg. Det er Metroselskabets ejerkreds, som består af staten, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune, der beslutter, hvad det er for en metrolinje, som skal anlægges til Østhavnen.

I juni måned skal først Økonomiudvalget og dernæst Borgerrepræsentation tage stilling til rapporten, før den sendes i offentlig høring hos københavnere, virksomheder og organisationer.

Før kommunen beslutter sig for at støtte op om at anlægge så stort et infrastrukturprojekt som en metrolinje M5, skal projektets påvirkning på miljøet og den eksisterende by undersøges til bunds i en miljøkonsekvensrapport. 

Vurderingerne betyder, at man kan undgå eller mindske væsentlige negative påvirkninger allerede inden første spadestik.

På baggrund af de nye undersøgelser vurderer Københavns Kommunes økonomiforvaltning, at den nye metrolinje kan anlægges og driftes uden uacceptable påvirkninger på miljøet og omgivelserne, hvis der bliver gennemført de beskrevne afværgeforanstaltninger. De negative miljømæssige påvirkninger i anlægsfasen, såsom trafikomlægninger, støj og inddragelse af byrum, opvejes af M5’s positive påvirkninger, herunder at M5 øger tilgængeligheden i København. Derudover understøtter M5 også mulighederne for at kunne skabe bæredygtig byudvikling i Østhavnen.

Forligskredsen bag Lynetteholm, som på Københavns Rådhus består af Socialdemokratiet, Konservative, SF, Radikale, Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti understreger i den forbindelse, at de foretrækker den sydlige løsning, da den udover at betjene alle de nye byudviklingsområder i Østhavnen også afhjælper kapacitetsudfordringer i det nuværende metrosystem hen over havnen samt betjener dele af Amager, der ikke har metro i dag. 

Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S) siger:

”Københavnerne elsker metroen, og det gør jeg også. Den gør det fantastisk let og klimavenligt at rejse fra den ene ende af byen til den anden. Den nye M5 linje løser både trængselsproblemet i den nuværende metro, og den er en forudsætning for udviklingen af hele den nye bydel i Østhavnen. Jeg ser frem til at få københavnernes input til, hvordan metrolinjen kan anlægges bedst muligt.”

Børne- og ungeborgmester Jakob Næsager (K) siger:

”Vi konservative kan ikke få Metro nok. Vi mener, at alle bydele bør have en Metro, og derfor er M5 kun et skridt på vejen. Målet er, at man kan komme hvor som helst i København på en halv time. København skal fungere i hverdagen, og det forudsætter mere Metro.”

Sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF) siger:

"Grøn transport og mere metro er en hjertesag for SF. Vi skal have mindre trængsel og bedre plads til grønne gader, hvor københavnerne kan færdes trygt. SF’s klare mål er at forlænge den nye linje via en afgrening ved Rigshospitalet og videre ud til Bispebjerg, Brønshøj og Tingbjerg. Det er vigtigt for SF med flere forbindelser på tværs af byen. Så København bliver en sundere, renere, grønnere og bedre forbunden by - til glæde for os alle sammen, og for kloden."

Kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (RV) siger:

”Det er afgørende, at vi fra start får taget de rigtige beslutninger for den nye metrolinje, så vi får metroen under byen og skabt byrum med plads til åndehuller, grønt og fritid. I Radikale Venstre ser vi gerne, at vi får stationer ved Rigshospitalet og Indre Nørrebro ind fra begyndelsen. Vi skal have metro ud til de nye bydele og også til de store arbejdspladser, studiesteder, hospitaler og boligområder. Vi skal også turde tage diskussionen med københavnerne, om vi kan gøre noget for en hurtig og bedre anlæggelsesfase end med Cityringen. Det vil helt sikkert være det værd.”

Beskæftigelse- og integrationsborgmester Jens-Kristian Lütken (V) siger:

”Mere metro til København er et vidundermiddel. Det får vores hovedstad til at hænge bedre sammen samtidig med, at de bidrager til en grønnere og nemmere hverdag for alle københavnere. Metroen skal være en del af vores by i mange år, og derfor er det afgørende for Venstre, at strækningen mellem Prags Boulevard Øst og Refshaleøen graves ned fremfor at der bygges en højbane.” 

Gruppeformand Finn Rudaizky (DF) siger:

”For Dansk Folkeparti er det vigtigt, at borgerne inddrages langt mere i store væsentlige beslutninger, bl.a. udvidelse af Metroen. Derfor er borgerhøring meget vigtig, men det er sandelig også vigtigt, at tage kritikpunkter og borgerforslag alvorligt. Hvis det sker, så bliver vi alle langt mere glade for den ny Metro, og vi får samtidig endnu flere tilfredse borgere.”

Ole Birk Olesen (LA) siger:

“Lynetteholm er på mange forskellige måder et virkeligt godt projekt for Københavns fortsatte positive udvikling. En af måderne er, at Lynetteholm bidrager med et meget stort milliardbeløb til, at København kan få mere Metro, så vi kan komme trængselsproblemerne i den eksisterende Metro over havneløbet til livs, og så vi kan få Metro-betjening i nærområdet i nye dele af København, med den første del af M5 især på Amager. Det bliver godt!” 

Økonomiudvalgets dagsordenspunkt om sagen kan findes her.

Kontakt:

Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S) via pressechef Thomas Søie Hansen på 20529786

Børne- og ungeborgmester Jakob Næsager (K) via pressetelefon 29454073

Sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF) via pressetelefon 23828082  

Kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (RV) via pressechef Anders Reinholdt Jonssen på 23448363

Beskæftigelse- og integrationsborgmester Jens-Kristian Lütken (V) via pressechef Steffen Kjær på tlf. 23821294

Gruppeformand Finn Rudaizky (DF) på 60101034

Ole Birk Olesen (LA) på tlf. 61625176

Nøgleord

Følg pressemeddelelser fra Københavns Kommune Økonomiforvaltningen

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Københavns Kommune Økonomiforvaltningen

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye