For første gang nogensinde lancerer ligestillingsministeren en handlingsplan for mænd og drenges ligestilling

Del

I dag lancerer ligestillingsministeren en ny handlingsplan med en række konkrete initiativer, der skal fremme mænd og drenges ligestilling.

Ligestilling handler om lige rettigheder og muligheder - for både kvinder og mænd. Med lanceringen af den første danske handlingsplan for mænd og drenges ligestilling er det ambitionen at sætte et bredt og samlet blik på områder, hvor mænd og drenge er overrepræsenterede, og hvor snævre normer, kulturer og forventninger til køn kan spille en rolle for mænd og drenges lige muligheder.

”En moderne ligestillingspolitik handler om både mænd og kvinder. Og om mere frihed og flere udfoldelsesmuligheder for alle. Vi har ikke i tilstrækkelig grad erkendt, at når mænds sundhed er dårligere end kvinders, når drenge oftere falder ud af uddannelsessystemet, når mænd oftere ender i misbrug og hjemløshed, og oftere begår selvmord, så hænger det også sammen med deres køn og de forventninger, der er til dem. Derfor er jeg glad for at kunne lancere den første danske handlingsplan for mænd og drenges ligestilling. Handlingsplanen løser langt fra alle udfordringer, men mit ønske er at sætte mere fokus på mænd og drenge, og på hvad man kan gøre for at fremme deres lige muligheder og ligestilling”, siger ligestillingsminister Marie Bjerre.

”Handlingsplanen sætter fokus på nogle af de områder, hvor vi ser kønsulighed for drenge og mænd, og hvor vi mangler viden om uligheden. Det er positivt at områderne adresseres. Målet er på den længere bane også at kunne adressere den strukturelle ulighed, vi ser i eksempelvis bosætning og i uddannelsessystemet. Der er forskel på de to køn, og det er ikke et problem. Men det er selvsagt vigtigt, at alle oplever, at deres køn ikke begrænser muligheder i livet,” siger Trine Bramsen, Socialdemokratiet

”Ligestilling er ikke et nulsumsspil. Ligestilling handler både om at styrke mulighederne for kvinder og piger og for mænd og drenge. Jeg er rigtig glad for, at vi med den her handlingsplan viser, at mænd og drenge også møder udfordringer på grund af deres køn, og at de udfordringer skal tages alvorligt,” siger Kim Valentin, Venstre.

”Ligestilling handler om at sikre lige muligheder for alle - uagtet køn, uagtet seksualitet, og uanset baggrund og ophav. Derfor er ligestilling også noget der vedrører mænd og drenge. Historisk har ligestillingskampen af gode grunde været fokuseret på kvinder og pigers rettigheder, men indsatser i nutidens samfund skal også fremme mænds og drenges rettigheder. For uden indsatser målrettet mænd kan vi aldrig rigtig opnå reel ligestilling. Mænd oplever dårligere sundhed, fald i uddannelse og sociale problemer, der ofte skyldes kønsbaserede forventninger. Det sætter handlingsplanen fokus på,” siger Rosa Eriksen, Moderaterne.

Handlingsplanen har fire indsatsområder: 1) fædre, børn og familier, 2) fysisk og mental sundhed, 3) udsathed og 4) uddannelse og arbejdsliv. Handlingsplanen indeholder 14 initiativer, der går på tværs af en række ministerområder. Som led i aftalen om udmøntningen af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområder for 2024-2027 har partierne bag aftalen afsat 35 mio. kr. til otte af initiativerne.

Handlingsplanen samler også relevante data om mænd og drenge og beskriver en række eksisterende indsatser og tilbud, der kommer alle til gavn, men som sætter ind på områder, hvor mænd er overrepræsenteret, fx misbrug, hjemløshed, selvmord mv. 

Kontakter

Vedhæftede filer

Følg pressemeddelelser fra Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet

Løsning på Chromebook-sagen og det videre arbejde med problemstillingen27.6.2024 15:34:01 CEST | Pressemeddelelse

I forlængelse af Datatilsynets afgørelse fra 30. januar 2024 i ’Chromebook-sagen’ om en række kommuners manglende hjemmel til videregivelse af personoplysninger til afledte formål, noterer regeringen sig, at KL’s dialog med Google og Datatilsynet har resulteret i en kontraktuel løsning, som regeringen forventer håndterer den specifikke udfordring med Chromebooks på skoleområdet. Det er positivt for kommuner, undervisere og elever, at der er skabt klarhed om anvendelsen af det digitale redskab forud for, at næste skoleår begynder til august. Regeringen har igangsat et arbejde med at finde løsninger på den bredere og mere generelle problemstilling, som Chromebook-sagen giver anledning til i forhold til videregivelse af data til afledte formål. I forbindelse med Chromebook-sagen anviser Datatilsynet tre mulige måder, behandlingerne af personoplysninger kan bringes i overensstemmelse med lovgivningen på: Tekniske løsninger, kontraktuelle løsninger eller lovgivningsløsninger. Regeringen men

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye