WWF Verdensnaturfonden

WWF: Mere natur i Danmark kræver lovændringer

Del

En ny rapport fra førende forskere viser vejen til at opnå de store sammenhængende naturområder Danmark, der skal til, hvis vi skal redde Danmarks biodiversitet. På den baggrund kommer WWF Verdensnaturfonden nu med tre anbefalinger til politikerne, hvis vi skal nå målet om 30 procent beskyttet natur i 2030.

Hvis Danmark skal nå sit mål om 20 procent beskyttet og 10 procent strengt beskyttet natur i 2030, skal der lovændringer til. Sådan lyder det fra WWF Verdensnaturfonden, der med tre anbefalinger til politiske ændringer viser, hvordan vi kan lykkes med at få store, sammenhængende naturområder i Danmark.

De danske politikere bør vedtage en biodiversitetslov, fjerne en række administrative forhindringer og indføre økonomiske incitamenter, hvis de vil redde Danmarks natur og biodiversitet.

Baggrunden for WWF Verdensnaturfondens anbefalinger til politiske lovændringer er en ny rapport, Mere, bedre og større natur i Danmark’, fra førende biodiversitetsforskere ved Københavns Universitet. I rapporten anviser forskerne, hvor vi bør etablere store, sammenhængende naturområder i Danmark, hvis vi skal nå målene om beskyttet natur. De beregner samtidig, at det vil koste mellem 1,8 og 3 milliarder kroner om året at reetablere naturen de rette steder.

Den nye rapport supplerer en række tidligere rapporter, som beskriver hvordan reetableringen af ny natur de rigtige steder også vil styrke Danmarks klima, drikkevand og farvande.

”Videnskaben har dokumenteret, at mere natur i Danmark vil gavne klimaet, vores mange truede arter, vandmiljøet og vores pengepung. Med den nye rapport har vi nu et kort, der viser, hvor vi får mest natur for pengene. Der er således ikke behov for flere rapporter eller second opinions. Nu er det op til politikerne at gennemføre de nødvendige tiltag, der skal sikre, at Danmark kan nå de naturmål, vi internationalt har forpligtet os til,” siger Bo Øksnebjerg.

Men som det er nu, er der ikke de tilstrækkelige politiske forudsætninger for at gennemføre forskernes anbefalinger, mener generalsekretær for WWF Verdensnaturfonden Bo Øksnebjerg.

Ifølge generalsekretæren bør regeringen straks tage initiativ til at beskytte de 239 vigtigste områder, som forskerne udpeger i rapporten. Områderne vil beskytte naturen på 20 procent af Danmarks landareal og styrke vilkårene for over 95 procent af Danmarks truede arter. Samtidig opfordrer han til, at Regeringen nedsætter en national naturkrisestab, som skal udpege de sidste 10 procent, der skal beskyttes for at leve op til de mål, Danmark har forpligtet sig til. Disse arealer skal udvælges, så vi opnår den bedst mulige balance mellem biodiversitets-, klima- og vandmiljøhensyn. Derudover skal naturkrisestaben også komme med anbefalinger til, hvordan vi lemper lovgivning, så det bliver lettere at få mere natur i de udpegede områder.

WWF Verdensnaturfondens anbefalinger til de danske politikere:

1. En biodiversitetslov med bindende mål og en National Naturkrisestab

  • Der skal vedtages en biodiversitetslov med bindende mål og tilhørende finansiering, der sikrer 30 pct. beskyttet – heraf 10 pct strengt beskyttet – natur, fremgang for de truede arter samt reduktioner i Danmarks fodaftryk på naturen i ind- og udland.
  • En National Naturkrisestab udpeger de 10 pct. beskyttet areal, som ikke er udpeget af eksperterne, hvor vi opnår den bedst mulige balance mellem biodiversitets-, klima- og vandmiljøhensyn. Desuden skal naturkrisestaben identificere og anbefale hvilke love og regler, der skal ryddes op i eller dispenseres for.
  • Alle udpegede områder, der ejes af staten og kirken, skal naturgenoprettes og beskyttes.


2. Fjern forhindringer, der gør det svært at etablere natur i de udpegede områder

  • Landbrugspligten og andre love, regler og restriktioner, der forhindrer naturgenopretning, fjernes, eller der dispenseres for reglerne.
  • Klimaskovfonden skal stræbe efter at etablere skove, der udelukkende tjener evigt biodiversitetsformål.
  • Kommunerne fritages for anlægs- og forbrugsloftet (som frikommuneforsøg eller permanent), hvis pengene bruges på etablering af natur på arealer.

3. Øg incitamenterne til at beskytte naturen i de udpegede områder 

  • Staten afsætter forskernes estimat på 2 til 3 mia. kr. om året til at kompensere lodsejernes tab ved beskyttelsen af de udpegede områder frem til 2050.
  • Beskyttede naturområder – herunder paragraf 3-arealer – inden for arealerne fritages for ejendomsskatter og sidestilles økonomisk og fradragsmæssigt med skovdrift*.
  • Arealer inden for de udpegede områder kan byttes med statslige områder, der er placeret uden for områderne, uden afgifter eller konsekvenser for pant.
  • Der kan opnås skattefradrag for hele investeringen i naturbevarende projekter.

Kontakter

Følg pressemeddelelser fra WWF Verdensnaturfonden

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra WWF Verdensnaturfonden

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye