Region Midtjylland

20 mio. kroner til bl.a. kunstig intelligens i undervisning og fokus på EuroSkills 2025

Del

Region Midtjylland sender penge til 15 projekter, der skal være med til at udvikle ungdomsuddannelserne i regionen. Projekterne fokuserer bl.a. på flere faglærte, elevtrivsel, kompetencer til grøn omstilling og fremtidens teknologier – især AI.

Mens Leanmark Horsens vil undersøge, hvordan skoler kan bruge AI i undervisningen, vil Herningsholm Erhvervsskole og Gymnasier bruge EuroSkills 2025 i Herning til at inspirere flere unge til at vælge en faglært karriere. Foto: Learnmark Horsens/Herningsholm Erhvervsskole og Gymnasier.
Mens Leanmark Horsens vil undersøge, hvordan skoler kan bruge AI i undervisningen, vil Herningsholm Erhvervsskole og Gymnasier bruge EuroSkills 2025 i Herning til at inspirere flere unge til at vælge en faglært karriere. Foto: Learnmark Horsens/Herningsholm Erhvervsskole og Gymnasier.

Med kunstig intelligens (AI) på hastig fremmarch kan fremtidens arbejdsmarked se meget anderledes ud end i dag.

Region Midtjylland vil bidrage til udvikling af gode uddannelsestilbud på ungdomsuddannelserne. Her er det bl.a. vigtigt at være på forkant med den teknologiske udvikling.

Regionsrådet har derfor besluttet at fordele i alt 19,9 mio. kroner fra regionens uddannelsespulje målrettet udvikling af ungdomsuddannelserne.

Pengene går til 15 spændende projekter, der involverer en bred vifte af uddannelsesinstitutionerne i regionen og spænder vidt i fokus – fra flere faglærte og højere elevtrivsel til fremme af teknologiske færdigheder inden for bl.a. grøn omstilling og ikke mindst kunstig intelligens.

- For regionen er det en vigtig fællesopgave sammen med uddannelsesinstitutionerne og virksomhederne at være med til at sikre, at regionens unge har adgang til den nyeste viden og teknologi. I Region Midtjylland fortsætter vi med at investere i uddannelsesprojekter, der ikke alene adresserer nutidens behov, men også ruster vores unge til fremtidens efterspørgsler, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

AI bliver et naturligt arbejdsredskab

For at sikre, at eleverne opnår AI-kompetencer, der er relevante på arbejdsmarkedet, vil Learnmark Horsens gennemføre et projekt, der skal give svar på, hvordan skoler kan bruge AI i undervisningen.

I et stykke tid har Learnmark Horsens haft fokus på AI og de muligheder og udfordringer, kunstig intelligens skaber for uddannelsessektoren, fortæller Niels Yde, direktør for Learnmark Horsens:

- Vi er især nysgerrige på mulighederne, og vi er meget bevidste om, at vi skal klæde vores elever på til en fremtid, hvor AI vil være et naturligt arbejdsredskab for mange. Derfor er vi glade for, at projektet blev tilgodeset, så vi sammen med de øvrige projektdeltagere kan udvikle forløb, der kan være med til at fremtidssikre vores uddannelser, siger han.

Projektet modtager fem millioner kroner i støtte fra Region Midtjyllands uddannelsespulje 2024 og adresserer puljens temafokus på ’Kompetencer til fremtidens arbejdsmarked’.

EuroSkills 2025 er et fantastisk udstillingsvindue

Det andet store temafokus i årets uddannelsespulje handler om europamesterskabet for unge faglærte - EuroSkills Herning 2025.

Her er Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier gået sammen med flere samarbejdspartnere om at møde unge og voksne i regionen før, under og efter EuroSkills med den gode fortælling om en faglært karriere, så flere kan blive inspireret til at vælge den vej i løbet af deres liv.

- EuroSkills 2025 i Herning giver en fantastisk mulighed for at vise den danske befolkning, hvad erhvervsuddannelserne kan bidrage med, både for den enkelte i form af gode karrieremuligheder i ind- og udland og for Danmark som sådan i form af grøn omstilling og fortsat vækst. Ambitionerne bliver løftet med støtten fra Region Midtjyllands uddannelsespulje, fordi flere parter kan blive en del af samarbejdet, og fordi vi kan nå ud til flere unge og voksne i regionen, siger kommunikationschef Lars Haslev fra Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier.

Region Midtjyllands støtter projektet med seks millioner kroner fra uddannelsespuljen.

Større projekter, større effekt

Igen i år er uddannelsespuljen opdelt i en temapulje og en åben pulje, hvoraf 80 procent af midlerne er dedikeret til temapuljen.

Dette skaber grundlag for større og mere målrettede projekter, der kan have en varig effekt på uddannelseslandskabet i regionen, fortæller Anders Kühnau:

- Med store projekter kan vi virkelig rykke noget. Det er vigtigt, at vi som region bidrager aktivt til at skabe bedre og mere attraktive uddannelsesmuligheder – blandt andet ved at sikre, at viden og erfaringer deles på tværs af regionens innovative uddannelsesinstitutioner, siger han.

I Projektbanken kan man søge inspiration og læse om de projekter, som siden 2018 har fået støtte gennem uddannelsespuljen.

De 15 projekter er udvalgt på baggrund af regionens uddannelsespolitik.

Fakta: Uddannelses- og kompetenceudfordringerne i Region Midtjylland

 • Fremskrivninger forudser en stor manglen på faglærte i fremtiden.
 • I starten af 00'erne valgte hver tredje ung således en erhvervsuddannelse, mens det i dag kun er hver femte.
 • Cirka 23.000 unge i alderen 16-29 år er i 2022 hverken under uddannelse eller i beskæftigelse.
 • Cirka 20 procent af de 16-24-årige har ikke gennemført en ungdomsuddannelse.
 • I fremtiden kommer der blandt andet til at mangle kvalificeret arbejdskraft inden for STEM-, velfærd- og sprogområdet.
 • Virksomhederne i regionen har ikke mulighed for at rekruttere medarbejdere med de nødvendige STEM-kompetencer.

Fakta: De tre projekter, som modtager midler fra uddannelsespuljens temapulje

 • EuroSkills 2025 (Herning)

Herningsholm Erhvervsskole og Gymnasier søger om tilskud til et projekt, der, med EuroSkills som omdrejningspunkt, har til formål at vække interesse blandt unge og voksne for de mange spændende erhvervsuddannelser og karrieremuligheder de bringer, både nationalt og internationalt. Målet er med aktiviteter, for en bred målgruppe af unge og voksne, før, under og efter EuroSkills at inspirere til positive forandringer og fokusere på faglærte talenters præstationer i samfundet, især med hensyn til bæredygtighed og den grønne omstilling.

Samlet projektsum: 11,063 mio. kroner. Region Midtjylland støtter med 6 mio. kroner.

 • AI - Didaktik, sprog og kompetencer til fremtiden (Horsens)

Learnmark Horsens søger om tilskud til et projekt, der sigter mod at præsentere, hvordan erhvervsskolerne kan tilpasse sig den stigende betydning af AI. Gennem undersøgelser og udvikling på både erhvervsfaglige og erhvervsgymnasiale områder, skal der skabes tre AI-didaktiske modeller og en AI-kompetencemodel. Disse skal give svar på, hvordan skoler kan bruge AI i undervisningen til at differentiere, fremme læring og sikre, at eleverne opnår AI-kompetencer, der er relevante på arbejdsmarkedet. Der fokuseres særligt på sprogfagene i det erhvervsgymnasiale område, da de i stigende grad udfordres af AI.

Samlet projektsum: 9,735 mio. kroner. Region Midtjylland støtter med 5,052 mio. kroner.

 • MYRE Midt (Viborg)

Mercantec søger om tilskud til et projekt, der har til formål at ruste uddannelsesinstitutioner og deres elever til mødet med fremtidens teknologier på en reflekteret og anvendelsesorienteret måde. Det inkluderer kompetenceudvikling af underviserne gennem seminarer og workshops om teknologi- og sprogkompetencer i arbejdslivet.

Samlet projektsum: 4,267 mio. kroner. Region Midtjylland støtter med 2,7 mio. kroner.

Fakta: De 12 projekter, som modtager midler fra uddannelsespuljens åbne pulje

 • Skriftlighed forfra (Aarhus)
  Samlet projektsum: 2,642 mio. kroner. Region Midtjylland støtter med 1 mio. kroner.
 • Feedback i en AI-tid (Horsens)
  Samlet projektsum: 1,536 mio. kroner. Region Midtjylland støtter med 0,457 mio. kroner.
 • Digitalt Grundforløb på STX (Randers)
  Samlet projektsum: 0,554 mio. kroner. Region Midtjylland støtter med 0,145 mio. kroner.
 • Lær med AI (Randers)
  Samlet projektsum: 1,027 mio. kroner. Region Midtjylland støtter med 0,492 mio. kroner.
 • Ung til ung ambassadører på FGU Østjylland (Randers)
  Samlet projektsum: 0324 mio. kroner. Region Midtjylland støtter med 0,164 mio. kroner.
 • Den styrkebaserede tilgang (Randers)
  Samlet projektsum: 1,343 mio. kroner. Region Midtjylland støtter med 0,465 mio. kroner.
 • Viden og læring fra trivselsdata i PSB (Randers)
  Samlet budget: 1,204 mio. kroner. Region Midtjylland støtter med 0,6 mio. kroner.
 • Grønne Rollemodeller (Aarhus)
  Samlet projektsum: 0,689 mio. kroner. Region Midtjylland støtter med 0,517 mio. kroner.
 • Power-to-X i erhvervsuddannelserne (Holstebro)
  Samlet projektsum: 0,743 mio. kroner. Region Midtjylland støtter med 0,558 mio. kroner.
 • Grøn omstilling og bæredygtige kulturer (Nørre Nissum)
  Samlet projektsum: 4,046 mio. kroner. Region Midtjylland støtter med 0,883 mio. kroner.
 • Sejl og studér på Lemvig Gymnasium (Lemvig)
  Samlet projektsum: 0,798 mio. kroner. Region Midtjylland støtter med 0,599 mio. kroner.
 • Tværfagligt Studieunit (Randers)
  Samlet projektsum: 0,416 mio. kroner. Region Midtjylland støtter med 0,312 mio. kroner.

Læs mere om de 12 projekter her.

Kontakter

Kontaktoplysninger på medlemmer af regionsrådet

Regionsrådets 41 medlemmer er valgt for 1. januar 2022 til 31. december 2025. Alle har egen side med oplysninger om politikeren.

https://link.rm.dk/Regionsrådetsmedlemmer

Billeder

Foto: Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier.
Foto: Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier.
Download
Foto: Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier.
Foto: Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier.
Download
Foto: Learnmark Horsens.
Foto: Learnmark Horsens.
Download
Foto: Learnmark Horsens.
Foto: Learnmark Horsens.
Download

Om Region Midtjylland

Region Midtjylland er en politisk styret, administrativ enhed, der har tre hovedopgaver inden for velfærd og udvikling: Sundhed og hospitaler, specialiserede tilbud til socialt udsatte og handicappede.

Regional Udvikling søger gennem konkrete regionale opgaver, ekspertiser og partnerskaber at skabe gode, fremtidssikrede løsninger og sikre, at Region Midtjylland er en attraktiv og bæredygtig region for alle.

Følg pressemeddelelser fra Region Midtjylland

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Region Midtjylland

Aarhus tiltrækker stor europæisk konference for velfærdsløsninger28.6.2024 14:55:30 CEST | Pressemeddelelse

Aarhus bliver vært for den internationale konference The European Social Services Conference, som afholdes den 23.-25. juni 2025. Under titlen 'Where Care Meets Tech' sætter konferencen fokus på, hvordan vi udvikler velfærden ved at styrke menneskers handlekraft og implementere digitale løsninger. Det skal sikre mere velfærd for færre midler til gavn for ældre, socialt udsatte og mennesker med fysiske og psykiske handicap

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye