SmartField: Ny innovationsplatform skal imødegå store kvælstofudfordringer i landbruget

Del

Novo Nordisk Fonden har givet en bevilling på op til 134 millioner kroner over de næste fem år til Teknologisk Institut til udviklingen af innovationsplatformen SmartField, der skal bane vejen for markant at mindske udledningen af lattergas og kvælstofudvaskning fra landbruget.

Lattergas (N2O) fra gødning i landbruget udgør op mod 6-7 % af den globale menneskeskabte drivhusgasudledning.

Indtil nu har udfordringer med at måle lattergasudledning betydet, at man har været nødt til at benytte meget forenklede beregningsmetoder, der ikke tilskynder landmændene til at gøde deres marker på måder, der minimerer udledningen af lattergas til atmosfæren. Manglen på standardiserede metoder og faciliteter til afprøvning på marken besværliggør derudover udviklingen og indførelsen af lovende nye løsninger, der kan mindske lattergasudledningen.

For at imødekomme det presserende behov for nye kvælstofteknologier og løsninger, som landmændene kan indføre med henblik på at nedbringe lattergasudledningen fra landbruget, har Novo Nordisk Fonden givet Danmarks Teknologiske Institut (DTI) en bevilling på op til 134 millioner kroner over de næste fem år (2024-2029) til etablering af en innovationsplatform kaldet 'SmartField'.

SmartField har til formål at afprøve og verificere kendte og nye løsninger i form af dyrkningsmetoder, gødskningsteknologi og for eksempel lovende biologiske produkter, der begrænser udledningen af N2O.

“Løsningerne findes, vi skal bare have bekræftet deres potentiale og fremskyndet deres implementering. SmartField har potentialet til at sikre betydelige ændringer på flere niveauer, fra individuelle bedrifter til lovgivning og regulering, hvilket muliggør en potentiel reduktion på 20-30 % i N2O-udledningen fra danske landbrugsmarker inden 2030 (sammenlignet med de nuværende niveauer)," siger Claus Felby, Senior Vice Præsident i Novo Nordisk Fonden.

SmartField er et initiativ med flere interessenter i en såkaldt quadruple-helix-model for innovation bestående af den akademiske verden, industrien, civilsamfundet og den offentlige sektor. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri vil via Landbrugsstyrelsen være involveret som ikke-finansierede partnere, der muliggør vidensudveksling og datadeling.

"Nedbringelse af udledningen af lattergas fra landbrugsjorder er et kerneelement i den grønne omstilling af dansk landbrug. Vi tror på, at SmartField-platformen vil blive et afgørende værktøj til at identificere løsninger til at reducere lattergasudledningen, ideelt set uden at gå på kompromis med udbytter i marken," siger Jacob Jensen, minister for fødevarer, landbrug og fiskeri.

”Indsatsen mod klimakrisen kan også styrke udviklingen af ny viden og teknologier. Landbrugssektoren forventes at bidrage med næsten halvdelen af de danske nationale drivhusgasudledninger i 2030, så det er afgørende, at vi arbejder på at reducere disse udledninger. SmartField-projektet er et meget interessant skridt hen imod at nå klimamålene for landbruget,” uddyber klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard (M).

"SmartField-initiativet demonstrerer Danmarks engagement i at skabe et mindre klimabelastende landbrug. Projektet sigter mod at sætte en global standard for test og validering af løsninger, der reducerer de klimatunge lattergas-udledninger fra landbruget. Vi er stolte over, at Teknologisk Instituts mange års dedikerede forskning, engagement og opbygning af ekspertise på området nu kvalificerer os til at lede dette banebrydende projekt”, siger Juan Farré, administrerende direktør ved Teknologisk Institut.

Danmark helt i spidsen for det bæredygtige landbrug
SmartField-platformen vil bestå af tre elementer: en måleinfrastruktur, et modellerings- og datahub, og en interface (vidensdelingsplatform) mellem forskere, myndigheder og landbruget. Gennem tæt samspil mellem disse vil nøjagtige modeller til estimering af N2O-udledningen blive udviklet for at hjælpe offentlige myndigheder, industri og landmænd med at kvalificere metoder og dyrkningssystemer, som reducerer udledningerne.

SmartField sigter mod at revolutionere den måde, hvorpå landbrugets N2O-udledning monitoreres og mod at fremskynde landmændenes ibrugtagen af virkemidler med verificerede klimaeffekter. De nye modeller vil også beregne kvælstofudvaskning på markniveau og dermed sikre, at der tages højde for alle potentielle miljøpåvirkninger fra håndtering af kvælstofgødning.

Udover DTI, der fordeler midlerne, er nøglepartnere i SmartField Pioneer Center for Landscape Research in Sustainable Agricultural Futures (Land-CRAFT), Aarhus Universitet (AU), Københavns Universitet (UCPH), Colorado State University (CSU) og SEGES Innovation.

Start-ups, industri og landbruget får adgang til måleinfrastrukturen for at afprøve og verificere N2O-reducerende virkemidler. Initiativet vil placere Danmark i spidsen for landbrugsteknologier og forskning inden for N2O og udvikling af datamodellering af lattergasudledning på flere geografiske skala. Bedre og præcise datamodeller vil gøre det nemmere for myndigheder at indføre incitamentdreven lovgivning, og for landmændene at redegøre for deres klimavenlige gødningspraksis. Det vil derved også tilskynde forskere og industri til at udvikle nye løsninger. Internationale partnere vil sikre, at platformen er relevant og bygger på de seneste forskningsresultater, og bane vejen for fremtidig skallering og anvendelse uden for Danmark.

Ved at tage fat på de nuværende begrænsninger i forbindelse med udarbejdelse af drivhusgasregnskab og bane vej for markedsparate løsninger kan SmartField bidrage væsentligt til at opfylde de nationale klimamål og Paris-aftalen. SmartField-platformen er et vidnesbyrd om Danmarks proaktive tilgang til miljøudfordringer og bane vejen for betydelige reduktioner i N2O-udledningen uden at gå på kompromis med landbrugets produktivitet eller forårsage anden forurening

Kontakter

Links

Om Novo Nordisk Fonden
Novo Nordisk Fonden blev etableret i 1924 som en dansk erhvervsdrivende fond, der støtter videnskabelige, humanitære og sociale formål. Fondens vision er at fremme menneskers sundhed samt samfundets og planetens bæredygtighed. Fonden arbejder for at styrke forskning og innovation inden for forebyggelse og behandling af kardiometaboliske sygdomme samt infektionssygdomme. Derudover søger den at bidrage til udvikling af viden og løsninger, der understøtter den grønne omstilling af samfundet. 

Følg pressemeddelelser fra Novo Nordisk Fonden

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Novo Nordisk Fonden

Nyt initiativ skal finde ud af, om bakterier i vores tarm spiller en rolle ved kardiometaboliske sygdomme22.5.2024 07:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Et nyt forskningsinitiativ forankret i Danmark har til formål at etablere en mulig årsagssammenhæng mellem tarmmikrobiomet - det kombinerede genetiske materiale fra bakterier og andre mikrober i den menneskelige tarm - og udviklingen af kardiometaboliske sygdomme som fedme, type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdomme. Målet er at generere viden, der kan føre til nye forebyggelses- eller behandlingsmuligheder for mennesker, der lever med eller er i risiko for disse sygdomme.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye