Københavns Kommune Økonomiforvaltningen

Parter forpligter sig til at øge biodiversiteten i København

Del

Københavns Kommune danner sammen med en lang række af byens grundejere en ny alliance, der skal øge og forbedre biodiversiteten i København. Underskrivelsen af aftalen sker i forbindelse med, at det i dag er FN’s biodiversitetsdag.

Parterne bag partnerskabsaftalen til underskrivelsen 22. maj 2024. Foto: Claudia Dons.
Parterne bag partnerskabsaftalen til underskrivelsen 22. maj 2024. Foto: Claudia Dons.

Dyr som pindsvinet, stenhumlen og den store flagspætte skal have flere og mere attraktive levesteder i byen. Vilde planter og træer skal have bedre vilkår. Og alle københavnere skal have en god adgang til varieret natur. Det er visionerne bag den partnerskabsaftale, Københavns Kommune i dag har indgået med en stor del af byens grundejere. Underskrivelsen af aftalen sker i forbindelse med FN’s biodiversitetsdag.

Aftalen skal være en drivkraft for, at den eksisterende biodiversitet i byen bevares og forbedres samtidig med, at der skabes nye grønne områder til gavn for dyr, planter og mennesker - på tværs af kommunale, almene, statslige og private arealer i byen.  Tilsammen råder Københavns Kommune og de 19 grundejere, der er med i aftalen, over 40 pct. af hele Københavns grundareal. For overborgmester Sophie Hæstorp Andersen er fælles handling afgørende:

”Hvis vi skal sikre, at København også i fremtiden er en grøn by, hvor københavnerne har adgang til bynatur, og hvor biodiversiteten har gode vilkår, så er det helt afgørende, at vi handler i fællesskab. Derfor er jeg glad på naturens vegne og stolt af, at så mange aktører med ansvar for byens arealer i dag går sammen om at øge biodiversiteten i byen. Det handler om at tænke biodiversitet ind i alt lige fra udviklingen af nye byområder til renovering og nybyggeri på byens eksisterende grunde,” siger overborgmester Sophie Hæstorp Andersen.

Med aftalen vil man blandt andet screene arealer i København for særlige potentialer for at forbedre biodiversitetens vilkår. Screeningen igangsættes inden sommerferien, og med den får Københavns Kommune og grundejerne konkrete anbefalinger og et overblik over, hvor de kan forbedre levestederne for dyr og planter eller skabe bedre sammenhæng mellem grønne områder på tværs af matrikelskel. Parterne skal desuden udarbejde baseline for deres arealer, så biodiversitetens udvikling kan monitoreres.

Partnerskabet sætter også fokus på at dele viden og inspiration om biodiversitet. Det sker gennem årlige partnerskabsmøder, hvor aftalens resultater, indsatser og best practice præsenteres og diskuteres, ligesom man også etablerer et fagligt biodiversitetsnetværk med fælles læring, hvor inspiration og viden deles på tværs af grundejerne. Da grundejere i aftalen er meget forskellige både i forhold til organisering og arealtyper, vil der være forskel på, hvordan de prioriterer indsatserne i aftalen. 

Med i partnerskabsaftalen er 19 af byens største grundejere herunder både pensionsselskaber, almene boligorganisationer, statslige grundejere, kommunalt ejede selskaber og private grundejere.

Læs citater fra alle grundejerne i aftalen her.

Se et overblik over de arealer grundejerne i aftalen råder over.

Læs hele aftalen her

null

Fakta om aftalen

 • Partnerskabsaftalen tager udgangspunkt i Københavns Kommunes biodiversitetsstrategi ’Biodiversitet i København 2022-2050’, der sætter fokus på, at:
  1. bevare og forbedre den eksisterende biodiversitet,
  2. skabe ny biodiversitet i byen,
  3. understøtte viden og uddannelse om natur og biodiversitet,
  4. skabe frivillige fællesskaber om biodiversitet.
 • Mens Københavns Kommune har forpligtet sig til at arbejde med alle fire tematikker, er de øvrige grundejere i partnerskabsaftalen meget forskellige og sætter derfor fokus på den eller flere af de fire tematikker, som er mest relevante at arbejde for i forhold til deres respektive opgaver, brugere, mål, strategier samt arealerne, de råder over.
 • Parterne forpligter sig på at fremme biodiversitet via syv konkrete initiativer;
  1.  Screening af potentialeområder for biodiversitet på egne arealer,
  2. Monitorering af biodiversitet og udarbejdelse af baseline,
  3. Indarbejde biodiversitet i drift, renovering og/eller nybyggeri på grundejernes arealer,
  4. Udpege vigtige ’trædesten’ for biodiversitet på tværs af matrikelskel,
  5. Afholdelse af årlige partnerskabsmøder på højeste ledelsesniveau,
  6. Etablering af et fagligt biodiversitetsnetværk og
  7. Løbende kommunikation om biodiversitet og formidling af viden, bedst practice samt resultater fra biodiversitetsindsatserne

Med i aftalen er:

 • ATP Ejendomme
 • Banedanmark
 • BIOFOS
 • By og Havn
 • Bygningsstyrelsen
 • DSB på vegne af DSB Ejendomme og DSB Ejendomsudvikling
 • Freja Ejendomme
 • fsb
 • Hovedstadens Almennyttige Boligselskab/DAB
 • HOFOR
 • Jeudan
 • KAB på vegne af AKB, Boligforeningen 3B og SAB
 • Metroselskabet
 • Pension Danmark
 • PFA Ejendomme
 • Refshaleøens Ejendomsselskab
 • Skanska
 • VIBO
 • Boligforeningen AAB

Aftalen træder i kraft 22. maj 2024 og revideres efter to år.

Fakta om biodiversitet 

 • FN vurderer, at omkring 1 million arter er truet af udryddelse på verdensplan, nogle inden for få årtier.

 • Manglen på plads og ødelæggelsen af levesteder er den allervigtigste årsag til tilbagegangen i biodiversiteten.

 • Alene i Danmark er flere end 1.800 arter af dyr og planter i fare for at uddø.

Nøgleord

Kontakter

Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen via pressekonsulent Nikolai Evereth Hansen

Tlf:+4540447446p33u@kk.dk

Billeder

Arealer som grundejerne i partnerskabet rådet over.
Arealer som grundejerne i partnerskabet rådet over.
Download
Billede af blomster.
Billede af blomster.
Download

Vedhæftede filer

Følg pressemeddelelser fra Københavns Kommune Økonomiforvaltningen

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Københavns Kommune Økonomiforvaltningen

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye