Dansk Solcelleforening

Dansk Solcelleforening hilser solcellestrategien velkommen

Del

Solcellebranchen hilser solcellestrategien og intentionen om at bringe alle arealer i spil velkommen. Solceller skal 10-dobles til 20 GW inden 2030. I dag er der installeret 3,6 GW, så tempoet skal skrues betydeligt i vejret. Solcellestrategien skubber den rigtige retning og anerkender, at både bygninger og det åbne land skal bidrage i en styrket udbygning med solceller i den grønne omstilling. Det er positivt, men det er ikke gjort med det, lyder det.

Klimaminister Lars Aagaard, Flemming V. Kristensen, formand for Dansk Solcelleforening og Alex Pedersen, Klima-Energi A/S på taget af Aller Huset i København.
Klimaminister Lars Aagaard, Flemming V. Kristensen, formand for Dansk Solcelleforening og Alex Pedersen, Klima-Energi A/S på taget af Aller Huset i København. Foto: Dansk Solcelleforening. Billedet må bruges i forbindelse med omtale af pressemeddelelsen

Regeringen har i dag præsenteret sin Solcellestrategi – for en styrket udbygning med solceller i Danmark.

Flemming V. Kristensen, formand for Dansk Solcelleforening glæder sig over, at solcellestrategien nu er lanceret og over intentionerne i at bringe alle potentielle arealer i spil:

”Det er positivt, at regeringen i sin strategi nu også understreger vigtigheden af bidraget fra bygninger og tagarealer i den grønne omstilling. Bygninger har den fordel, at de kan accelerere udbygningen her og nu. For tagarealerne er der allerede og de ligger ubrugte hen. De er typisk placeret hvor behovet er størst og elnettet er stærkt, og derfor skal strømmen ikke transporteres over store afstande i det kollektive elnet”, forklarer han.

Bedre finansieringsmuligheder
Dansk Solcelleforening har længe arbejdet for bedre finansieringsmuligheder for anskaffelse af solceller på bygninger. Med solcellestrategien ser det nu ud til, at regeringen vil ændre lovgivningen, så det bliver nemmere.


”Med strategien vil regeringen ændre lovgivningen, så der kan opnås særskilte rettigheder eller ejendomsforbehold over solcelleanlæg på erhvervsbygninger, så f.eks. leasing af solceller bliver nemmere for virksomheder. Det er en ændring, som er blevet efterspurgt af os i branchen og som vi sammen med den finansielle sektor, vurderer, kan accelerere og få betydning for den videre udbygning af VE fra solceller”.


Bygningssolceller beskytter mod et volatilt marked og høje energipriser. De kan etableres meget hurtigt og potentialet er enormt. Alene fra bygninger med tage over 500 m2 er der i Danmark et potentiale på 10 GW kapacitet fra solceller.

Enklere nettilslutning
Strategien vil også skærpe fokus på at ensrette praksis for nettilslutning. Dansk Solcelleforening ser forenkling af tilslutningsprocesser som afgørende for branchen og glædes over, at regeringen nu også har fokus på området.  


”Det er helt centralt for udbygningen, at vi får skruet op for tempoet i nettilslutning og gjort processerne enklere. Derfor har Dansk Solcelleforening også indgået et samarbejde med Green Power Denmark om at udvide positivlisten op til 1 MW for solceller. Det er et vigtigt skridt, der gerne skulle gøre det nemmere at opsætte mindre og mellemstore solcelleanlæg”, forklarer Flemming V. Kristensen.


Solceller på lavbundsjorde
Regeringen peger desuden på lavbundsjorde til VE som arealpotentiale i solcellestrategien. Det var ligeledes en af NEKST-arbejdsgruppen anbefalinger for en styrket udbygning med solceller.
Dansk Solcelleforening foreslår, at der skal udtages 10.000 ha kulstofrige lavbundsjorde til produktion af grøn strøm fra solceller, og samtidig skal VE (sol og vind) afgiftsligestilles med biomasse.

 
”Udtagning af lavbundsjorde til grøn produktion af solstrøm giver store klimamæssige gevinster og er en win-win, der vil reducere CO2-udledningerne med 2,6 mio. ton årligt. Derfor er det helt afgørende, at der skabes klare rammer og bedre betingelser for branchen, så dette potentiale også kan indfries", forklarer formanden.

Samtidig er der i solcellestrategien også en del uklarheder, som solcellebranchen ser frem til at få præciseret i det videre samarbejde med en styrket udbygning. Solcellestrategien lægger f.eks. op til en videre undersøgelse af bygningsreglementets regnemetoder for solceller, som i dag ikke giver et retvisende billede af moderne solcellers klimapåvirkning.

På samme måde ser branchen det som positivt, at der i strategien følges op på muligheden for at sælge strøm lokalt til naboer.

 
”Vi mener at naboer til store tagarealer eller grønne energiparker skal have lov til at aftage lokalt produceret elektricitet. For bygninger vil det betyde, at det fulde arealpotentiale fra tagene bringes i spil. Og for anlæg i det åbne land, kan det bidrage til den lokale opbakning”, uddyber formanden.

 

Men det er ikke gjort med det. Vi skal videre. Solcellebranchen havde gerne set, at solcellestrategien også havde budt på bedre muligheder for kommuner og energi- og industrifællesskaber.

Den grønne omstilling er en holdsport og solcellebranchen ser frem til at fortsætte samspillet med relevante parter om at rydde flere barrierer og benspænd af vejen for en styrket udbygning med solceller i fremtiden. Samtidig imødeser vi konkretiseringen og implementeringen af fokusområderne i solcellestrategien og ser frem til at bidrage i dette vigtige arbejde.

Kontakter

Flemming V. KristensenFormand for Dansk Solcelleforening

Tlf:+45 20 86 96 38

Billeder

Klimaminister Lars Aagaard, Flemming V. Kristensen, formand for Dansk Solcelleforening og Alex Pedersen, Klima-Energi A/S på taget af Aller Huset i København.
Klimaminister Lars Aagaard, Flemming V. Kristensen, formand for Dansk Solcelleforening og Alex Pedersen, Klima-Energi A/S på taget af Aller Huset i København.
Download
Download

Links

Dansk Solcelleforening

Dansk Solcelleforening er en brancheforening, der samler eksperter på området for solceller og beslægtede teknologier. Dansk Solcelleforening repræsenterer solcellebranchen bredt fra fabrikanter, rådgivende ingeniører, installatører, VE-udviklere af store anlæg på land til solcellevirksomheder, der installerer solceller på tagflader af industri- og erhvervsvirksomheder, på offentlige bygninger og husstandstage.

Følg pressemeddelelser fra Dansk Solcelleforening

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Dansk Solcelleforening

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye