BASE Erhverv

Overskuddet når nye højder i 2023/24

Del

Resultatet for regnskabsåret 2023/24 blev det bedste i hele BASE Erhvervs historie. Omsætningen blev som forventet og resultatet bedre. Med en overskudsgrad på 3,3 procent har entreprenøren fra Horsens også mulighed for at konsolidere sig yderligere. Flere igangværende projekter underbygger forventningerne til det kommende år.

”Resultatet for 2023/24 er meget tilfredsstillende. Vi har aldrig tidligere i vores mere end 20 års historie haft så stort et overskud. Men de seneste fire år har vi faktisk haft mere end 10 mio. kr. i årligt overskud,” siger administrerende direktør Klaus Rønslev.
”Resultatet for 2023/24 er meget tilfredsstillende. Vi har aldrig tidligere i vores mere end 20 års historie haft så stort et overskud. Men de seneste fire år har vi faktisk haft mere end 10 mio. kr. i årligt overskud,” siger administrerende direktør Klaus Rønslev. Billede kan frit benyttes ved omtale af BASE Erhverv.

”I 2023/24 er vi helt som forventet tilbage på et mere normalt aktivitetsniveau, efter at vi sidste år nåede en hidtil uset top, som primært skyldtes en enkelt stor byggesag,” siger administrerende direktør Klaus Rønslev.

BASE Erhverv A/S opnåede i 2023/24 en omsætning på 391,7 mio. kr. mod 614,3 mio. kr. året før. Overskuddet før skat blev 12,5 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2022/23. Årets overskudsgrad var 3,3 procent, og BASE Erhverv styrker med resultatet sin egenkapital til 41,1 mio. kr. (mod 37,4 mio. kr. året før).

”Resultatet for 2023/24 er meget tilfredsstillende. Vi har aldrig tidligere i vores mere end 20 års historie haft så stort et overskud. Men de seneste fire år har vi faktisk haft mere end 10 mio. kr. i årligt overskud,” siger Klaus Rønslev.

Han fremhæver, at de vedvarende fine resultater skabes af virksomhedens 24 topmotiverede, dygtige og meget loyale medarbejdere samt bygger på mange langvarige og gode relationer til bygherrer, rådgivere og håndværkere.

”Det er en stor fornøjelse, når bygherrer henvender sig igen og igen. For nogle af vores kunder er det tredje, fjerde eller femte gang, vi bygger for dem. Vi går hellere efter at opnå langvarige relationer end en hurtig gevinst,” siger Klaus Rønslev

Stærkt team og en god holdånd

For at fastholde både erfarne medarbejdere og unge talenter dyrker virksomheden en kultur, hvor lysten til at hjælpe sine kollegaer gennemsyrer hverdagen. Resultatet af de årlige opgørelser af medarbejdertilfredsheden, sygefraværet og medarbejderomsætningen taler da også sit tydelige sprog.

BASE Erhvervs medarbejdere scorer 84 i seneste GAIS-måling, hvor gennemsnittet for bygge- og anlægsbranchen er 74. Sygefraværet udgør i gennemsnit fem årlige dage pr. medarbejder, og medarbejderomsætningen er beskedne fire procent. Den såkaldte eNPS-score på 70 er et udtryk for, at de fleste medarbejdere vil anbefale BASE Erhverv til venner og familie.

”Hvis vores kunder skal være tilfredse, så kræver det også, at vores dygtige medarbejdere er glade og har lyst til at bidrage til det. De skal have opbakning og mødes med tillid for at have de bedste muligheder for at levere et godt job,” siger Klaus Rønslev.

Erhvervs-, idræts- og institutionsbyggeri i Partnering

BASE Erhverv leverer byggerier til dansk erhvervsliv samt moderne institutioner og idrætsfaciliteter til borgerne i hele Danmark. Det sker i Partnering, hvor der er en åben kalkulation og dermed åben dialog om udfordringer og løsninger mellem bygherre og entreprenør.

På Fyn er BASE Erhverv lige nu i gang med at opføre et knap 40.000 kvadratmeter stort logistikcenter for FTZ. I Holbæk er nyt sygehusvaskeri for Region Sjælland godt på vej, og samtidig har Københavns Kommune fået ny idrætshal ved Ryparken. Desuden er BASE Erhverv netop ved at lægge sidste hånd på en ombygning og indretning af nye lokaler til Copenhagen Business School.

DGNB-guld og -sølv samt ESG

”Byggeriet er en af de mest miljøbelastende brancher, der findes, og arbejdet med at blive mere bæredygtig er meget vigtigt. Vi deltager gerne aktivt i den grønne omstilling og har fx længe arbejdet med DGNB-certificering. Vores referencer tæller både guld- og sølv-certificerede projekter,” siger Klaus Rønslev.

Desuden har BASE Erhverv påbegyndt sin ESG-rapportering, som næste år bliver en del af regnskabsaflæggelsen.

Det kommende års resultater

”Vi forventer et resultat i 2024/25 på niveau med 2023/24. Det passer rigtig fint til vores størrelse og giver en god og interessant dagligdag for medarbejderne. En stor del af det arbejde, som vi skal gennemføre i år, er vi allerede i gang med eller i dialog om,” siger Klaus Rønslev.

Han ser desuden frem til, at flere offentlige projekter med renovering og nybyggeri af institutioner og idrætsanlæg kommer i gang igen efter flere års anlægsstop i kommunerne.

Kontakter

Adm. direktør Klaus Rønslev, BASE Erhver, på 2963 4429 eller kr@baseerhverv.dk
Kommunikationsrådgiver Susanne Lindø, Grønbech, på 4033 0555 eller sl@groenbech.com

Billeder

”Resultatet for 2023/24 er meget tilfredsstillende. Vi har aldrig tidligere i vores mere end 20 års historie haft så stort et overskud. Men de seneste fire år har vi faktisk haft mere end 10 mio. kr. i årligt overskud,” siger administrerende direktør Klaus Rønslev.
”Resultatet for 2023/24 er meget tilfredsstillende. Vi har aldrig tidligere i vores mere end 20 års historie haft så stort et overskud. Men de seneste fire år har vi faktisk haft mere end 10 mio. kr. i årligt overskud,” siger administrerende direktør Klaus Rønslev.
Download
På Fyn er BASE Erhverv lige nu i gang med at opføre et knap 40.000 kvadratmeter stort logistikcenter for FTZ.
På Fyn er BASE Erhverv lige nu i gang med at opføre et knap 40.000 kvadratmeter stort logistikcenter for FTZ.
Download
BASE Erhverv er netop ved at lægge sidste hånd på en ombygning og indretning af nye lokaler til Copenhagen Business School.
BASE Erhverv er netop ved at lægge sidste hånd på en ombygning og indretning af nye lokaler til Copenhagen Business School.
Download
Københavns Kommune fået ny idrætshal ved Ryparken.
Københavns Kommune fået ny idrætshal ved Ryparken.
Download
I Holbæk er nyt sygehusvaskeri for Region Sjælland godt på vej. Her ses visualisering v/Ak83 arkitekter.
I Holbæk er nyt sygehusvaskeri for Region Sjælland godt på vej. Her ses visualisering v/Ak83 arkitekter.
Download
Download

Vedhæftede filer

Om BASE Erhverv

Virksomheden er etableret i 2003 og opfører kontorer, domiciler, butiksejendomme, institutioner og idrætsanlæg, bilhuse og værksteder, produktions- og lagerejendomme i hele landet.

BASE Erhverv deltager gerne hele vejen i erhvervsbyggeriet – fra idé- og skitsefasen til aflevering af det fuldt færdige projekt.

Det er muligt i kraft af en medarbejderstab med specialviden inden for projektering og projektledelse, arkitektur, økonomi samt præcis styring og koordinering af alle processer i det enkelte projekt. Det er BASE Erhvervs erklærede mål altid at optimere et erhvervsbyggeri både teknisk og økonomisk.

Virksomheden er ejet af medarbejderne, Klaus Rønslev og Vangsoe Gruppen. BASE Erhverv har hovedkontor i Horsens samt kontor i Roskilde.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye