Rådhuset må aldrig blive en ø: Københavnertingets visioner er en tryktest af, om byen er på rette kurs

Del

Københavns Kommune nedsatte, som den første kommune i landet, et borgerting. Nu er den politiske behandling af det første sæt anbefalinger i mål.

Er byen i synk med sine borgere? Anbefalingerne fra Københavnertinget har vist sig at være en god tryktest af, om kursen for Københavns udvikling har opbakning fra københavnerne. Her har Københavnertinget - som er ét blandt flere initiativer for mere københavnerinddragelse - vist sit værd.  Det afspejler sig i svaret til Københavnertinget og behandlingen af anbefalingerne, som netop er færdigbehandlet i de politiske fagudvalg.

Københavnertinget blev i april 2023 stillet et spørgsmål af politikerne i Københavns Borgerrepræsentation: ”Hvordan udvikler vi sammen København med trivsel og rum for alle?” Som svar lavede tinget syv overordnede anbefalinger og en række forslag til løsninger.  Forud for de endelige anbefalinger har de 36 repræsentativt udvalgte københavnere debatteret og drøftet spørgsmålet på syv møder og workshops.

Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen siger:

”Da vi for lidt over et år siden lancerede landets første borgerting, var jeg både glad og stolt over, at vi som landets største kommune viser vejen for mere borgerinddragelse. Vi har netop forlænget ordningen for Københavnerforslag til 2028, så københavnerne også her har en platform til at bringe deres idéer på banen,” siger overborgmesteren og fortsætter:

”Vi skal udvikle byen sammen med københavnerne, og derfor er det vigtigt, at vi har føling med, hvad der betyder noget for byens borgere. Rådhuset må aldrig blive en ø. Københavnertingets visioner og forslag er en tryktest af, om vi er på rette kurs.  Tingets arbejde giver os en virkelig god indikation af, at vi er optagede af de samme ting og skal holde fast i dem fremadrettet.”

Københavnertinget kickstartede i februar sin anden testperiode, hvor 36 nye medlemmer frem til juni 2024 arbejder med et nyt og mere afgrænset tema om fastholdelse og rekruttering i fremtidens velfærdsjob. I denne proces er kun to fagudvalg, Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget, og deres forvaltninger involveret. Anbefalingerne forventes klar i september 2024.  

Kontakt

Yderligere information og kontakt til overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S) via pressekonsulent Anette Amalie Juhl Lindschouw på tlf. 26 13 65 49.

FAKTA

 • Borgerrepræsentationen afsatte i Overførselssagen 2021-2022 penge til at lancere Københavnertinget. Københavnertinget er et pilotprojekt over en toårig periode, i 2023 og 2024, der skal sikre, at københavnerne inddrages i endnu højere grad end tidligere i byens udvikling.
 • Økonomiforvaltningens behandling af anbefalingerne kan findes her: Anbefalinger fra Københavnertinget 2023 | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)
 • Borgerrepræsentationens sekretariat har gennemført en undersøgelse af de 36 medlemmers oplevelse af at deltage i tinget i den første periode. Her melder 19 ud af 20 medlemmer i evalueringen, at de har fået en styrket oplevelse af at være borger i Københavns Kommune ved at deltage i Københavnertinget, og 100 procent af alle respondenter (dvs. hele tinget) vil anbefale andre at deltage i et borgerting.
 • Ud over Københavnertinget har Københavns Kommune lanceret Københavnerforslag, Københavnersamling og Åbent Rådhus. Ordningen for Københavnerforslag er netop forlænget til 2028.
 • I efteråret 2023 udkom Københavnertinget med syv overordnede anbefalinger, hvortil tingets 36 medlemmer har formuleret konkrete forslag til løsninger. Læs hele rapporten med anbefalinger og idéer til konkrete tiltag på Projekt: Københavnertinget 2023 (kk.dk)
 • De syv anbefalinger er:
  1. Vi ønsker en mere inkluderende, lige og inviterende by
  2. Vi skal bekæmpe diskrimination i Københavns Kommune
  3. Et København, hvor alle har indflydelse på og er medskabere af byen
  4. En by, der tager vores trivsel og sundhed alvorligt
  5. Den naturnære og grønne foregangsby
  6. Bevægelse for alle på tværs af byen
  7. Mere og bedre kollektiv, sam- og ikke-motoriseret transport
 • Et borgerting er en demokratisk deltagelsesform, hvor en gruppe borgere udvikler konkrete anbefalinger til komplekse, samfundsrelaterede spørgsmål eller udfordringer. Deltagerne i Københavnertinget er i alt mødtes syv gange for at lytte til eksperter, diskutere problemstillinger og formulere fælles anbefalinger til politikerne.
 • Københavnertinget som inddragelsesform skal vurdere og komme med anbefalinger, men ikke designe endelige løsninger eller beslutte om - og i givet fald hvordan - de skal føres ud i livet. Processen svarer på mange måder til at nedsætte en kommission, der kommer med anbefalinger til politikerne og bidrager til, at politikerne kan træffe beslutninger på et nuanceret grundlag. 
 • Det er ikke besluttet, om Københavnertinget fortsætter, når pilotperioden er overstået. Det afhænger af, om der afsættes bevilling til ordningen på Københavns Kommunes Budget25.

Følg pressemeddelelser fra Københavns Kommune Økonomiforvaltningen

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Københavns Kommune Økonomiforvaltningen

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye