Energistyrelsen

Energistyrelsen offentliggør Plan for Program Energiø Bornholm

Del

Plan for Program Energiø Bornholm sætter rammerne for den kommende energiø på Bornholm og ud for kysten. Energiø Bornholm skal bestå af en havvindmøllepark syd for Bornholm samt højspændingsanlæg på Bornholm og Sjælland. Energiøen kommer til at få en kapacitet på op til 3,8 GW og spiller dermed en vigtig rolle i udfasningen af fossile energikilder.

Energistyrelsen har på baggrund af en miljøvurdering af planen samt indkomne høringssvar vurderet, at det er muligt at vedtage Plan for Program Energiø Bornholm.

Energistyrelsen har i processen foretaget en række arealmæssige justeringer af planområderne for at tilgodese miljøforhold og arealbindinger i området, såsom fuglebeskyttelsesområder, forsvarsområder og skibstrafikruter.

Som en del af processen har Energistyrelsen holdt en række borgermøder i 2021, 2022 og 2023 i forbindelse med høringsperioder, hvor borgere, interessenter og myndigheder har indgivet idéer, forslag, bekymringer og stillet spørgsmål til udkast til planen og miljøvurderingen.

Med planen fastsættes de overordnede rammer for kommende anlægsprojekter for Energiø Bornholm. Planen alene giver ikke mulighed for etablering af anlæg.

Energistyrelsens afgørelse kan påklages til Energiklagenævnet i en 4-ugers periode frem til den 10. juni 2024.

Læs mere om plan- og miljøvurderingsprocessen for Energiø Bornholm og find klagevejledningen her.

Plan og sammenfattende redegørelse
Energistyrelsen har efter miljøvurderingsloven (LBK nr. 4 af 03/01/2023) udarbejdet en sammenfattende redegørelse. Den sammenfattende redegørelse har blandt andet til formål at beskrive, hvordan miljøhensyn er integreret i planen, og hvordan miljørapporten og høringssvarene er taget i betragtning.

Den videre proces
Landanlæg: Parallelt med Energistyrelsens plan- og miljøvurderingsproces gennemfører Energinet, der er bygherre for Energiø Bornholms landanlæg, en miljøvurderingsproces for anlæggene på Sjælland og Bornholm samt søkabler imellem de to stationsanlæg. 

Læs mere på Energinets hjemmeside om Energinets miljøkonsekvensvurdering af landanlæggene.

Udbud af havvindmøllepark: Energistyrelsen forbereder i øjeblikket det kommende udbud af havvind for Energiø Bornholm.

Læs mere om udbudsprocessen for Energiø Bornholm her.

FAKTA
Baggrunden for Energiø Bornholm

  • Beslutningen om etablering af Energiø Bornholm stammer fra klimaaftalen fra 22. juni 2020, der blev indgået af den daværende S-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet.
  • I 2022 indgik den daværende regering og forligskredsen en aftale om at udvide Energiø Bornholm fra 2 til 3 GW. I foråret 2023 indgik den nuvæende regering og forligskredsen en tillægsaftale, der sætter udbudsrammerne for de 3 GW ved Energiø Bornholm med mulighed for 800 MW overplanting.

Kontakter

Energistyrelsens pressetelefon (modtager ikke SMS'er)

Tlf:33 95 08 00

Energistyrelsen

I Energistyrelsen gør vi en forskel hver dag. I Danmark og i lande verden over. Vores vision om at opnå et klimaneutralt samfund i vækst og balance er den største opgave, vi skal være med til at løse. Vi ved, at vi skal tænke ambitiøst, og vi ved, at vi skal tænke nyt. Vores mål er en klog, grøn omstilling, hvor Danmark går foran, og danske erfaringer anvendes globalt. Hvor grønne løsninger, sikker og effektiv forsyning og økonomi tænkes sammen.

Følg pressemeddelelser fra Energistyrelsen

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Energistyrelsen

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye