Carelink A/S

Carelink Gruppen overtager børne- og ungehjemmene Mind-Move

Del

Carelink Gruppen, Danmarks største udbyder af velfærdsydelser vil med opkøb af Mind-Move sikres bedre sammenhæng mellem indsatser og ydelser til gavn for udsatte børn og unge.

Brian Rosenberg
Brian Rosenberg

Mind-Move er et børne- og ungehjem, der i årevis har ydet støtte og omsorg til børn og unge, som har brug en specialiseret social indsats og skoletilbud. Med Carelink Gruppens opkøb af Mind-Move bliver det muligt at forene begge organisationers faglige ekspertiser og kompetencer ved at skabe en fælles platform og en rød tråd til gavn for børn og unge med komplekse behov, deres pårørende og kommunerne.

En styrket indsats

Carelink Gruppen har i flere år hjulpet borgere og kommuner gennem ydelser inden for børne- og ungeområdet, herunder rådgivning til familier og børn i eget hjem, specialindsatser for børn med spiseforstyrrelser og skolevægring, særforanstaltninger for særlig udsatte og truede unge, samt behandling på psykiatriske hospitaler, hvor der både tilbydes udredning og behandling. Med opkøbet af Mind-Move udvides både kompetencer og kapacitet i Carelink Gruppen.

"Vi er meget glade for at byde Mind-Move velkommen i Carelink Gruppen. Udvidelsen styrker vores sammenhængende tilgang i indsatsen for unge, som vi mener er til gavn for børn, unge, forældre og kommuner. Med vores eksisterende tilbud og Mind-Moves specialiserede indsatser kan vi skabe en bredere palet af tjenester, der støtter barnet, den unge og familien på tværs af livsfaser", udtaler Brian Rosenberg, CEO, i Carelink Gruppen.

Ny standard for transparent og kvalitet

Carelink Gruppen vil med overtagelsen af Mind-Move være med til at sætte en ny standard for arbejdet med anbringelser af børn- og unge i botilbud. Det sker med fokus på gennemsigtighed om priser og økonomi, ligesom en faglig standard sikres ved dokumentation af effekt og borgeren personlige udvikling. Dette skal sikre en fortsat høj faglig kvalitet i indsatserne og hjælpe de udsatte børn og unge ud fra et kontinuerligt og længerevarende perspektiv.

Carelink Gruppen overtager alle forpligtigelser, medarbejdere ligesom den nuværende ledelse fortsætter.

". Vi er glade for at blive en del af Carelink Gruppen, da det betyder, at vi nu har mulighed for at tilbyde de udsatte børn, unge og familier endnu mere støtte gennem et bredere udvalg af tilbud, hvilket er afgørende for både barnet og den unge, men også hele familiens trivsel", udtaler stifter af Mind-Move Heidi Aasborg og Maria Sandberg.


FAKTA CARELINK GRUPPEN:

Carelink Gruppen A/S er i dag Danmarks største udbyder af velfærdsydelser inden for social-, sundhed- og beskæftigelsesområderne.

Carelink Gruppens formål er at understøtte og udvikle det danske velfærdssystem. Vi tror på, det gør en forskel, når det offentlige og det private samarbejder og supplerer hinanden.

I 2023 arbejdede Carelink sammen med 87 kommuner og samtlige regioner.

Carelink hjalp 8000 ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet. Derudover arbejder virksomheden med forebyggende indsatser mod mistrivsel for børn og unge, med at reducere ensomhed blandt ældre og med rådgivning og kompetenceudvikling af medarbejdere og organisationer inden for den offentlige sektor.

Carelink Gruppen A/S er ejet af en række danske investorer, medlemmer af direktionen, en lang række ledende medarbejdere og bestyrelsens medlemmer.

For yderligere information kontakt: Brian Rosenberg, CEO, Carelink Gruppen Tlf. 25 40 35 35


FAKTA Mind-Move:
Mind-Move ApS har siden 2017 drevet bostedsvirksomhed under Servicelovens § 66 og § 107 målrettet børn og unge mellem 5 og 23 år. Den primære målgruppe er uledsagede indvandrerbørn, men Mind-Move tager ligeledes imod børn med andre baggrunde, der har behov for et nyt hjem.

Selskabet driver 4 bosteder i Århus Kommune med plads til 33 børn og unge i alt. Bostederne er indrettet som almindelig hjem i traditionelle familiehuse, hvor børnene har egne værelser, mens køkkener, stuer og øvrige faciliteter er fælles. Bostederne er placeret i almindelige villakvarterer og børnene går i folkeskole og dyrker fritidsaktiviteter i lokale foreninger.

Selskabet beskæftiger 34 medarbejdere og leverer desuden diverse serviceydelser og undervisning inden for socialområdet i søsterselskabet Mind-Move Behandling ApS.

Mind-Moves grundlæggende formål er at bistå de danske kommuners velfærdstilbud på børn- og ungeområdet, så udsatte børn og unge kan få en god opvækst i trygge rammer.

Kontakter

Om Carelink Gruppen

Carelink Gruppens formål er at være med til at understøtte og udvikle det danske velfærdssystem. Vi tror på, det gør en forskel, når det offentlige og det private samarbejder og supplerer hinanden.

Carelink Gruppen arbejder for alle borgere i hele Danmark – på tværs af geografi, alder og behov. Vi giver udsatte familier et rygstød, og vi hjælper stressramte tilbage på jobbet. Vi leverer personale til blandt andet sygehuse, hjemmepleje og bosteder.

Og gennem Carelink Fonden støtter vi forskning og udvikling inden for social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet. Carelink Gruppen er det supplement, der får velfærdsdanmark til at hænge sammen.

Vi træder til, hvis det uventede sker, når ventelisterne bliver for lange, eller der er mangel på hoveder og hænder.

Carelink Gruppen – Sammen om bedre velfærd

Følg pressemeddelelser fra Carelink A/S

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Carelink A/S

VÆKSTEN FORTSÆTTER I CARELINK20.4.2023 13:39:33 CEST | Pressemeddelelse

I 2022 opnåede Carelink en rekordomsætning på 1719,1 Mill. kr., hvilket er mere end fire gange så meget som i 2020 og også højere end det helt ekstraordinære Corona år 2021, hvor Carelink stod for Covid-19 test og vaccination i Region Syddanmark: ”Vi er stolte over at have passeret mere end det der svarer til 2000 fastansatte. Under Corona viste vi, at vi kan håndtere en gigantisk opgave for det offentlige og denne erfaringer og tillid har vi bygget videre på”, siger Carelink Gruppens administrerende direktør Brian Rosenberg. Carelink er i dag Danmarks største private leverandør af velfærdsydelser inden for sundheds-, social- og beskæftigelsesområderne og fik i 2022 et overskud på 170 Mill. kr. før skat. ”Vi har sat os selv i verden for at skabe supplerende velfærdsløsninger både til det offentlige og den enkelte borger. Og det skal ske på en bedre, billigere og smartere måde til gavn for alle i Danmark”, siger adm. Direktør Brian Rosenberg. I 2022 opkøbte Carelink to virksomheder: Pra

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye