Novo Nordisk Fonden, Wellcome og Gates Foundation går sammen om at øge fremskridt og lighed inden for global sundhed

Del

Nyt partnerskab skal hjælpe videnskaben med at håndtere en række globale sundhedsudfordringer og skabe en sundere fremtid, især for verdens mest sårbare befolkninger. 

Novo Nordisk Fonden, Wellcome og Bill & Melinda Gates Foundation har offentliggjort et nyt partnerskab, der skal støtte vigtig forskning og udvikling (R&D) inden for global sundhed. Partnerskabet vil primært støtte forskning og innovation med henblik på at fremme løsninger, der er tilgængelige og til at betale for mennesker i lav- og mellemindkomstlande (LMIC'er). 

Det treårige initiativ meldes ud i forbindelse med Novo Nordisk Fondens Global Science Summit i Danmark, og organisationerne har hver især forpligtet sig til at bidrage med 100 mio. dollars (ca. 700 mio. kr.), i alt 300 mio. dollars (ca. 2,1 mia. kr.). I første omgang skal pengene gå til at finansiere løsninger, der kan være med til at adressere klimaforandringers konsekvenser for sundheden, bidrage til håndteringen af smitsomme sygdomme og antimikrobiel resistens (AMR) samt skabe en større forståelse af samspillet mellem ernæring, immunitet, sygdom og disses udviklingsmæssige effekter. 

“Ved at samle vores organisationers betydelige erfaring og unikke ekspertise – på tværs af forskning, teknologi og innovation – kan vi skabe fremskridt, som ellers ikke ville være mulige,” siger Mads Krogsgaard Thomsen, CEO for Novo Nordisk Fonden. “Jeg er især begejstret for muligheden for at nedbryde barriererne mellem indsatsområder, der ofte arbejder adskilt fra hinanden – såsom mellem kardiometaboliske og smitsomme sygdomme eller mellem videnskabelig opdagelse og levering af løsninger – og støtte udviklingen af innovative løsninger, der kan forbedre og redde liv.”  

De første tre områder af dette samarbejde omfatter: 

  • Klima/bæredygtighed: Udvikling af klimadata, bæredygtigt landbrug og fødevaresystemer. For bedre at kunne beskytte mennesker globalt mod de ødelæggende virkninger, klimaforandringerne har på sundhed, vil der være behov for løsninger, der går på tværs af klima-, sundhed- og landbrugsvidenskab. Dette initiativ vil bidrage til at skabe en dybere forståelse af klimaforandringernes konsekvenser, udvikle nye løsninger og styrke tilgængelige data med henblik på at understøtte et bæredygtigt miljø, opbygge fødevaresystemernes robusthed og fremme sundheden for sårbare befolkninger rundt om i verden. 
  • Infektionssygdomme: Håndtering af antimikrobiel resistens, fremme af sygdomsovervågning og udvikling af vacciner mod luftvejsinfektioner. Med fremkomst af nye patogener, den konstante trussel fra f.eks. tuberkulose, og den stigende forekomst af AMR, vil infektionssygdomme fortsat udgøre en betydelig trussel mod lande og regioner rundt om i verden. Nye fremskridt i forhold til at opdage og udvikle vacciner og andre værktøjer kan hjælpe med at reducere sygdomsbyrden i lav- og mellemindkomstlande og forhindre, at udbrud udvikler sig til globale kriser.  
  • Interaktioner: Forståelse af samspillet mellem ernæring, immunitet, infektionssygdomme, kardiometaboliske og andre ikke-smitsomme sygdomme samt udviklingsmæssige effekter. Fremskridt inden for ernæringsvidenskab og vores forståelse af mikrobiomet og immunologi giver mulighed for at finde løsninger på de problemer, som over- og underernæring medfører inden for sundhed og udvikling, herunder risikoen for og alvorligheden af kardiometaboliske og infektionssygdomme. 

Puljen af midler vil også gå til at støtte forskere og institutioner i lav- og mellemindkomstlande direkte, blandt andet i form af midler til at fremme forskningsdagsordener lokalt, styrke R&D-kapaciteten og sikre lige adgang til eksisterende værktøjer og teknologier. 

“De mest effektive løsninger på presserende udfordringer kommer ofte fra de miljøer, der selv kæmper med udfordringerne,” siger Dr. Catherine Kyobutungi, Executive Director for African Population and Health Research Center, en førende forskningsinstitution. “Det er opløftende at se, at dette nye partnerskab sigter efter at bane vejen for nytænkning og vil støtte forskere, der arbejder direkte med de samfund, der vil få mest gavn af forskningsresultaterne.” 

I de senere år har nye teknologier, videnskabelige gennembrud og en global pandemi bidraget til at fremskynde innovationshastigheden. Personer i sundhedssektoren, regeringer og globale alliancer har vist, hvordan kollektiv handling kan skabe fremskridt for at eliminere sygdomme, forlænge den forventede levetid og løfte generationer ud af fattigdom. Men den global sundhed og udvikling har lidt under manglende fokus og finansiering, hvilket gør det vanskeligt at opnå de ønskede fremskridt. Gældskriser tvinger regeringer til at skære i finansieringen af vigtige sundhedsprogrammer, klimaforandringer og konflikter ødelægger samfund, og udviklingsindsatsen for at beskytte mennesker mod kendte og ukendte sygdomme er truet. På tværs af alle disse udfordringer er det verdens fattigste, der er hårdest ramt. 

“Vi står over for væsentlige udfordringer i forhold til at beskytte og forbedre fysisk og mental sundhed, hvilket forstærkes af den enorme ulighed på globalt plan,” siger John-Arne Røttingen, CEO for Wellcome. “Løsninger findes med afsæt i videnskaben. Vi har set dette gennem historien og har selv oplevet utrolige fremskridt, der har reddet og forbedret liv. I dagens komplekse verden overlapper sundhedsudfordringerne i stigende grad hinanden. Vi har brug for globalt samarbejde mere end nogensinde for at skabe en sundere fremtid og for at vores samfund kan trives. Jeg ser frem til den spændende, innovative forskning, som dette partnerskab vil afføde. Ved at samarbejde med Novo Nordisk Fonden og Gates Foundation kan vi hæve ambitionerne og kombinere ressourcer og netværk for at finde nye måder at fremme global sundhedsforskning på – især for dem med de største behov.” 

I erkendelse af, at filantropi spiller en vigtig rolle, men ikke kan stå alene, vil Novo Nordisk Fonden, Wellcome og Gates Foundation undersøge mulighederne for at udvide denne indsats til at omfatte både offentlige og private partnere samt tiltrække andre filantropiske partnere. 

“Vi står over for så mange videnskabelige gennembrud inden for landbrug, sundhed og ernæring, og med den rigtige støtte vil disse opdagelser kunne redde og forbedre liv rundt om i verden,” siger Mark Suzman, CEO for Bill & Melinda Gates Foundation. “Hver sektor spiller en afgørende rolle, og vi håber, at dette samarbejde vil åbne døren for andre finansieringskilder og partnere, der kan bidrage til at opskalere eksisterende innovative tiltag og udvikle morgendagens værktøjer." 

Om Wellcome
Wellcome er en global velgørende fond med base i Storbritannien. Wellcome støtter videnskaben, så der kan findes løsninger på de presserende sundhedsudfordringer, som vi alle står over for. Vi støtter forskning inden for liv, sundhed og trivsel, og vi beskæftiger os med tre verdensomspændende sundhedsudfordringer: mental sundhed, infektionssygdomme samt klima og sundhed.

Om Bill & Melinda Gates Foundation
Ud fra tankegangen om, at ethvert liv er lige meget værd, arbejder Bill & Melinda Gates Foundation for at hjælpe alle mennesker til at leve et sundt, produktivt liv. Fondens indsatser i udviklingslande har fokus på at forbedre menneskers sundhed og give dem mulighed for at løfte sig ud af sult og ekstrem fattigdom. I USA er målsætningen at sikre, at mennesker – og især dem, som har færrest ressourcer – får hjælp til at kunne klare sig i skolen og igennem livet. Fonden har hovedkontor i Seattle, Washington, med Mark Suzman som CEO samt en bestyrelse under ledelse af Bill Gates og Melinda French Gates. 

Kontakter

Om Novo Nordisk Fonden

Novo Nordisk Fonden blev etableret i 1924 som en dansk erhvervsdrivende fond, der støtter videnskabelige, humanitære og sociale formål. Fondens vision er at fremme menneskers sundhed samt samfundets og planetens bæredygtighed. Fonden arbejder for at styrke forskning og innovation inden for forebyggelse og behandling af kardiometaboliske sygdomme samt infektionssygdomme. Derudover søger den at bidrage til udvikling af viden og løsninger, der understøtter den grønne omstilling af samfundet. 

Følg pressemeddelelser fra Novo Nordisk Fonden

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Novo Nordisk Fonden

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye