Beskæftigelsesministeriet

Udskældt sanktion afskaffes for udsatte kontanthjælpsmodtagere

Del

Kommunerne har haft store udfordringer med at administrere reglen om skærpet rådighedssanktion. Ny politisk aftale forenkler systemet ved helt at fjerne den regel for udsatte kontanthjælpsmodtagere fra næste år.

Regeringen og aftalepartierne har indgået en aftale om, at aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere fra næste år ikke længere skal kunne blive ramt af en skærpet rådighedssanktion. Derudover er man enige om, at kommunerne fremover skal have frihed til selv at beslutte, om kontanthjælpsmodtagere skal sygemelde sig til jobcentret eller i det beskæftigelsestilbud, de deltager i. Aftalen kræver lovændring, som forventes at blive fremsat i Folketinget i efteråret 2024.

En praksisundersøgelse af Ankestyrelsen viste sidste år, at kommunerne har store udfordringer med at administrere de komplekse regler om skærpet rådighedssanktion korrekt. Ankestyrelsen ville omgøre alle af de undersøgte sager for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der var blevet ramt af en skærpet rådighedssanktion.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen:

- Det er uholdbart, at nogle af vores mest udsatte borgere kan miste hele deres ydelse i flere måneder, når vi samtidig kan konstatere, at reglerne er så komplekse, at kommunerne ikke kan sagsbehandle korrekt. Det er hverken fair eller i tråd med det, der blev aftalt. Derfor er jeg glad for, at aftalepartierne bakker op om en kommende lovændring.

Beskæftigelsesordfører for Venstre, Kim Valentin:

- Kontanthjælpsmodtagere skal stå til rådighed for job- og aktivitetstilbud. Hvis de ikke gør, skal det naturligvis kunne sanktioneres. Men reglerne må ikke blive så komplekse, at de bliver umulige at forstå, for så bliver de ubrugelige. Jeg er glad for, at vi laver nogle ændringer, så reglerne i højere grad er til at forstå og kan fungere ude i virkeligheden.

Beskæftigelsesordfører for Moderaterne, Karin Liltorp:

- Ingen tvivl om, at nogle af lovene indført af politikerne gennem tiden har givet anledning til megen frustration ude på jobcentrene. Nu er vi i gang med oprydningsarbejdet, og får fjernet nogle af de mest tossede af reglerne. Vi mener det nemlig, når vi taler om mere frisættelse – og vi tror på, at medarbejderne selv kan træffe fornuftige beslutninger.

Beskæftigelsesordfører for Det Konservative Folkeparti, Dina Raabjerg:

- Da vi i 2018 lod skærpet rådighedssanktion gælde for de aktivitetsparate, var det for at give kommunerne flere redskaber til at sikre, at alle modtagere af kontanthjælp reelt står til rådighed. Det var et værktøj, som allerede blev brugt overfor de jobparate, som er tættere på arbejdsmarkedet og klar til at tage et job. Reglerne har imidlertid vist sig at være alt for komplicerede og meget omstændige at administrere, når det kommer til de aktivitetsparate. Formålet med reglerne har aldrig været at drukne vores kommuner i administration og dokumentation. Og da den almindelige rådighedssanktion fortsat gælder som værktøj for denne gruppe borgere, er det fornuftigt med en ændring.

Beskæftigelsesordfører for Dansk Folkeparti Nick Zimmermann:

- Jeg er glad for, at vi med denne aftale får styrket retssikkerheden for vores aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Det har nemlig vist sig, at kommunerne i lav grad har kunnet finde ud af at navigere i de komplekse regler, og det har skabt fejl i sagsbehandlingerne. Samtidig får vi også med aftalen fjernet et administrativt lag i beskæftigelsessystemet, hvilket vi er glade for. Det er vigtigt for Dansk Folkeparti, at vi får skabt et beskæftigelsessystem, der er til for den enkelte dansker og ikke for systemets skyld.

I denne runde ses ikke på større strukturelle ændringer af rådigheds- og sanktionsreglerne. Her afventes ekspertgruppen for fremtidens beskæftigelsesindsats.

I 2018 indgik den daværende regering (V, LA og K), DF og S Aftale om mere enkle og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger. Aftalen indebar, at aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere også blev omfattet af den skærpede rådighedssanktion på lige fod med jobparate kontanthjælpsmodtagere. Den skærpede rådighedssanktion betyder, at ydelsen kan bortfalde i op til 3 måneder, hvis borgeren mere end en gang ikke overholder rådighedsforpligtigelsen uden rimelig grund. Borgeren får ydelse for de dage, hvor den pågældende deltager i tilbud, møder til samtaler m.v.

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere vil fortsat kunne blive sanktioneret efter de øvrige sanktionsregler.

Kontakter

Beskæftigelsesministeriet
Pressevagt: 51232830

Følg pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensens kommentar til lønmodtagerbeskæftigelsen for februar 202422.4.2024 08:10:49 CEST | Pressemeddelelse

I februar 2024 var der 3.014.700 lønmodtagere i job. Det er 5.300 flere end måneden før svarende til en stigning på 0,2 procent. Siden februar 2023 er der dermed samlet set kommet 34.200 nye beskæftigede til. Ser man på den private sektor, er der kommet 3.800 flere lønmodtagere fra januar 2024 til februar 2024. I samme periode er der kommet 1.600 flere offentligt ansatte. Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen siger: - Beskæftigelsen ramte med hele 3.014.700 i februar endnu en rekord. Det er utrolig positivt, at vores virksomheder og den offentlige sektor fortsat har brug for flere medarbejdere, og at flere hermed bidrager til fællesskabet og forsørger sig selv. - Vi har fortsat en stærk økonomi med et robust arbejdsmarked, som vi kan være stolte af. Dertil kommer at antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet og nu er på et rekordlavt niveau.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensens kommentar til STAR's ledighedstal for marts 202419.4.2024 09:00:10 CEST | Pressemeddelelse

Det er anden gang, Beskæftigelsesministeriet offentliggør egne ledighedstal. Ledighedstallene viser, at der i marts 2024 var 86.500 fuldtidsledige. Det betyder, at udviklingen i ledigheden er uændret. Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen siger: - STAR’s ledighedstal viser igen i marts, at ledigheden er uændret. Antallet af ledige har de sidste par år ligget på et lavt niveau, hvilket kommer os alle til gavn. Vi har en stærk økonomi, så vi har fortsat udsigt til et robust arbejdsmarked. - Vi har stadig brug for arbejdskraft både i den private og den offentlige sektor. Derfor giver vi ufaglærte mulighed for at tage en faglært uddannelse på 110 procent dagpenge. Desuden har vi et lønløft parat til offentligt ansatte grupper i vores velfærdssektor, og så er det vores mål, at nogle af de 43.000 unge, der i dag er uden job eller uddannelse, kommer med i arbejdsfællesskabet. Fremover offentliggør Beskæftigelsesministeriet sine egne ledighedstal samt egen indikator for ledigheden. Ledi

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye