Rudersdal Kommune

Rudersdal Kommunes nye klimaråd er på plads

Del

Arbejdet i Rudersdal Kommunes nye klimaråd er skudt i gang. Rådet har nu afholdt sit første officielle møde, hvor der blev sat fokus på, hvad der skal til for at løfte klimaindsatsen i kommunen. Anders Westenholz fra Klimabevægelsen i Rudersdal blev valgt til forperson.

Rudersdal Kommune har sat sig nogle ambitiøse klimamål, som er beskrevet i en detaljeret klimahandlingsplan for, hvordan kommunen, borgere og virksomheder i fællesskab skal reducere CO2-udledningen og gøre Rudersdal mere robust over for klimaforandringerne.

Som led i kommunens klimaindsats gav Kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune derfor i begyndelsen af året grønt lys til etableringen af et lokalt klimaråd bestående af repræsentanter fra lokale foreninger, virksomheder, borgere, ungdomsuddannelser og andre fællesskaber, som er engagerede i og har kompetencer inden for klima og grøn omstilling.

Klimarådets opgave bliver at understøtte Rudersdals grønne omstilling ved at fremme samarbejdet mellem borgere, erhvervslivet og kommunen. Det vil bl.a. sige, at rådet samarbejder om at koordinere, arrangere og synliggøre konkrete klimaaktiviteter, som kan inspirere borgere og lokale foreninger og virksomheder til at træffe grønne valg i hverdagen. Derudover skal rådet rådgive, inspirere, udvikle og kvalificere kommunens klimaindsats, ved fx at være sparringspartner på indsatser i Rudersdals klimahandlingsplan og -handlingskatalog.

”Etableringen af klimarådet har rod i konstitueringsaftalen for kommunalbestyrelsen, og initiativet har stor politisk opbakning hele vejen rundt. Jeg glæder mig over, at rådet nu for alvor er på plads, og ser meget frem til samarbejdet om at løfte den grønne dagsorden i Rudersdal,” siger Court Møller, formand for Klima- og Miljøudvalget.

Unik mulighed for at arbejde bredt med klima

Rådet tæller nu 20 medlemmer, som for nyligt havde deres første officielle møde, hvor de drøftede rådets fremtidige organisering, mødefrekvens og særlige fokusområder – herunder hvordan rådet kan udnytte sin samling af forskellig viden og kompetencer til at gøre noget nyt og komme med anderledes bud på, hvad der skal til, for at fremme klimaindsatsen i kommunen.

Et vigtigt dagsordenspunkt på mødet var valg af forperson og næstforperson. Anders Westenholz, repræsentant for Klimabevægelsen i Rudersdal, blev valgt som forperson, og Anette Rosholm, repræsentant for Verdensmål i verdensliv, blev valgt som næstforperson.

"Vi har en unik mulighed for at komme bredt ud i lokalsamfundet pga. vores brede sammensætning. Jeg er overbevist om, at vi formår at bruge det netværk, vi i klimarådet kan opbygge mellem kommune, erhvervsliv, foreninger og uddannelsesinstitutioner, til at skabe en dialog om, hvordan man kan arbejde med klima på en sjov og meningsfuld måde. Vi skal tale om, hvad det er, der interesserer dem, vi hver især repræsenterer, fordi jeg tror på, at vi er nødt til at gøre det nemt og konkret at arbejde med klima, hvis vi skal få folk til at gøre det,” siger Anders Westenholz.

Han bliver suppleret af Anette Rosholm, som siger:

”Jeg håber, at vi i klimarådet kan være med til at accelerere den grønne omstilling gennem klimahandlinger, også blandt os borgere.”

For at imødekomme rådets ønske om komme godt i gang med arbejdet, er der planlagt yderligere to møder i rådet i efteråret 2024. Beslutningsreferater fra møderne bliver lagt på rudersdal.dk.

Medlemmer af Rudersdal Kommunes klimaråd

Anders Westenholz, Klimabevægelsen i Rudersdal

Anette Rosholm, Verdensmål i Hverdagsliv

Peter Lemmich, Konservative

Court Møller, Radikale Venstre

Arne Christian Holm, Socialdemokratiet

Dorte Nørbo, SF

Morten Broberg, Lokallisten

Stine Andersen, Enhedslisten

Kathrine Larsen, Nærum Gymnasium

Line Aude, Birkerød Gymnasium

Torben Steen Nielsen, Rudersdals almene boligforeninger

Claus Pedersen, Rudersdals grundejerforeninger

Jesper Winther Andersen, Rudersdals Erhvervsforening

Lisbeth Eckhardt-Hansen, Frivilligcenter Rudersdal

Steen Ussing, Dansk Naturfredningsforening i Rudersdal

Gunde Odgaard, Fagforeningernes Hovedorganisation

Nicola Balbarini, Dansk Industri

Kim Steen Carlsen, Handelsstandsforeningerne i Rudersdal

Mikael Bellers Madsen, udpeget af Klima- og Miljøudvalget

Jes Broeng, udpeget af Klima- og Miljøudvalget

Suppleanter

Kristine Thrane, Socialdemokratiet

Selma Langberg, Nærum Gymnasium

Monisha Brix, Nærum Gymnasium

Alfred Wulf-Andersen, Birkerød Gymnasium

Karen Helsø, Birkerød Gymnasium

Keld Stattau, Rudersdals grundejerforeninger

Jens Rimhoff, Rudersdals Erhvervsforening

Mette Bohr, Klimabevægelsen i Rudersdal

Jitka Hansen, Dansk Naturfredningsforening i Rudersdal

Ib Lindal, Rudersdals almene boligforeninger

Der kan forekomme ændringer i deltagerlisten frem mod næste møde september.

Kontakter

Court MøllerKommunalbestyrelsesmedlem

Klima- og Miljøudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Organisering-rekruttering-fastholdelsesudvalget

Tlf:+45 72 68 10 90court@rudersdal.dk

Om Rudersdal Kommune

Rudersdal Kommune er tæt på og meget grønnere - med både bymiljø, arkitekturperler og naturskønne områder. Kommunen ligger med sine godt 57.000 indbyggere der, hvor Københavns forstæder hører op, og Nordsjællands skove, søer og åbne landskaber begynder. Her er grønt, så langt øjet rækker, med ranke kongebøge, gennem dale og bakker – og med malerisk flotte områder langs Furesøen, Sjælsø, Mølleåen og Øresund.

Følg pressemeddelelser fra Rudersdal Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Rudersdal Kommune

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye