Region Hovedstaden

Arbejdsmiljøet er blevet bedre i Region Hovedstaden

Del

Ny arbejdspladsvurdering viser høj jobtilfredshed blandt langt de fleste medarbejdere. Løbende fokus på trivsel har haft effekt, mener regionsdirektør.​

Et godt arbejdsmiljø er en væsentlig forudsætning for, at de ansatte i Region Hovedstaden kan tilbyde borgerne den bedste behandling, pleje og omsorg. Derfor har regionens hospitaler gennem flere år arbejdet med at sikre et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, og det ser nu ud til at bære frugt.

I en ny arbejdspladsvurdering fra marts 2024 vurderer de ansatte nemlig, at arbejdsmiljøet samlet set er godt. Resultatet viser, at der er sket forbedringer siden den tilsvarende måling for tre år siden.

Særligt på områder som faglig kvalitet, anerkendelse og støtte samt godt kollegaskab scorer Region Hovedstaden som arbejdsplads højt.

Fokus på ledelse og trivsel har haft positiv effekt

Regionsdirektør Jens Gordon Clausen peger på det systematiske arbejde med trivsel og medmenneskelig ledelse som en af forklaringerne:

"Det er glædeligt, at langt hovedparten af medarbejderne trives trods nogle hårde år med stort arbejdspres. En af forklaringerne kan være, at vi længe har haft særlig stor opmærksomhed på medarbejdernes trivsel og på, hvordan god ledelse, hvor vi sætter mennesker først, kan skabe arbejdsglæde og stærke fællesskaber. Vi kører også løbende trivselsmålinger, så afdelinger med trivselsproblemer hurtigt kan få hjælp. Heldigvis ser tiltagene ud til at virke. Vi er kommet langt med en kombination af at tage fat på problemerne, når de opstår, og opretholde de ting, der fungerer godt," siger Jens Gordon Clausen.

Svære problemstillinger fylder også

Fællestillidsrepræsentant Charlotte Vallys, der er næstformand i regionens øverste MED-udvalg (RMU), glæder sig over de positive takter, men er også meget opmærksom på især krænkende handlinger som mobning, vold og trusler.

"Mobning er noget af det, der er mest vanskeligt at arbejde med, og måske er det derfor, vi desværre har lige så mange tilfælde som i 2021. Det er bekymrende. Vi skal være nysgerrige på, om der er nogen, der har knækket koden mht. at komme mobning til livs, så vi kan dele de gode erfaringer på tværs," siger Charlotte Vallys.

"Vold og trusler er også stadig et problem. Heldigvis viser tallene, at det kun yderst sjældent sker på for eksempel hjemadressen, så jeg tror på, vi kan komme rigtig langt med de tiltag, der er sat i gang på arbejdspladserne for at beskytte medarbejderne. Men det er helt sikkert noget, vi skal følge op på i RMU," siger Charlotte Vallys.

Behov for patientinddragelse og prioritering

Regionsdirektør Jens Gordon Clausen ser også plads til forbedringer. Færre oplever arbejdsrelateret stress, men der er stadig alt for mange, der oplever tidspres i hverdagen, påpeger han:

"Vi skal sætte ind på flere områder. Vi kommer blandt andet til at arbejde mere med patientinddragelse, kloge valg og prioritering, så vi sikrer den rette balance og mindsker overbehandling. Det vil komme patienterne til gavn, men også øge den faglige stolthed og trivsel blandt medarbejderne. Prioritering sammen med patienten vil også være med til at sikre, at tiden kan bruges mere fornuftigt, og dermed kan det mindske risikoen for arbejdsrelateret stress. Når vi passer på medarbejderne, passer vi på patienterne – det er vigtigt at huske, at de to ting hænger sammen," siger Jens Gordon Clausen.

Fakta og hovedresultater

Om undersøgelsen: En arbejdspladsvurdering er en lovpligtig gennemgang af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, der gennemføres hvert 3. år.

  • Svarprocent: 36.833 personer – eller 83 procent af medarbejderne i Region Hovedstaden – har besvaret arbejdspladsvurderingen.
  • Jobtilfredshed: 77 procent er i 2024 i høj eller meget høj grad tilfredse med deres job mod 76 procent i 2021. Kun 3 procent er i ringe grad eller slet ikke tilfredse.
  • Stress: Der er sket et fald i arbejdsrelateret stress fra 58 procent i 2021 til 53 procent i 2024.
  • Sygefravær: Andelen af medarbejderne med arbejdsrelateret sygefravær er faldet fra 23 procent i 2021 til 17 procent i 2024. Når alt sygefravær tælles med, er det dog steget: 78 procent af medarbejderne har haft sygefravær inden for de seneste 12 måneder mod kun 64 procent i 2021.
  • Krænkende handlinger: Mobning, vold og trusler er på niveau med 2021. 6 procent har været udsat for mobning, 6 procent for vold og 8 procent for trusler om vold.
  • Opfølgning: Samtlige arbejdspladser vil i den kommende tid drøfte resultaterne og igangsætte forbedringer, hvor det er nødvendigt. Resultaterne og behovet for forbedringer drøftes ligeledes både i koncernledelsen og i MED-udvalg.

Hent resultatrapport for Region Hovedstadens arbejdspladsvurdering

Kontakter

Følg pressemeddelelser fra Region Hovedstaden

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Region Hovedstaden

Region Hovedstaden udvider tidlig støtte til børnefamilier ramt af alvorlig sygdom21.5.2024 06:19:52 CEST | Pressemeddelelse

Folketinget besluttede i efteråret, at børn og unge som pårørende skal have bedre støtte, fordi de i dag ofte glemmes, når en forælder eller søskende indlægges med en livstruende eller alvorlig kronisk sygdom. Her er Region Hovedstaden helt i front efter et fireårigt vellykket pilotprojekt i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse og Det Nationale Sorgcenter, som nu udvides og gøres permanent.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye