Center for Sundt Liv og Trivsel

Nyt partnerskab for en sundere fremtid for Ishøjs børn og unge

Del

Ishøj Kommune og Center for Sundt Liv og Trivsel går sammen om at løse sundheds- og trivselsudfordringer blandt kommunens børn og unge. Det ambitiøse partnerskab sigter mod sammen at skabe varige forandringer i lokalsamfundet og er et afgørende skridt for en sundere fremtid for Ishøjs næste generation.

FOTO: Stine Heilmann

Høj vægt og mistrivsel hos børn og unge er en kompleks udfordring, som har store fysiske og psykiske konsekvenser. Derfor indgår Ishøj Kommune og Center for Sundt Liv og Trivsel nu en partnerskabsaftale, der skal fremme ny viden om sundhed og trivsel hos børn og unge. Målet er at udvikle rammer og indsatser, der på sigt kan udbredes til andre kommuner.

Innovativt partnerskab - sammen om løsningerne
Partnerskabet mellem Ishøj Kommune og Center for Sundt Liv og Trivsel sigter mod at tackle udfordringerne med høj vægt og mistrivsel blandt børn og unge på en ny og innovativ måde. Det markerer et vigtigt skridt mod at skabe varige forbedringer for lokalsamfundets – og særligt børn og unges – sundhed og trivsel.

Ishøj Kommune har et ønske om at tænke anderledes og handle i fællesskab for at skabe et sundere og mere trivselsfremmende miljø for børn og unge. Partnerskabet mellem kommunen og centret vil være afgørende for at opnå målet og bygger på et grundlæggende engagement i at skabe bæredygtige forandringer i lokalsamfundet.

Indsatsen mellem Center for Sundt Liv og Trivsel og Ishøj Kommune fokuserer på en samskabende tilgang, hvor interessenter samles for at skabe løsninger. Ved at arbejde på tværs af sektorer og fagområder sikrer partnerskabet, at der skabes helhedsorienterede løsninger, der kan gøre en reel forskel lokalt. Det kan fx være ved at kigge på der, hvor børnene og de unge færdes allermest.

Stærke ambitioner og fælles mål
Merete Amdisen, som er borgmester i Ishøj Kommune, er meget glad for den indgåede aftale:

”I Ishøj Kommune har vi et stærkt ønske, om at alle børn og unge oplever at sejre i eget liv og nå deres fulde potentiale. Partnerskabet med Center for Sundt Liv og Trivsel repræsenterer en vigtig milepæl i vores fælles bestræbelser på, at børn og unge har gode muligheder for at leve det sunde liv. Som byråd har vi netop vedtaget en vision, hvor sunde og aktive liv er et vigtigt pejlemærke. Vi ønsker at tage et nyt perspektiv, handle i fællesskab og skabe en bæredygtig forandring i vores kommune. Sammen med Center for Sundt Liv og Trivsel sætter vi kursen for en langsigtet udvikling og en forhåbentlig lys fremtid for vores næste generation. Derfor er vi rigtig glade for aftalen.” Forskningschef i Center for Sundt Liv og Trivsel, Teresa Holmberg, tilføjer:

"Vi er meget glade for at indgå partnerskab med Ishøj Kommune og glæder os over muligheden for at være med til at skabe positive forandringer for børn og unge i lokalsamfundet. Vores mål er at forstå de komplekse faktorer, der påvirker børns sundhed og trivsel, samtidig med at vi undersøger, hvilke samfundsstrukturer vi kan påvirke, der kan føre til positive resultater for børnene og de unge. Sammen med Ishøj Kommune ser vi frem til at sætte gang i en positiv udvikling, der vil gavne vores børn og unge og forhåbentlig skabe langsigtede sundhedsfordele for samfundet som helhed."

Sammen om det sunde liv
De klare fælles ambitioner og mål, som både Center for Sundt Liv og Trivsel og Ishøj Kommune har, er at styrke børns og unges trivsel og sundhed ligegyldigt, hvilket socialt lag, dek ommer fra. Flere børn og unge skal have muligheden for at leve et godt liv. Hvis de ambitioner og mål skal indfris, kræver det, at alle omkring børnene og de unge står sammen for at skabe muligheder for at gøre det sunde liv nemmere at lave. En stor del af børnenes og de unges liv foregår i hjemmet og en anden stor del af deres tid bruges i de kommunale rammer som fx dagtilbud, skoler, SFO, klubtilbud, fritidstilbud og foreninger.

Bestyrelsen

Bestyrelsen i Center for Sundt Liv og Trivsel:

  • Jonas Egebart (forperson), direktør, Sundhedsstyrelsen
  • Bente Merete Stallknecht (næstforperson), dekan, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
  • Arne Astrup, Senior Vice President, Novo Nordisk Fonden
  • Tejs Binderup, fødevaredirektør, Fødevarestyrelsen
  • Camilla Hersom, vicedirektør, Danske Regioner
  • Christian Harsløf, direktør, KL
  • Dorte Bech Vizard, afdelingschef, Indenrigs- og Sundhedsministeriet


Om Center for Sundt Liv og Trivsel

Center for Sundt Liv og Trivsel er en privat, uafhængig forening stiftet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Novo Nordisk Fonden. Målet er at forebygge trivselsproblemer og stigende høj vægt blandt børn og unge gennem forskningsbaserede og løsningsorienterede tiltag i samarbejde med forskere, uddannelsesinstitutioner og praksis.

Kontakter

Billeder

Om Center for Sundt Liv og Trivsel

Center for Sundt Liv og Trivsel er dedikeret til at fremme sundhed og trivsel blandt børn og unge gennem forskningsbaserede tiltag. Vores mål er at sikre, at alle børn, uanset baggrund, kan opnå en sund vægt og god trivsel. Vi arbejder på at skabe sunde rammer og tilbud til børn og unge sammen med kommuner og andre aktører, fremme en positiv kropskultur og finde svar på årsagerne til stigende høj vægt og mistrivsel.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye