BIOFOS A/S

Rådgiver valgt til analysearbejde for fremtidig placering af renseanlæg i hovedstadsområdet

Del

BIOFOS har fundet det rådgiverteam som skal udarbejde analyse for fremtidig placering af renseanlæg i hovedstadsområdet. Med Sweco i spidsen skal teamet over de næste år undersøge tre scenarier for strukturen for renseanlæg i hovedstadsområdet for at sikre rensekapaciteten frem mod 2075.

For at understøtte en bæredygtig udvikling i hovedstadsområdet på den helt lange bane har BIOFOS igangsat forberedelserne til at sikre rensekapaciteten frem mod 2075. Ovenfor ses Renseanlæg Lynetten.
For at understøtte en bæredygtig udvikling i hovedstadsområdet på den helt lange bane har BIOFOS igangsat forberedelserne til at sikre rensekapaciteten frem mod 2075. Ovenfor ses Renseanlæg Lynetten. BIOFOS

For fortsat at understøtte den bæredygtige udvikling af hovedstadsområdet på den helt lange bane har BIOFOS, som renser og udvinder spildevand fra hovedstadsområdets cirka 1,2 millioner indbyggere, igangsat forberedelserne for at sikre rensekapaciteten frem mod 2075. 

”Hovedstadsområdet vokser og der kommer mere og mere nedbør. Samtidig kommer der øgede krav til rensekvaliteten af spildevandet og øgede forventninger til renseanlæggenes rolle i den grønne omstilling. For at imødekomme udfordringerne og sikre vandmiljøet på den lange bane er det afgørende, at vi allerede nu går i gang med forberedelserne for at sikre kapaciteten,” siger adm. direktør i BIOFOS John Buur Christiansen.

Første skridt er at analysere tre forskellige scenarier for strukturen for renseanlæg i hovedstadsområdet nærmere. Og den analyse kommer et rådgiverteam bestående af Sweco Danmark A/S, Codex Advokater og Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab til at udarbejde. 

”Rådgiverteamet er blevet valgt efter en udbudsproces, hvor der har været fire prækvalificerede tilbudsgivere, og hvor teamet med Sweco i spidsen opnåede flest point i evalueringen af de indkomne tilbud, ” forklarer John Buur Christiansen.

Tre scenarier undersøges nærmere
Det er BIOFOS’ bestyrelse som har besluttet, hvilke tre scenarier som skal undersøges nærmere. De tre scenarier er:

-    Uændret placering af de tre renseanlæg
-    Renseanlæg Lynetten nedlægges og et nyt etableres på Prøvestenen
-    Renseanlæg Lynetten nedlægges og flyttes til Renseanlæg Damhusåen, der udbygges tilsvarende

”Formålet med analysen af de tre scenarier er en nødvendig, yderligere detaljering og afklaring af beslutningsgrundlaget, inden der kan tages beslutning om den fremtidig placering af renseanlæg i hovedstadsområdet. De tre scenarier skal gøres sammenlignelige, bl.a. gennem samfundsøkonomiske konsekvensberegninger og samtidig skal deres klimapåvirkning belyses særskilt og indgå i beslutningsgrundlaget, ” forklarer Susanne Juhl, formand for BIOFOS.

Hun ser frem til at analysearbejdet sættes i gang og til samarbejdet med BIOFOS’ 15 ejerkommuner og de syv forsyninger i BIOFOS’ opland. Deres viden, indsigt og perspektiver vil løbende blive indtænkt i analysearbejdet.

Når analysen er udarbejdet, forelægges den for bestyrelsen sammen med anbefalinger til det videre arbejde. Bestyrelsen udarbejder på det grundlag en indstilling til de 15 kommuner i ejerkredsen.

Kontakter

Billeder

For at understøtte en bæredygtig udvikling i hovedstadsområdet på den helt lange bane har BIOFOS igangsat forberedelserne til at sikre rensekapaciteten frem mod 2075. Ovenfor ses Renseanlæg Lynetten.
For at understøtte en bæredygtig udvikling i hovedstadsområdet på den helt lange bane har BIOFOS igangsat forberedelserne til at sikre rensekapaciteten frem mod 2075. Ovenfor ses Renseanlæg Lynetten.
Download

Links

Om Biofos A/S

BIOFOS er Danmarks største spildevandsvirksomhed. Vi renser spildevandet for 1,2 mio. indbyggere i hovedstadsområdet på vores tre renseanlæg Lynetten, Avedøre og Damhusåen.

Vi udnytter ressourcerne i spildevandet til klimavenlig energi i form af el, biogas og fjernvarme til forsyningsnettet. BIOFOS har desuden en aktiv skoletjeneste, hvor skoleelever hvert år modtager undervisning i spildevand, miljø og bæredygtig energi.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye