Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Ny rapport viser fremgang i udrulning af grøn varme

Del

Der er i 2023 kommet afklaring for mere end 100.000 danskere om, at fjernvarme er på vej, og mange flere kan komme til over det næste år. Med en ny rapport giver KL og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet en status på udfasningen af gas i de danske hjem.

I landets kommuner er der nu lagt varmeplaner for områder med gas, og der ar-bejdes fortsat på at godkende fjernvarmeprojekter, så hjem med gas får besked om et muligt alternativ til deres gasfyr. Alene i 2023 har knap 40.000 gaskunder sagt farvel til gassen til fordel for en grøn varmeløsning. Derudover er der nu projekter på plads for yderligere 107.000 konverteringer til fjernvarme, mens knap 59.000 har fået afklaring om, at en varmepumpe kan være løsningen, når gasfyret skal på pension. Knap 122.000 danske hjem afventer stadig, om fjernvarme bliver en mulighed for dem. Det viser en ny statusrapport, som Kommunernes Landsfor-ening og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har lavet i fællesskab. 

Se rapporten, Fra planlægning til implementering. Status på udrulning af grøn varme i kommunerne, på Klima-, Energi og Forsyningsministeriets hjemmeside:Fra planlægning til implementering. Status på udrulning af grøn varme i kommunerne

”Det er fortsat regeringens mål, at danske hjem skal varmes op med grøn energi. Fossilt gas såvel som olie skal udfases. Kommunerne har lavet et stort stykke arbejde, og jeg er ikke blind for, at der kan være udfordringer med at få de sidste fjernvarmeprojekter med over målstregen. Arbejdsgruppen NEKST er også kom-met med en række anbefalinger til, hvordan både kommuner, fjernvarmeselskaber og relevante myndigheder kan rydde ud i nogle af forhindringerne for grøn omstil-ling. Der er nu lagt op til et samarbejde om at komme i mål,” siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard. 

”Kommuner og fjernvarmeselskaber arbejder på højtryk for at indfri aftalens høje ambitioner, og rapporten her viser, at vi er godt på vej. Men vi er ikke i mål. Ver-den ser anderledes ud i dag, end da aftalen blev indgået i 2022. Højere priser på materialer og anlægsarbejde, mangel på arbejdskraft og stigende renter har haft indflydelse på, hvor mange projekter der har kunnet gennemføres. Samtidig har faldende gaspriser betydet, at flere gaskunder beholder deres gasfyr. Vi ser derfor frem til en dialog med ministeren om, hvordan vi får de sidste fjernvarmeprojekter godt i mål,” siger Birgit S. Hansen, formand for KL’s Klima- og Miljøudvalg.  

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet vil sammen med KL følge op på rappor-ten og gå i dialog med de kommuner, hvor potentialet for fjernvarme ikke på nu-værende tidspunkt har udmøntet sig i et godkendt fjernvarmeprojekt. 

Hurtigere udfasning af gas i opvarmningen
Den nationale energikrisestab, NEKST, har i de seneste måneder dykket ned i området og har givet regeringen anbefalinger til, hvordan gas i opvarmningen hurtigere kan udfases. 
NEKST kommer blandt andet med en række gode råd til, hvordan kommunerne kan lave hurtigere myndighedsprocesser for godkendelse af fjernvarmeprojekter. 

I 2025 skal dialogudvalg mellem KL og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet gøre status på udrulningen af både fjernvarme og individuelle varmepumper. 

Fakta

  • Tal fra Evida viser, at knap 40.000 private gaskunder i 2023 skiftede fyret ud med bl.a. fjernvarme eller en varmepumpe
  • I samme periode har Evida haft en tilgang på blot 156 nye private gaskunder
  • Ca. 107.000 hjem med gasfyr er nu omfattet af godkendte projektforslag for fjernvarme
  • Ca. 122.000 hjem med gasfyr afventer, om fjernvarme bliver en mulighed for dem
  • Ca. 59.000 hjem med gasfyr har fået klar besked om, at de er omfattet af individuel varmeforsyning, fx en varmepumpe
  • Med Aftale om deludmøntning af Grøn Fond afsættes 265 mio. kr. i 2024 og 200 mio. kr. i 2025 til en forhøjelse af fjernvarmepuljen.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

I Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet arbejder vi for målet om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent i Danmark i 2030 og for et visionært, grønt lederskab både i Danmark og ude i verden.

Følg pressemeddelelser fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

KF24: Klimamålet for 2030 er rykket tættere på30.4.2024 12:00:01 CEST | Pressemeddelelse

Årets Klimastatus og -fremskrivning viser, at Danmarks udledning forventes reduceret med 68 procent i 2030, hvilket rykker 70-procentsmålet i 2030 tættere på opfyldelse. 2025-målet forventes opfyldt. Særligt landbrug og transport er de sektorer, der står for størstedelen af udledningerne i 2030. Derudover udestår et betydeligt implementeringsarbejde frem mod 2030. Klimastatus og -fremskrivning 2024 sendes nu i offentlig høring.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye