BIOFOS A/S

Rekord: Danmarks største renseanlæg producerede dobbelt så meget energi som de brugte i 2023

Del

2023 bød på et rekordår for energiproduktionen for Danmarks største spildevandsselskab BIOFOS, som på sine tre renseanlæg renser spildevandet for ca. 1,2 mio. borger i hovedstadsområdet.

Rådnetankene på BIOFOS' største renseanlæg, Renseanlæg Lynetten. Biogas fra renseanlæggene sendes via HOFORs bygasnet retur til borgerne i hovedstadsområdet, som kan bruge den til madlavning.
Rådnetankene på BIOFOS' største renseanlæg, Renseanlæg Lynetten. Biogas fra renseanlæggene sendes via HOFORs bygasnet retur til borgerne i hovedstadsområdet, som kan bruge den til madlavning. BIOFOS

BIOFOS havde i 2023 den højeste energibalance nogensinde på 211 %, hvilket betyder at der bliver sendt 2,11 kWh grøn energi retur til borgerne, hver gang BIOFOS køber 1 kWh. Det fremgår af selskabets årsberetning for 2023, som nu kan læses på BIOFOS hjemmeside. 

”For BIOFOS er det vigtigt at genanvende og nyttiggøre så meget af de mange ressourcer, der findes i vores spildevand, som muligt. Jeg tror ikke, der er mange, som tænker over, at man kan bidrage til den grønne omstilling og være medproducent af grøn energi, blot ved at leve et helt almindeligt liv, med alt hvad det betyder af brusebade, opvask og toiletbesøg. Alt sammen sender det værdifuldt spildevand videre til BIOFOS, som vi kan sende retur til borgerne, som grøn energi,” siger John Buur Christiansen adm. direktør for BIOFOS. 

Rekordår for energiproduktion
BIOFOS har i mange år været energipositive, det vil sige, at selskabet producerer mere energi end det forbruger. I 2023 nåede energiproduktionen nye højder, idet energibalancen landede på 211 %, hvilket er BIOFOS bedste resultat nogensinde.

Resultatet skyldes en mangeårig indsats for dels at reducere energiforbruget og dels øge energiproduktionen især med fokus på at optimere produktion af biogas, men BIOFOS sender også energi retur til borgerne i form af fjernvarme og en mindre mængde strøm ud i el-nettet.

60 % af bygassen i hovedstaden kommer fra spildevand
De gode resultater er opnået gennem målrettede, energieffektive investeringer og optimering af driften af BIOFOS tre renseanlæg. I 2023 nåede BIOFOS salg af biogas til HOFOR, sit højeste niveau nogensinde, med lidt over 9 mio. kubikmeter.

Det betyder, at BIOFOS leverer CO2-neutral biogas til HOFOR bygasnet i en mængde, der svarer til 60 % af den samlede bygas, som bruges til madlavning i hovedstadsområdet. Det vil sige, at hver gang borgerne i hovedstadsområdet går på toilettet, er de med til at skabe den energi, som efterfølgende bruges til madlavning på gaskomfuret.

”Vi er glade for, at biogassen fra vores anlæg bidrager til CO2-neutral bygas, og at vi gennem vores spildevand kan producere flere grønne energikilder. Det er et flot eksempel på effekten af den cirkulære økonomi, som er vigtig del af vores grundlæggende DNA,” siger John Buur Christiansen.

Store energibesparelser og flere på vej
Ved udgangen af 2023 var to ud af BIOFOS tre anlæg omlagt til den såkaldte bundbeluftning, som kræver langt mindre energi at drive. Spildevand skal, som en del af renseprocessen, tilføres ilt, som er med til at fjerne det uønskede kvælstof i vandet. Ved at tilføre vandet luft via dyser i bunden af vandtanken, bliver spildevandet både bedre renset for kvælstof samtidig med at metoden forbruger langt mindre strøm. Besparelsen er op mod 40 %. I 2024 påbegyndes omlægningen på BIOFOS tredje anlæg Renseanlæg Damhusåen, og fra 2025 alle BIOFOS-anlæg være omlagt til bundbeluftning. 

Skal sikre vores kapacitet mange år ud i fremtiden
Omlægningen til bundbeluftning på alle BIOFOS anlæg er en del af omfattende udbygning af anlæggenes rensekapacitet. Faktisk den historisk største udvidelse af hovedstadsområdets renseanlæg. 

Det skal sikre rensekapaciteten frem til 2045, men i 2023 begyndte bestyrelsen arbejdet mod at sikre kapaciteten frem mod 2075.

Bestyrelsen vedtog således i 2023 et kommissorium for en analyse, som skal undersøge tre forskellige scenarier for strukturen for renseanlæg i hovedstadsområdet og sikre rensekapaciteten helt frem mod 2075. Analysen skal danne baggrund for bestyrelsens beslutning om fremtidige placering af renseanlæggene i hovedstadsområdet. 

Kontakter

Billeder

Rådnetankene på BIOFOS' største renseanlæg, Renseanlæg Lynetten. Biogas fra renseanlæggene sendes via HOFORs bygasnet retur til borgerne i hovedstadsområdet, som kan bruge den til madlavning.
Rådnetankene på BIOFOS' største renseanlæg, Renseanlæg Lynetten. Biogas fra renseanlæggene sendes via HOFORs bygasnet retur til borgerne i hovedstadsområdet, som kan bruge den til madlavning.
Download

Links

Om Biofos A/S

BIOFOS er Danmarks største spildevandsvirksomhed, som renser brugt vand, også kaldet spildevand, for 1,2 mio. borgere i Hovedstadsområdet på sine tre renseanlæg Lynetten, Avedøre og Damhusåen.

Ressourcerne i spildevandet udnyttes til klimavenlig energi i form af el, biogas og fjernvarme til forsyningsnettet. BIOFOS har desuden en aktiv skoletjeneste, hvor skoleelever hvert år modtager undervisning i spildevand, miljø og bæredygtig energi.

BIOFOS ejes direkte eller indirekte af 15 kommuner i Hovedstadsområdet: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje Taastrup, Ishøj, København, Lyngby-Taarbæk, Rødovre og Vallensbæk.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye