Teknologisk Institut

Decentralt renseanlæg skal sætte tidligere ind mod miljøfarlige stoffer

Del

Nyt projekt skal udvikle rensning af spildevand direkte ved forureningskilden frem for et renseanlæg. Derved reduceres den mængde spildevand, der skal renses betragteligt.

Der er blevet etableret et rensetrin på Hjørrings Renseanlæg, som kan behandle forurenet vand fra forskellige punktkilder, inden vandet blandes med det øvrige spildevand.
Der er blevet etableret et rensetrin på Hjørrings Renseanlæg, som kan behandle forurenet vand fra forskellige punktkilder, inden vandet blandes med det øvrige spildevand. Foto: Hjørring Vandselskab

Et ambitiøst projekt med Teknologisk Institut for bordenden vil opsætte et fuldskalaanlæg til at fjerne miljøfarlige forurenende stoffer i spildevand, herunder PFAS, direkte fra forureningskilden. Derved kan man sætte hurtigere ind mod forureninger og reducere den større mængde vand, som i stedet skulle renses på renseanlæg

Det danske vandmiljø er under pres. En lang række miljøfarlige forurenende stoffer (MFS) som PFAS, tungmetaller, PAH’er og lægemidler ender ofte i vandmiljøet, fordi de er at svære fjerne, både ved forureningskilden og på renseanlægget. Punktkilderne tæller bl.a. deponier, modtagestationer for farligt affald og vaskevand fra fjernvarmeanlæg, alle kendte kilder med store bidrag af miljøfarlige forurenende stoffer.

- Vi er nødt til at finde løsninger, som begrænser miljøfarlige stoffer i vandmiljøet. Ved at sætte en renseløsning ind direkte ved kilden, håber vi på, at vi hurtigere og mere effektivt kan få nedbragt udledningen af stoffer som PFAS og i sidste ende sikre en bedre kemisk tilstand i vores vand- og havmiljø, siger projektleder Caroline Kragelund Rickers, Teknologisk Institut.

I fyrtårnsprojektet MFS-eliminator, støttet af MUDP, vil projektpartnerne Teknologisk Institut, Hjørring Vandselskab, Norrecco, Aalborg Universitet samt teknologipartnerne ECT2, , MUTAG og Afridana opbygge et fuldskalarenseanlæg på en af Norreccos miljøpladser. Norreco behandler forurenet jord og affald fra byggeri og anlæg.

Ved at opstille rensning her ved forureningskilden, i stedet for på et renseanlæg, hvor vandet fra punktkilden er blandet med det øvrige spildevand, reduceres den mængde vand, der skal behandles betragteligt. Det betyder mindre brug af strøm, færre materialer og generelt en besparelse på ressourcer.

- Hos Norrecco ved vi godt, at vores spildevand er kompliceret på grund af de mange forskellige fraktioner, vi håndterer på vores pladser. Det er derfor vigtigt for os, at vi hele tiden har den bedst mulige teknologi til rådighed, når vi renser vores spildevand, så vi på den måde bedst muligt sikrer vores vandmiljø, siger administrerende direktør for Norrecco, Karsten Ludvigsen.

En stor andel af miljøfarlige forurenende stoffer passerer i dag direkte videre til vandmiljøet eller bliver opkoncentreres i slammet. Derfor er renseanlæg både udfordret på at opnå tilstrækkelig god vandkvalitet og på at at afsætte slam, som er forurenet med bl.a. PFAS. Ved decentral rensning løses disse udfordringer.

Én samlet renseløsning hos renseanlæg
Der findes ikke en ”onesize-fits-all”-renseløsning, som kan udrulles til alle identificerede punktkilder. Derfor vil projektet også undersøge, om man kan koble rensning for en række miljøfarlige forurenende stoffer sammen i én samlet renseløsning, der ikke kun renser for enten PFAS eller tungmetaller men også håndterer en lang række andre problematiske komponenter. Det kræver flere tests og udvikling nye teknologier at finde frem til en optimal samlet renseløsning.

- Der er rigtig meget fokus på PFAS i øjeblikket, men det har desværre ikke medført at de andre udfordringer som tungmetaller og miljøfarlige stoffer ikke længere er et problem. Der er derfor brug for udvikling af samlede løsninger der effektivt kan håndtere den samlede belastning fra punktkilderne, siger Tore Svendsen, CEO Danmark fra vandbehandlingsvirksomheden ECT2.

Der er inden projektets start blevet etableret et rensetrin på Hjørrings Renseanlæg, som kan behandle forurenet vand fra forskellige punktkilder, inden vandet blandes med det øvrige spildevand i renseanlægget.

- Vores slamkvalitet blev kompromitteret af miljøfarlige forurenende stoffer og derfor søgte vi som forsyning en løsning, så vi kan få fjernet de problematiske stoffer fra slammet. Med det nye setup kan vi under driften af anlægget allerede måle meget høje fjernelsesgrader af PFAS, siger Jacob Andersen, produktionschef ved Hjørring Vandselskab.

Projektet kan på længere sigt bane vejen for, at der etableres adskillige decentrale anlæg i Danmark, og hvis det lykkes, estimerer projektets partnere en samfundsøkonomiske besparelse på mere end fem mia. kr./år. Med nye renseløsninger, som dem i projektet MFS-eliminator, er ambitionen, at man effektivt kan reducere udledningen af miljøfarlige forurenende stoffer og sikre et renere vand- og havmiljø i Danmark.

Projektet, der løber fra februar 2024 til juni 2026, vil som det første af sin slags, opstille, drive og dokumentere fjernelsen af ikke alene PFAS, men også tungmetaller, PAH’er og kvælstof fra en stor punktkilde.

Projektpartnerne er Teknologisk Institut, Hjørring Vandselskab, affalds- og miljøvirksomheden Norrecco, Aalborg Universitet, og teknologileverandørerne ECT2, MUTAG og Afridana.

Kontakter

Projektleder Caroline Kragelund Rickers, Teknologisk Institut, mobil: 7220 2940, mail: cakr@teknologisk.dk

Billeder

Der er blevet etableret et rensetrin på Hjørrings Renseanlæg, som kan behandle forurenet vand fra forskellige punktkilder, inden vandet blandes med det øvrige spildevand.
Der er blevet etableret et rensetrin på Hjørrings Renseanlæg, som kan behandle forurenet vand fra forskellige punktkilder, inden vandet blandes med det øvrige spildevand.
Download

Teknologisk Institut har siden 1906 arbejdet for at forbedre erhvervslivets konkurrenceevne, samfundets velstand og menneskers liv. Årligt kommer det mere end 10.000 virksomheder til gavn inden for så forskellige områder som; energi, fødevarer, life science, materialer, byggeri og produktion. Teknologisk Institut har datterselskaberne Danfysik A/S, Dancert A/S og DTI Spain.

Læs mere om Instituttet.

Har du brug for yderligere oplysninger, fotos, udtalelser eller andet, er du meget velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen. Se kontaktinfo her: www.teknologisk.dk/presse 

Fotos i dette nyhedsrum: ©Teknologisk Institut. Brug af fotos tilladt ved konkret omtale af Teknologisk Institut og med kreditering. I tvivlstilfælde kontakt venligst Kommunikationsafdelingen.

Følg pressemeddelelser fra Teknologisk Institut

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Teknologisk Institut

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye