Sund & Bælt

Bæredygtighed i fokus ved etablering af ny støjskærm ved Nyborg

Del

Sund Bælt har lagt særlig vægt på bæredygtighed ved valg af entreprenør til ny støjskærm ved Nyborg. Vinderen af udbuddet udmærkede sig blandt andet ved udbredt brug af genbrugsmaterialer i løsningen.

Sund & Bælt har sendt opgave med etablering af støjskærm i udbud med særligt fokus på bæredygtighed i løsningerne.
Sund & Bælt har sendt opgave med etablering af støjskærm i udbud med særligt fokus på bæredygtighed i løsningerne.

I forbindelse med den politiske aftale om Infrastrukturplan 2035, som et bredt flertal i Folketinget indgik i 2021, blev der afsat en pulje til støjbekæmpelse. 11 mio. kroner fra denne pulje bliver nu anvendt til etablering af en ny, lydabsorberende støjskærm ved afkørsel 45, Nyborg Ø, på motorvej E20. Det er Sund & Bælt, der står for etableringen af den nye støjskærm ved Nyborg, da strækningen er en del af landanlægget til Storebæltsforbindelsen, som selskabet ejer. Projektets formål er at reducere støj til gavn for borgere langs motorvejen.

Sund & Bælt sendte opgaven med etablering af støjskærm i udbud med særlig vægt på bæredygtighed i løsningerne, så faktorer som CO2-forbrug under fremstilling og brug af genbrugsmaterialer kunne være udslagsgivende for, hvem der fik tildelt opgaven med at etablere støjskærmen. Og dermed flugter udbuddet med de overordnede ambitioner i Sund & Bælt, forklarer Kim Agersø Nielsen, der er teknisk chef i Sund & Bælt.

- I Sund & Bælt ønsker vi at styrke indsatsen for en mere bæredygtig fremtid. Det gælder både ved store og små projekter. Vi er derfor glade for, at vi i udbuddet af arbejdet med støjskærm i Nyborg har kunnet vægte bæredygtige og miljøvenlige løsninger så højt, som vi har gjort, siger Kim Agersø Nielsen.

I den samlede vægtning af de indkomne tilbud udgjorde prisen 60 procent, mens bæredygtighedstiltag udgjorde 40 procent, og på baggrund af en samlet vurdering blev opgaven tildelt firmaet DAV Nordic A/S – blandt andet fordi de i deres løsning har valgt at anvende en stor mængde genbrugsmaterialer.

- Vinderen af udbuddet skiller sig ud, da de i meget stor grad anvender genbrugsmaterialer. 70 procent af indkapslingsmaterialet og knap 60 procent af absorptionsmaterialet udgøres således af genbrugsmateriale, lyder det fra Kim Agersø Nielsen, og henviser til, at Sund & Bælts fokus på bæredygtighed i udbuddet har været med til at hæve standarderne for anvendelse af genbrugsmaterialer gennem hele forsyningskæden.

Konkret strækker projektet sig over 560 meter i østlig retning fra afkørsel 45, Nyborg Ø og omfatter etablering af en fem meter høj lydabsorberende støjskærm etableret langs afkørsel 45 og en tre meter høj lydabsorberende støjskærm etableret på eksisterende støjvold.

Anlægsarbejdet er planlagt til at gå i gang den 16. april 2024 og forventes at vare frem til ultimo september 2024. I denne periode vil rampen i vestgående retning derfor være midlertidigt lukket.  

Kontakter

Billeder

Sund & Bælt har sendt opgave med etablering af støjskærm i udbud med særligt fokus på bæredygtighed i løsningerne.
Sund & Bælt har sendt opgave med etablering af støjskærm i udbud med særligt fokus på bæredygtighed i løsningerne.
Download

Følg pressemeddelelser fra Sund & Bælt

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Sund & Bælt

Sund & Bælt opruster med ny AI-afdeling28.5.2024 08:00:00 CEST | Pressemeddelelse

I Sund & Bælt er innovation en integreret del af virksomhedens strategi for at fremme effektivitet og præcision i håndteringen af store infrastrukturprojekter. Med etableringen af en ny AI-afdeling tager Sund & Bælt et afgørende skridt mod at integrere kunstig intelligens i alle led af virksomhedens værdikæde. Når kæmpestore infrastrukturprojekter som Femern-tunnelen og Storebæltsbroen skal planlægges, anlægges og driftes, er der massive mænger data i spil i form af store kontrakter, redegørelser, beregninger og meget andet. Sund & Bælt har i flere år anvendt kunstig intelligens i det arbejde, men nu opruster selskabet med en ny AI-afdeling, der har til formål at implementere AI i flere nøgleområder i virksomheden. Og ifølge Mie Hvas, der netop er tiltrådt som Head of Applied Knowledge & AI i Sund & Bælt, og skal stå i spidsen for afdelingen, er det helt afgørende, at virksomheden arbejder strategisk med AI. - Vi arbejder med projekter, der kræver højt specialiserede kompetencer, og vi

Klatrende betoninspektører afløses af droner med AI21.5.2024 08:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Når bilister dette forår krydser Storebæltsbroen, vil de muligvis se droner svæve inspicerende rundt om forbindelsens to majestætiske pyloner. Som noget nyt indsætter Sund & Bælt nemlig frem mod sommerferien droner, der skal affotografere og analysere broens bærende konstruktion for skader. Det er en både hurtigere, sikrere og billigere løsning end den hidtidige tilgang. Gennem mere end 25 år har Storebæltsbroen og dens pyloner stået imod storm, solskin, regn og sne samt ikke mindst slid fra trafikken. Det sætter sine spor, og derfor er det afgørende, at betonen løbende inspiceres i forhold til behov for udbedringer. Her kan nye teknologier både effektivisere processen og sikre en længere levetid af pylonerne. Frem til i dag er Storebælts pyloner blevet efterset af klatrere, som via reb har firet sig op og ned, mens de brugte papir, blyant og kamera til at registrere revner, rust og afskalninger. Denne type eftersyn blev senest udført i 2017. Nu er det tid til et nyt eftersyn, men i da

Dobbeltrettet trafik på Storebæltsbroen i maj8.5.2024 08:00:00 CEST | Pressemeddelelse

To torsdage i maj – 16. og 30. maj - bliver der i aften- og nattetimerne arbejdet på Storebæltsbroen med vedligeholdsarbejde bl.a. maling af ekspansionsfuger på den ene af broens to 325.000 tons tunge ankerblokke. Arbejdet foregår om natten for at skabe et trafikfrit og sikkert område, som samtidig giver mulighed for at udføre arbejdet hurtigere og mere effektivt end i dagtimerne. Det betyder, at trafikken vil køre dobbeltrettet i den ene side af broen, mens der arbejdes i den modsatte side. Trafikrestriktioner under arbejdet Torsdag den 16 og 30 maj vil trafikken køre dobbeltrettet i aften- og nattetimerne mellem kl. 20.00 og 05.00. Broen lukkes i to omgange af 45 minutter, henholdsvis om aftenen kl. 20 og igen om morgenen kl. 05 i forbindelse med omlægning af trafikken. Der vil opstå ventetid under omlægning af trafikken. Mens trafikken er omlagt, er hastighedsbegrænsningen 80 km/t, og overhaling er ikke tilladt. Læs mere om vejarbejderne, og hvornår de præcist vil påvirke trafikken,

En ny ø på tippen af Sprogø skal skabe flere ynglesteder for beskyttede fuglearter15.4.2024 08:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Sund & Bælt har afsat 10 millioner kroner til en række naturprojekter, der skal styrke biodiversiteten omkring Storebæltsbroen. Et af tiltagene er etableringen af en ny ø på tippen af Sprogø, der skal skabe flere ynglesteder for beskyttede fuglearter som fjord-, hav- og dværgternen. Sprogø er meget mere end et sted, vi passerer kortvarigt, når vi krydser Storebælt. Det er også et levested for et væld af forskellige dyrearter som fugle, padder og insekter. For at styrke biodiversiteten endnu mere har Sund og Bælt valgt at afsætte 10 millioner kroner til en række naturprojekter. Den første fase af projektet er nu gået i gang og involverer etableringen af både en ø, en sø og en faunapassage på Sprogøs nordlige del. Projekterne er et vigtigt skridt i Sund og Bælts arbejde med biodiversitet, fortæller Ditte Marie Hjort, der er projektansvarlig i Sund & Bælts afdeling for bæredygtighed. - Sprogø er placeret i et Natura 2000-område, hvilket betyder, at der er naturtyper og dyr, som kræver en

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye