FIT for LIVET

FIT for LIVET diskriminerer nu efter race ved Wegovy

Del

De nuværende BMI-grænser for overvægt og fedme er primært baseret på genetikken hos den hvide befolkning. Men nyere forskning har påvist betydelige variationer i sygdomsrisiko-profiler forbundet med overvægt på tværs af forskellige etniciteter.

Foto: Shutterstock

BMI-skalaen er for unuanceret

Standardkroppen eksisterer ikke, og derfor bør kroppe i højere grad vurderes efter etnicitet. FIT for LIVET tilbyder nu medicinsk vægttabsbehandling, der tager hensyn til den enkeltes etniske biologi. FIT for LIVET følger derfor ikke længere de danske retningslinjer med de nuværende BMI-grænser som grundlag for medicinsk behandling.

Ikke-vestlige har større diabetesrisiko

Små 10% af befolkningen udgøres af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere. Hovedparten er fra lande, hvor lavere BMI-grænser har en betydning for, hvornår de bliver syge eller alvorligt syge. Fx ses højere forekomst af type 2-diabetes hos etniske minoriteter, især fra Pakistan, Libanon og Tyrkiet (16-20%) i forhold til danskere (3-4%). Blandt pakistanske og indiske kvinder er der en alarmerende høj forekomst af type 2-diabetes på 20-28%.

Nye BMI-grænser for Wegovy

FIT for LIVET nedsætter grænsen for ikke-vestlige personer, hovedsageligt fra Mellemøsten (Syrien og Tyrkiet) og Sydasien. Det bliver derfor nemmere for disse grupper at få Wegovy.

FIT for LIVET ønsker at tilbyde en mere præcis og personlig behandling baseret på mere tidssvarende og gældende data. Derfor vil de generelle BMI-skæringsgrænser for alle grupper følge NICEs anbefalinger (1.2.8), som tilgodeser etnicitet og definerer overvægt ved en BMI fra 23 til 27,4 og fedme fra en BMI fra 27,5.

De nye BMI-grænser for at få Wegovy er for etniske ikke-vestlige personer af sydasiatisk, kinesisk, anden asiatisk, mellemøstlig, afrikansk eller afrikansk-caribisk herkomst:

  • BMI fra 25 og mindst 1 risikofaktor (mod nuværende 27)

  • BMI fra 27,5 (mod nuværende 30)

Læs mere om Etnicitet & BMI

Etnicitet er en vigtig faktor, som hidtil har været kendt, men alligevel ignoreret ved definitionen af overvægt og fedme. 

Jesper Nygart udtaler: 

“Der er for flere etniske grupper en 4-5 gange højere risiko for diabetes end for danskere.”  

“Vi har i Danmark i lang tid vidst, at disse grupper har en øget forekomst af type 2 diabetes, og mange lande har allerede nedsatte BMI-grænser. Det har Sundhedsstyrelsen ikke taget højde for. Det vil vi nu, så vi tilbyder off-label* behandling til en udvidet gruppe med større sundhedsrisici.”

Øget risiko for asiatiske, afrikanske og mellemøstlige etniciteter
Etniske befolkninger fra Øst- og Sydasien, samt Mellemøsten og Afrika har varierende niveauer af kropsfedt, som kan føre til forskellige risikoprofiler for diabetes og andre følgesygdomme. Adskillige studier har påvist, at ved samme BMI har især asiater en øget risiko for diabetes, forhøjet blodtryk og hjertekarsygdomme sammenlignet med hvide. Samtidig har asiater en øget risiko for tidlig død, herunder som følge af hjertekarsygdommene og alle andre årsager.

Internationale lavere BMI-grænser

De nuværende BMI-grænser fra WHO indikerer overvægt ved en BMI fra 25 og fra 30 og opefter for fedme. Japan og Kina definerer allerede overvægt ved en BMI fra 24 og opefter og fedme ved en BMI fra 28 og opefter. I Indien defineres overvægt ved henholdsvis en BMI på 23 og fedme ved BMI fra 27.


FIT for LIVET har opstartet mere end 6.500 patientforløb med Wegovy.

_______________________________________________________________________

NICE sætter en BMI-grænse fra 35 for at få vægttabsmedicin (behandlingsindikation), som er grænsen for at få tilskud til medicinen i Storbritannien. FIT for LIVET følger ikke disse BMI-behandlingsindikationer, da disse drejer sig om tilskud, men BMI-grænserne for overvægt og fedme.

Kilder:

NICE Recommendations (1.2.8): Obesity: identification, assessment and management:

https://www.nice.org.uk/guidance/cg189/chapter/Recommendations

Ugeskrift for læger: Type 2-diabetes hos etniske minoriteter: 

https://ugeskriftet.dk/videnskab/type-2-diabetes-hos-etniske-minoriteter

Danmarks Statistik: Fakta om indvandrere:

https://www.dst.dk/da/Statistik/nyheder-analyser-publ/bagtal/2022/2022-08-18-fakta-om-indvandrere 

Om NICE

NICE (National Institute for Health and Care Excellence) er en uafhængig, offentlig sundhedsmyndighed i Storbritannien, der rådgiver og udarbejder evidensbaserede retningslinjer på sundhedsområdet. 

Instituttet fastsætter også kvalitetsstandarder og foretager vurderinger af bl.a. ny medicin og metoder. I bedømmelsen indgår en afvejning af de økonomiske og patientmæssige fordele ved brugen.

NICEs retningslinjer har global anerkendelse inden for sundhedssektoren. Instituttets omfattende arbejde med udvikling af evidensbaserede retningslinjer anses for at være af høj kvalitet og relevans. 

Mange lande betragter NICE som en foregangs-model for udvikling af egne nationale retningslinjer og politikker inden for sundhed og medicinsk praksis. Derudover samarbejder NICE ofte med internationale organisationer og sundhedsmyndigheder, hvor de deler deres viden, erfaringer og best practice. 

*Off-label

Off-label er brugen af et lægemiddel til en ikke-godkendt anvendelse. Det kan fx være til anden sygdom, i en anden dosering eller til en anden patientgruppe end det, som lægemidlet oprindeligt blev godkendt til, men hvor det har vist sig effektivt.

Nøgleord

Kontakter

Links

Om FIT for LIVET

FIT for LIVET er Danmarks største online medicinske vægttabsklinik. Klinikken er stiftet af speciallæge i almen medicin, Jesper Nygart, som er tidligere ejer af Nygart Privathospital fra 1998-2016. 

Jesper har selv kæmpet med overvægt i hele sit voksenliv, indtil han tabte sig med vægttabsmedicin. I dag ønsker han at dele sin erfaring og hjælpe andre med at opnå et varigt vægttab og en bedre livskvalitet.

Følg pressemeddelelser fra FIT for LIVET

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra FIT for LIVET

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye