Energistyrelsen

Havvindmølleprojektet Jammerland Bugt Kystnær Havmøllepark skal i offentlig høring

Del

Energistyrelsen og Miljøstyrelsen igangsætter frem til 30. maj 2024 en offentlig høring af miljøkonsekvensrapporten for havvindmølleprojektet Jammerland Bugt Kystnær Havmøllepark. Der afholdes et borgermøde om projektet den 25. april 2024 i Kalundborg Hallerne.

Illustration: Oversigtskort, der viser afgrænsningen af Jammerland Bugt projektområdet og ilandføringskorridoren på havet, samt undersøgelseskorridoren på land.
Illustration: Oversigtskort, der viser afgrænsningen af Jammerland Bugt projektområdet og ilandføringskorridoren på havet, samt undersøgelseskorridoren på land.

Borgere, organisationer, myndigheder mv., har nu mulighed for i perioden 4. april 2024 – 30. maj 2024 at komme med bemærkninger til materialet til Jammerland Bugt Kystnær Havmøllepark, som Energistyrelsen sender i offentlig høring.

Energistyrelsen har den 15. marts 2024 godkendt miljøkonsekvensrapporten for projektet. Høringsmaterialet, som sendes i høring nu, består således af Bygherrens – Jammerland Bay Nearshore A/S - ansøgning om etableringstilladelse, den godkendte miljøkonsekvensrapport og et udkast til Energistyrelsens etableringstilladelse.

Se høringsmaterialet om Jammerland Bugt Vindmøllepark

Bemærkninger sendes til Energistyrelsen

Energistyrelsen er myndighed for projektets aktiviteter på havet, og Miljøstyrelsen er myndighed for projektets aktiviteter på land. Det er Energistyrelsen, der koordinerer miljøvurderingsprocessen.

Energistyrelsen og Miljøstyrelsen opfordrer offentligheden og berørte myndigheder til at indsende bemærkninger til ansøgningen og det øvrige høringsmateriale. Høringssvar skal sendes til Energistyrelsen senest den 30. maj 2024.

Høringssvar skal sendes til Energistyrelsen per mail til: open-door@ens.dk  eller med almindelig post til:

Energistyrelsen, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V.

Alle høringssvar skal være mærket med ”Høringssvar til Jammerland Bugt Kystnær Havmøllepark” og med journalnummeret: 2019-5937.

Der holdes borgermøde om projektet

Der afholdes et borgermøde om projektet den 25. april 2024 kl. 18-21, med deltagelse af Energistyrelsen, Miljøstyrelsen og bygherren. Mødet afholdes i Kalundborg Hallerne, J Hagemann-Petersens Alle 11, 4400 Kalundborg.

Baggrund

Energistyrelsen har den 15. marts 2024 godkendt miljøkonsekvensrapporten for Jammerland Bugt Kystnær Havmøllepark, og bygherre for projektet har umiddelbart efter den 15. marts 2024 søgt om etableringstilladelse. Med godkendelsen har Energistyrelsen vurderet, at miljøkonsekvensrapporten opfylder miljøvurderingslovens krav til indhold, og at det ikke på det foreliggende grundlag kan afvises at være relevant at udnytte energien i området.

Energistyrelsen tager først endelig stilling til, om der kan gives etableringstilladelse til projektet, når den offentlige høring af ansøgningen om etableringstilladelse på baggrund af den godkendte miljøkonsekvensrapporten er gennemført, inkl. høringssvar fra denne offentlige høring af miljøkonsekvensrapporten.

Materiale

Der kan læses mere om projektet på Energistyrelsens hjemmeside.

Fakta om projektet

Havvindmølleparken omfatter etablering af 16-21 vindmøller på samlet 240 MW i Jammerland Bugt inden for et område på ca. 31 km2, der ligger 6-8 km fra kysten. Det samlede projektområde for den marine del udgør ca. 34,5 km2 og omfatter også en kabelkorridor for ilandføring af elkabler på ca. 3,5 km2. Produktionen fra vindmøllerne vil kunne dække elforbruget i omkring 240.000 danske husstande.

Projektet på land omfatter en kabelkorridor for landkabler, som strækker sig fra ilandføringsstedet ved kysten mod syd til en transformerstation, der påtænkes etableret på land på Equinor’s raffinaderi og videre mod nord frem til linjefeltet ved Asnæsværket.

Kontakt

Søren Keller, tlf. 3392 6690, e-mail: ske@ens.dk

Kontakter

Energistyrelsens pressetelefon (modtager ikke SMS'er)

Tlf:33 95 08 00

Energistyrelsen

I Energistyrelsen gør vi en forskel hver dag. I Danmark og i lande verden over. Vores vision om at opnå et klimaneutralt samfund i vækst og balance er den største opgave, vi skal være med til at løse. Vi ved, at vi skal tænke ambitiøst, og vi ved, at vi skal tænke nyt. Vores mål er en klog, grøn omstilling, hvor Danmark går foran, og danske erfaringer anvendes globalt. Hvor grønne løsninger, sikker og effektiv forsyning og økonomi tænkes sammen.

Følg pressemeddelelser fra Energistyrelsen

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Energistyrelsen

Kom til konference om lokal inddragelse og opbakning til opsætning af vedvarende energi på land14.5.2024 13:38:26 CEST | Nyhed

Skal en firedobling af el-produktionen fra vedvarende energi på land inden 2030 lykkes, er det afgørende, at der er lokal opbakning til vedvarende energi i lokalområdet. Derfor inviterer VE-rejseholdet til konference om lokal inddragelse og opbakning til vedvarende energi i det åbne land. Konferencen vil danne ramme for drøftelser om den nyeste viden og erfaringer på området på tværs af kommuner, branche og institutioner.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye