Københavns kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Nu får flere af byens mest sårbare borgere en fast læge

Del

Nogle af Københavns mest sårbare borgere bor på byens botilbud, og de skal fremover have tilknyttet fast læge. Det mener en bred vifte af partier på Københavns Rådhus, som har afsat midler til området i de nyligt overståede budgetforhandlinger.

Foto: PLO
Foto: PLO

Socialt udsatte borgere, borgere med handicap eller borgere med svære psykiske lidelser på byens botilbud får ikke kontaktet eller besøgt deres egen læge lige så ofte som andre københavnere. Det bidrager til at skabe ulighed i sundhed. Men erfaringer fra botilbud viser, at kontakten til lægen bliver lettere, når der er en fast læge tilknyttet. Og det gavner borgernes sundhed.

Derfor vil partierne bag Københavns Kommunes budgetaftale nu udvide den eksisterende ordning, så alle større botilbud i byen – 33 flere end i dag – får en fast læge tilknyttet. Det glæder sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF), som har rejst sagen:

- Det er den praktiserende læge, der er vores alle sammens direkte indgang til sundhedsvæsenet, og det er også hér, borgerne får hjælp til langt de fleste helbredsproblemer. Men for nogle københavnere kan vejen derhen føles alt for lang – det gælder blandt andre de mest sårbare borgere på kommunens botilbud. Det er et eksempel på den store ulighed i sundhed, der er i vores by, og som jeg brændende ønsker at komme til livs. Med faste læger på botilbud kan vi skabe større tryghed for beboerne og løfte deres generelle sundhedstilstand. Jeg er stolt over, at København nu går foran med en omfattende og systematisk udbredelse af faste læger på byens botilbud, ligesom vi kender det fra vores plejehjem, siger Sisse Marie Welling.

Samarbejde er centralt

Peder Reistad, formand for de praktiserende læger i hovedstaden, roser Københavns Kommune for at afsætte midler til flere botilbudslæger:

- Vi ved, at det er vigtigt for beboere på bosteder at have en fast velkendt læge, både for beboernes tryghed og sundhed, og så er det helt centralt med et godt samarbejde med personalet om beboerne. Det har vi gode erfaringer med fra plejehjemsordningen, og det er vi overbevist om også vil være gældende for botilbud. Vi står dog i en tid med lægemangel, og derfor kan rekrutteringen være udfordrende. Men jeg vil opfordre til, at de praktiserende læger i København påtager sig opgaven i det omfang, det er muligt, da det er en vigtig og central opgave for borgere på bosteder, siger Peder Reistad, formand for PLO-Hovedstaden.

Også i kommunens Socialforvaltning er der stor tilfredshed med, at ordningen nu udvides.

- Faste læger på botilbud er en sag, som sundheds- og omsorgsborgmesteren og jeg har kæmpet for længe, for der er ingen tvivl om, at det er livsfarligt at være socialt udsat. Svære psykiske udfordringer og misbrug går hånd i hånd med sundhedsproblemer og et dårligt helbred, og for mange kan det ende med en alt for tidlig død, fordi deres helbredsproblemer ikke bliver opdaget og håndteret i tide. Det bliver der ændret på nu i København, og det er et kæmpe fremskridt i kampen for, at de allermest udsatte borgere kan leve mere værdige og sundere liv, siger socialborgmester Karina Vestergård Madsen (Ø).

København har i dag ni botilbud med fastlægeordning, heraf otte social-psykiatriske botilbud og ét botilbud for borgere med handicap. Her kommer der regelmæssigt en praktiserende læge på besøg og varetager for eksempel den medicinske behandling af borgerne. Samtidig yder læger sundhedsfaglig rådgivning til medarbejderne på botilbuddet.

Partierne bag budgetaftalen har afsat 1,5 millioner kroner i år til ordningen og er samtidig enige om at gøre bevillingen varig fra 2025.

Fakta

  • Den nye aftale vil finansiere, at der tilknyttes fast læge på 33 af Københavns permanente botilbud på voksenområdet (ud over de ni, der har faste læger i dag).
  • De udvalgte botilbud har alle en vis beboervolumen, dvs. flere end 15 boliger og har borgere med overvejende somatiske problematikker.
  • Faste læger på botilbud finansieres gennem sygesikringen og delvist af kommunen, som betaler for de timer, lægen bruger på rådgivning.
  • Det vil fortsat være op til den enkelte borger at beslutte, om man vil tilknyttes den faste læge på botilbuddet eller beholde sin nuværende læge.

Yderligere information:

Sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling via pressetelefon: 23 82 80 82

Socialborgmester Karina Vestergård Madsen via pressetelefon: 23 25 66 53

Formand i PLO Hovedstaden Peder Reistad via pressekonsulent Camilla Kamstrup, tlf.: 2873 2822, e-mail: cka.plo@dadl.dk

Nøgleord

Følg pressemeddelelser fra Københavns kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Københavns kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye