Danmarks Nationalbank

Inflationen er på rette kurs, men der er fortsat et vist inflationspres

Del

Inflationen er faldet kraftigt det seneste halvandet år, bl.a. på grund af store prisfald på energi. Men lønstigningerne er de højeste, vi har set i mange år, og det er fortsat med til at presse priserne op.

”Inflationen er på rette kurs, men vi kan ikke ånde lettet op endnu. Der er fortsat er vist inflationspres fra højere lønninger. Det gælder især inden for brancher, der leverer service, fordi det kræver relativt meget arbejdskraft,” siger nationalbankdirektør Christian Kettel Thomsen.

Derfor er der fortsat behov for, at den økonomiske politik – dvs. penge- og finanspolitikken – samlet set holder inflationen nede.

“Vi vurderer, at pengepolitikken i kraft af de højere renter dæmper aktiviteten i økonomien nok til at holde inflationen nede. Vi mener derfor, at den planlagte finanspolitik fra regeringens side er passende afstemt med konjunktursituationen,” siger nationalbankdirektør Christian Kettel Thomsen.

Dansk økonomi har de seneste to år været præget af en todeling af økonomien. På den ene side har de fleste dele af dansk økonomi været præget af afdæmpning på linje med den internationale økonomi. På den anden side har der været en stor fremgang i medicinalindustrien, hvor en stor del af denne er sket for aktiviteter, der foregår i udlandet, men indregnes i dansk værditilvækst.

Nationalbanken vurderer, at væksten i dansk økonomi igen vil tage lidt til i takt med bedring på eksportmarkederne, og at husholdningerne herhjemme genvinder købekraften, men der vil stadig være tale om en afdæmpet vækst. Over de kommende par år ventes et lille fald i beskæftigelsen og en mindre stigning i ledigheden.

”Den relativt høje vækst i prognosen på 2,4 pct. i år skyldes bl.a. udviklingen i dansk produktion i udlandet og genåbningen af Tyra-feltet. Uden de to faktorer vurderer vi, at dansk økonomi vil vokse mere afdæmpet med en vækst på 0,8 pct. i år,” siger nationalbankdirektør Christian Kettel Thomsen.

Nationalbankens forventninger i ny prognose:

Danmarks bruttonationalprodukt, BNP, forventes at stige 2,4 pct. i 2024, 1,4 pct. i 2025 og 1,3 pct. i 2026.

Inflationen (HICP år-år) forventes at være 2,2 pct. i 2024, 2,6 pct. i 2025 og 1,7 pct. i 2026.

Kerneinflationen (dvs. inflationen ekskl. energi og ikke-forarbejdede fødevarer) forventes at være 2,3 pct. i 2024, 2,8 pct. i 2025 og 2,0 pct. i 2026

Nationalbankens nye analyser af dansk økonomi findes på Nationalbankens hjemmeside, nationalbanken.dk.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kommunikations- og pressemedarbejder Teis Hald Jensen på telefon 3363 6066 eller på mail tehj@nationalbanken.dk.

Indsæt hovedtekst...

Nøgleord

Links

Om Nationalbanken

Nationalbanken er Danmarks centralbank. Vores tre overordnede formål er at sørge for stabile priser, sikre og effektive betalinger samt stabilitet i det finansielle system. Igennem de tre arbejdsområder bidrager vi til at sikre Danmark en robust økonomi.

Følg pressemeddelelser fra Danmarks Nationalbank

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Danmarks Nationalbank

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye