DGI: Ny skoleaftale åbner op for et stærkt samspil mellem foreninger og skolen om trivsel og bevægelse

Del

Fortsat fokus på bevægelse i løbet af skoledagen plus flere valgfag for de ældste elever, f.eks. i form af træneruddannelser. I DGI er der tilfredshed med den nye skoleaftale

Det er en god politisk aftale om folkeskolen, forligskredsen og børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye præsenterede tirsdag, mener DGI’s formand Charlotte Bach Thomassen.

”Vi er meget tilfredse. Vi er særligt glade for, at de ældste elever får flere valgfag med f.eks. en træneruddannelse. Samtidig er det enormt positivt, at potentialet i samarbejdet mellem skolen og de frivillige idrætsforeninger anerkendes og fremgår så tydeligt i den politiske aftale. De muligheder er vi parate til at gribe lokalt,” siger Charlotte Bach Thomassen.

Med aftalen sættes folkeskolen mere fri. Der skrues markant ned for den centrale styring af folkeskolen, så flere beslutninger kan træffes lokalt. Bevægelse i løbet af skoledagen er fortsat er vigtig, og der afsættes 2,6 milliarder kroner til bedre faglokaler i folkeskolen og nye miljøer, som ansporer til leg og bevægelse på skolerne.

Flere valgfagstimer til de ældste elever

De mindste elever får en kortere skoledag, mens de ældste får et ekstra valgfag og flere valgfagstimer. Til gengæld kommer der færre idrætstimer i udskolingen, og idræt skal ikke længere være et fag, som eleverne kan komme til eksamen i.  

”Det er et godt bytte for de ældste elever, at de nu kan få valgfag, hvor de har mere medbestemmelse og ejerskab i stedet for eksamensforberedende idrætstimer. Idrætsfaget beskæres med omkring 30 timer i udskolingen, men det er timer som højst sandsynligt er blevet brugt til teori og eksamensforberedelse i et praktisk fag med en omfattende eksamen,” siger Charlotte Bach Thomassen.

De seneste år har der været begrænsede muligheder for at udbyde valgfag, men i den nye aftale står der specifikt, at indførelsen af et lokalt valgfag i 7.-9. klasse gør, at skolen kan tilbyde valgfag, der understøtter motion og bevægelse, f.eks. træneruddannelse, friluftsliv eller vandsport – alt efter, hvad der er særlige lokale forudsætninger for.

Praktik i idrætsforeningen

Og DGI har sammen med idrætsforeninger gode lokale erfaringer med at tilbyde uddannelsesforløb eller valgfag som f.eks. træner-, leder- eller eventspire, hvor eleverne kombinerer teori og praksis og bl.a. er i praktik i lokale idrætsforeninger.

Eksempelvis på Kirke Hyllinge Skole i Lejre Kommune, hvor elever gennem ’Trænerspiren’ klædes på til rollen som hjælpetræner i de lokale idrætsforeninger eller igangsætter af bevægelsesaktiviteter for børnene i SFO’en. Eleverne lærer om formidling og kommunikation, at tage ansvar, gå forrest og stille sig op foran andre, og på Skolernes Motionsdag står eleverne for aktiviteter for resten af skolen, og efter forløbet, står de lokale foreninger klar til at byde de unge velkommen som hjælpetrænere.

Også i Ringkøbing-Skjern Kommune er der en aftale med DGI om, at frivillighed kommer på skoleskemaet som valgfag hos alle unge i udskolingen.

Valgfag efter skoletid

”At der nu åbnes meget mere op for at valgfag styrker muligheden for et tættere samarbejde mellem foreninger og skole, og det er en kæmpe anerkendelse af frivillige foreningers bidrag ind i skolen kan. I DGI vil vi have et stort fokus på, via vores decentrale struktur, at hjælpe idrætsforeningerne lokalt, så de får et tæt samarbejde med den enkelte skole,” siger Charlotte Bach Thomassen.

I aftalen åbnes der for valgfag uden for almindelig undervisningstid.

”Det passer perfekt i DGI’s og idrætsforeningernes måde at arbejde på. For det betyder jo, at du fremadrettet kan have valgfag i badmintonklubben torsdag aften. De muligheder vil vi hjælpe foreningerne med at gribe,” siger Charlotte Bach Thomassen.

Lokale beslutninger om bevægelse i skolen

DGI’s formand har forståelse for, at Folketingets partier ønsker at fjerne det lovkrav om de 45 minutters bevægelse hver skoledag, som langt fra alle steder har virket efter hensigten.

”Vi er optimistiske i forhold til, at skoleaftalen baner vejen for mere lokalt samarbejde mellem skoler og foreninger og for bevægelse på nye måder. At skoledagen bliver kortere, understreger samtidig, at skolen har en vigtig rolle sammen med idrætsforeningerne til at sikre, at børnene guides til et aktivt fritidsliv, for alt andet lige får børnene nu lidt mere fritid. Her er det vigtigt med gode muligheder for fysiske fællesskaber som alternativ til at gå hjem bag en skærm,” siger Charlotte Bach Thomassen.

I skoleaftalen glæder DGI sig bl.a. over:

  • Frihed til lokale beslutninger om bevægelse i skolen
  • Indførelse af et lokalt valgfag i 7.-9. klasse, f.eks. valgfag der understøtter motion og bevægelse, f.eks. træneruddannelse.
  • Flere praktiske fag og større valgfrihed i udskolingen, herunder mulighed for valgfag uden for almindelig undervisningstid
  • 2,6 milliarder kroner afsættes til en markant investering i bedre faglokaler i folkeskolen samt anlæggelse af miljøer, som ansporer til leg og bevægelse på skolerne.
  • Bedre mulighed for at inddrage frivillige foreninger
  • Der skal udarbejdes en strategi for bevægelse i skolen for at sikre understøttelse af bevægelse i undervisning og pauser samt fremme bevægelsesglæde

Nøgleord

Kontakter

DGI arbejder målrettet for at styrke motion og breddeidræt i Danmark. Vi tror på glæden ved idræt og på styrken i foreningsfællesskabet. DGI's 6600 foreninger har over 1,7 mio. medlemmer. 

Følg pressemeddelelser fra DGI

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra DGI

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye