Danske Professionshøjskoler

Nye kvote 2-søgetal understreger det akutte behov for en ambitiøs reform af velfærdsrettede professionsuddannelser

Del

Dagens søgetal for kvote 2 viser samlet set et fald i søgningen mod de fire store velfærdsrettede professionsuddannelser på 5 pct. siden sidste år og hele 44 pct. over de seneste 10 år. Det understreger behovet for en ambitiøs reform, der vender udviklingen og gør det mere attraktivt for unge at vælge en professionsuddannelse og -karrievej.

Klokken 12 i dag udløb fristen for at søge videregående uddannelse gennem kvote 2. Dagens tal viser, at søgningen mod de fire store velfærdsrettede professionsuddannelser til pædagog, sygeplejerske, lærer og socialrådgiver samlet set falder med fem 5 pct. siden sidste års lave optag. For pædagoguddannelsen er der tale om et fald i søgningen på hele 13 pct. siden sidste år, mens det for socialrådgiveruddannelsen er syv pct. Til gengæld er mange års store fald i søgningen til sygeplejerskeuddannelsen vendt til en mindre stigning på fem pct. Dagens tal understreger, at vi som samfund fortsat ser ind i en alvorlig mangel på dygtige fagprofessionelle.

Ser man på den langvarige tendens over de seneste 10 år, er søgningen mod samfundsbærende professionsrettede uddannelser faldet markant. For fx pædagog- og sygeplejerske og socialrådgiveruddannelsen gælder det et fald i søgningen på 57, 46 og 40 pct. siden 2015. Det er en meget bekymrende udvikling, der, ifølge Camilla Wang, forkvinde for Danske Professionshøjskoler, truer fundamentet under vores fælles velfærdssamfund.

”De seneste 10 års udvikling taler sit tydelige sprog. Status quo er ganske enkelt ikke en mulighed. Målet med regeringens varslede reform af de her uddannelser står for mig helt klart: Det skal være langt mere attraktivt at vælge en professionsuddannelse, så flere unge i fremtiden ser de spændende faglige og personlige muligheder, der ligger i at blive en rigtig dygtig pædagog eller sygeplejerske", siger Camilla Wang.

Professionsrettede sundhedsuddannelser under pres

Selvom de færreste er klar over det, står en række professionsuddannelser på sundhedsområdet også med store udfordringer med bl.a. faldende søgning. Med dagens søgetal er søgningen mod uddannelser til både ergo- og fysioterapeut faldet med hhv. 7 pct. og 2 pct. sammenlignet med kvote 2-søgetal d. 15. marts sidste år. Over de seneste 10 år er søgningen mod 6 ud af 9 sundhedsuddannelser på professionshøjskolerne faldet drastisk. Det gælder fx sygeplejerske-, fysioterapeut- og ergoterapeutuddannelsen, som alle har oplevet et fald i søgningen på omkring 50 pct.

En bekymrende udvikling der, ifølge Camilla Wang, understreger, at der i en kommende reform også er brug for at tænke i helt nye baner i forhold til de sundhedsrettede professionsuddannelser, så vi kan gøre valget af en professionsrettet sundhedsuddannelse og -karriere mere attraktivt.

Afgørende, at regeringens varslede reform bliver en gamechanger

Regeringen har ad flere omgange varslet en reform, der skal styrke og forny de professions- og erhvervsrettede uddannelser. Så sent som tidligere i dag, hvor Uddannelses- og Forskningsminister Christina Egelund lovede reformer, der skal gøre de velfærdsrettede professionsuddannelser mere attraktive. Et reformarbejde som forkvinden i Danske Professionshøjskoler venter med spænding på, og ikke mindst har store forventninger til.

”Der er brug for en helt ny virkelighed. Det er fuldstændig afgørende, at regeringen i det varslede reformudspil går både bredt og grundigt til værks. Det er nu, vi skal finde sammen om ambitiøse løsninger, der én gang for alle gør valget af en professionsuddannelse mere attraktivt", lyder det fra Camilla Wang.

Her peger forkvinden særligt på to afgørende parametre. For det første muligheden for livslang læring og flere videreuddannelsesmuligheder, som viser de unge, at valget af en professionsuddannelse også åbner op for mange spændende uddannelses- og karriereveje. For det andet er det afgørende at styrke professionsuddannelserne, så de studerende i fremtiden møder mere intensive uddannelser med fx mere undervisning på mindre hold, hvor underviserne har tættere kontakt til de studerende.

Selvom det samlede søgetal for årets optag på de videregående uddannelser først kendes i starten af juli, er dagens tal for søgningen via kvote 2 en god indikator for, hvordan det samlede søgetal vil se ud. Det skyldes, at en stor andel af ansøgerne til professionshøjskolerne søger ind inden d. 15. marts. Igennem de seneste 10 år har 2 ud af 3 af alle 1. prioritetsansøgerne til professionshøjskolernes uddannelser nemlig ind søgt i forbindelse med kvote 2-søgefristen d. 15. marts.

Nøgleord

Kontakter

Andrea Therp, kommunikationskonsulent i Danske Professionshøjskoler
Tlf: 6134 0417

Billeder

Camilla Wang, forkvinde for Danske Professionshøjskoler
Camilla Wang, forkvinde for Danske Professionshøjskoler
Download

Vedhæftede filer

Danske Professionshøjskoler er interesseorganisation for landets seks professionshøjskoler. 

Følg pressemeddelelser fra Danske Professionshøjskoler

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Danske Professionshøjskoler

Danske Professionshøjskoler: Der er behov for en ambitiøs og helhedsorienteret reform af professionsuddannelserne2.5.2024 09:07:00 CEST | Pressemeddelelse

Danmark mangler uddannede fagprofessionelle - både på velfærdsområdet, men også til life-science-industrien og de erhverv, der knytter sig til den grønne omstilling og digitalisering. Samtidig har de unges søgning til samfundsbærende professions- og erhvervsrettede uddannelser været stærkt nedadgående de senere år; ikke mindst til de store velfærdsrettede professionsuddannelser til fx pædagog, socialrådgiver og sygeplejerske. Fx har der siden 2014 været et fald i antallet af kvalificerede 1. prioritetsansøgere til pædagoguddannelsen på 42 pct., mens der på sygeplejerske-, fysioterapeut- og ergoterapeutuddannelsen har været et fald på omkring 40 pct. i samme periode. Regeringen forventes inden for kort tid at præsentere et udspil til en reform af de professions- og erhvervsrettede uddannelser. I den forbindelse kommer Danske Professionshøjskoler for første gang i dag med et bud på, hvad en reform bør indeholde, hvis vi skal lykkes med at løse den store samfundsmæssige udfordring, Danmar

For få unge vil være pædagog, sygeplejerske, lærer og socialrådgiver – ”Det haster med ambitiøse reformer”5.7.2023 16:07:33 CEST | Pressemeddelelse

Søgningen mod de fire store professionsuddannelser på velfærdsområdet står samlet set stille i forhold til sidste år. Siden 2019 tegner der sig imidlertid en markant udvikling, hvor unges søgning mod fx sygeplejerske- og pædagoguddannelsen er faldet med hhv. 29 og 27 pct. Den udvikling skal vendes, siger Camilla Wang, forkvinde for Danske Professionshøjskoler.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye