Energistyrelsen

Energistyrelsen godkender forundersøgelser for Jammerland Bugt Kystnær Havmøllepark

Del

Energistyrelsen har den 15. marts 2024 godkendt forundersøgelsesrapporten for Jammerland Bugt Kystnær Havmøllepark, der består af en miljøkonsekvensrapport. Havvindmølleparken på 240 MW vil kunne producere strøm svarende til forbruget i 240.000 husstande. Godkendelsen giver bygherren mulighed for at gå videre til de næste skridt i ansøgningsprocessen, herunder at ansøge om etableringstilladelse.

Illustration: Oversigtskort, der viser afgrænsningen af Jammerland Bugt projektområdet og ilandføringskorridoren på havet, samt undersøgelseskorridoren på land.
Illustration: Oversigtskort, der viser afgrænsningen af Jammerland Bugt projektområdet og ilandføringskorridoren på havet, samt undersøgelseskorridoren på land.

Energistyrelsen har den 15. marts 2024 godkendt forundersøgelsesrapporten for Jammerland Bugt Kystnær Havmøllepark, der består af en miljøkonsekvensrapport med tilhørende bilag. Med godkendelsen har Energistyrelsen vurderet, at forundersøgelsesrapporten opfylder miljøvurderingslovens krav til indhold, og at det ikke på det foreliggende grundlag kan afvises, at der kan opstilles en havvindmøllepark i området ved Jammerland Bugt.

Energistyrelsens godkendelse af forundersøgelsesrapporten giver ikke projektudvikleren, Jammerland Bay Nearshore A/S (som repræsenteres af European Energy), der er bygherre, ret til at opføre havvindmølleparken. Men godkendelsen giver bygherre mulighed for at gå videre til de næste skridt i ansøgningsprocessen, herunder at ansøge om etableringstilladelse.

Energistyrelsen tager først endelig stilling til, om der kan gives etableringstilladelse til projektet, når der har været gennemført en offentlig høring af miljøkonsekvensrapporten, af bygherres ansøgning om etableringstilladelse og af udkast til etableringstilladelse.

Miljøkonsekvensrapport og ansøgning i otte ugers høring

Hvis bygherre vælger at søge om etableringstilladelse, skal ansøgningen om etableringstilladelse, den godkendte miljøkonsekvensrapport med relevante bilag, et udkast til Energistyrelsens etableringsafgørelse, et udkast til Miljøstyrelsens §25 tilladelse for landdelen af projektet sendes i otte ugers offentlig høring. Høringen forventes i givet fald at starte umiddelbart inden påske 2024.

Læs mere om projektet og Energistyrelsens afgørelse på Energistyrelsens hjemmeside.

Fakta om projektet

Havmølleparken omfatter etablering af 16 - 21 vindmøller på samlet 240 MW i Jammerland Bugt inden for et område på ca. 31 km2, der ligger 6-8 km fra kysten. Det samlede projektområde for den marine del udgør ca. 34,5 km2 og omfatter også en kabelkorridor for ilandføring af elkabler på ca. 3,5 km2. Produktionen fra vindmøllerne vil kunne dække elforbruget i 240.000 danske husstande.

Projektet på land omfatter en kabelkorridor for landkabler, som strækker sig fra ilandføringsstedet ved kysten mod syd til en transformerstation, der påtænkes etableret på land på Equinor’s raffinaderi og videre mod nord frem til linjefeltet ved Asnæsværket.

Kontakt

Søren Keller, tlf. 3392 6690, e-mail: ske@ens.dk

Kontakter

Energistyrelsens pressetelefon (modtager ikke SMS'er)

Tlf:33 95 08 00

Energistyrelsen

I Energistyrelsen gør vi en forskel hver dag. I Danmark og i lande verden over. Vores vision om at opnå et klimaneutralt samfund i vækst og balance er den største opgave, vi skal være med til at løse. Vi ved, at vi skal tænke ambitiøst, og vi ved, at vi skal tænke nyt. Vores mål er en klog, grøn omstilling, hvor Danmark går foran, og danske erfaringer anvendes globalt. Hvor grønne løsninger, sikker og effektiv forsyning og økonomi tænkes sammen.

Følg pressemeddelelser fra Energistyrelsen

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Energistyrelsen

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye