Udenrigsministeriet

Danmark udbetaler planlagt støtte til UNRWA

Del

Bidraget er på 105 millioner kroner og vil særligt understøtte UNRWA’s arbejde med at afhjælpe den alvorlige humanitære situation i Gaza. Udbetalingen sker efter igangsættelse af en række nødvendige FN-tiltag og at ligesindede lande som Sverige, Canada og EU også har besluttet at udbetale støtte.

FN har udvist troværdig opfølgning i sagen om israelske anklager mod UNRWA-ansattes deltagelse i Hamas’ terrorangreb mod Israel den 7. oktober 2023. FN og UNRWA har blandt andet øjeblikkeligt afskediget de nulevende ansatte under anklage og igangsat en hasteundersøgelse af anklagerne ved FN’s kontor for intern kontrol og tilsyn (OIOS). Derudover er der igangsat en ekstern og uafhængig undersøgelse af UNRWA’s kontrol- og tilsynsmekanismer, som blandt andet skal munde ud i anbefalinger til, hvordan organisationen kan styrkes. Dette indebærer også håndtering af fremtidige anklager mod medarbejdere i organisationen. Endelig har UNRWA igangsat et internt arbejde, der også skal styrke dets eksisterende kontrolmekanismer.

Det er på denne baggrund, at lande som Canada og Sverige, som tidligere midlertidigt havde suspenderet deres støtte til UNRWA, nu har besluttet at udbetale nye bidrag. EU har desuden også udbetalt støtte. Den danske regering vil ligeledes udbetale det danske kernebidrag til UNRWA på 105 millioner kroner. Bidraget går til at støtte organisationens programindsatser for Palæstinas flygtninge i Palæstina, Libanon, Jordan og Syrien, herunder med særligt fokus på den humanitære situation i Gaza.

Anklagerne mod UNRWA har påpeget en række organisatoriske svagheder omkring UNRWA’s kontrolmekanismer og håndtering af anklager. Danmark har ligesom andre lande haft en tæt dialog med UNRWA om, hvordan man retter op på de svagheder. Den dialog, FN’s opfølgning og den aftale, vi har indgået med UNRWA gør, at vi nu kan udbetale den planlagte støtte som lovet. Vores beslutning om at udbetale er på linje med lignende beslutninger fra Sverige, EU og Canada. Støtten kommer på et tidspunkt, hvor den humanitære situation er helt katastrofal og vil medvirke til at understøtte den livsreddende humanitære operation. Der er for nuværende intet alternativ til UNRWA i Gaza. På længere sigt vil det være helt afgørende, at vigtige reformtiltag igangsættes i organisationen,” siger minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik Dan Jørgensen.

UNRWA har indgået en bilateral aftale med Danmark, hvor de løbende deler informationer vedrørende intern kontrol af ansatte, styrkede kontrolmekanismer samt at danske midler beskyttes i tilfælde af mistanke om ansattes deltagelse i terrorangrebet den 7. oktober. En lignende aftale har UNRWA også indgået med Sverige og EU.

Regeringen appellerer indtrængende til en humanitær våbenhvile i Gaza. Det er altafgørende, at vi får mere nødhjælp frem hurtigst muligt. Hvis det skal lykkes, er UNRWA lige nu en uomgængelig spiller. Det er nok for meget at håbe på, at alle organisationens svage punkter er forsvundet, men ledelsen har iværksat en række tiltag for at genskabe tilliden. Derfor har vi på linje med flere ligesindede lande besluttet at udbetale vores planlagte bidrag. Samtidig arbejder vi på flere andre spor, der skal forbedre den humanitære situation i Gaza, fx støtte til den maritime humanitær korridor og et pres på Israel for at forbedre den humanitære adgang over landjorden,” siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. 

Baggrund

Danmark har et strategisk partnerskab med UNRWA og yder et årligt kernebidrag på 105 mio. kr. I tillæg til kernebidraget har Danmark også støttet UNRWA med ekstraordinære midler i situationer, hvor den humanitære situation har været kraftigt forværret. UNRWA yder med sit mandat beskyttelse, skolegang og sundhedsydelser til 5,6 millioner Palæstina-flygtninge. UNRWA er dermed med til at sikre basale ydelser til sårbare Palæstina-flygtninge bosat i nogle af de mest udsatte områder i Mellemøsten, som Gaza og Vestbredden (herunder Østjerusalem), Jordan, Libanon og Syrien. UNRWA’s opskalerede nødhjælpsrespons i bl.a. Gaza bygger på organisationens eksisterende strukturer og mere end 5.000 ansatte i Gaza alene.

Den 26. januar 2024, orienterede UNRWA Danmark og øvrige donorer om de fremsatte israelske anklager mod 12 navngivne UNRWA-ansatte. På daværende tidspunkt havde Danmark endnu ikke udbetalt det årlige kernebidrag til UNRWA, hvilket derfor har givet Danmark mulighed for at tage bestik af FN’s opfølgning i sagen. Siden anklagerne har Danmark været i tæt dialog med UNRWA og FN’s ledelse samt øvrige donorer om håndteringen af sagen.

Den 1. marts meddelte EU-kommissionen, at den planlagte støtte vil blive udbetalt over to rater. Herudover har Canada genoptaget sin støtte som respons på deling af de foreløbige resultater af FN’s interne undersøgelse af UNRWA, ligesom Canada har meddelt intention om at annoncere yderligere midler. Sverige har ligeledes meddelt, at den svenske støtte genoptages. Norge, Spanien og Irland har fastholdt – og forøget – sin støtte til UNRWA gennem hele forløbet.

Ifølge sundhedsmyndighederne i Gaza er over 30.800 palæstinensere blevet dræbt siden 7. oktober og mindst 72.400 sårede, og 165 UNRWA-medarbejdere er blevet dræbt. Ca. 1,7 millioner er internt fordrevne i Gaza svarende til ca. 75 pct. af befolkningen. Hovedparten befinder sig under vanskelige, overfyldte og uhygiejniske forhold. Manglen på sikkerhed for nødhjælpsarbejdere og faciliteter, herunder sundhedsfaciliteter og lægefagligt personale, er en alvorlig udfordring.

WFP vurderer, at hele Gazas civilbefolkning oplever kritisk fødevareusikkerhed, og at hver fjerde familie oplever ekstrem fødevareusikkerhed med risiko for sult til følge. Omkring 90 pct. af børn under 5 år er syge. 81 pct. af husholdningerne mangler ifl. UNICEF adgang til tilstrækkeligt rent vand.

I 2023 gav Danmark i alt 173,1 mio. kr. i humanitær støtte til UNRWA. For 2024 er der ikke tidligere i år blevet udbetalt støtte.

Oversigt%20over%20den%20samlede%20humanit%E6re%20st%F8tte%20til%20Pal%E6stina%20siden%207.%20oktober%202023

Følg pressemeddelelser fra Udenrigsministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Udenrigsministeriet

Nye værktøjer skal rejse milliarder til klima og udvikling18.4.2024 07:19:04 CEST | Pressemeddelelse

Verdens udviklingslande mangler enorme beløb til klimaindsatser, fattigdomsbekæmpelse og udvikling af deres samfund. For at skaffe penge nok skal der tages helt nye metoder i brug for at tiltrække mange flere og større investeringer. Danmark er blandt de første lande, der bidrager til to nye finansieringsværktøjer, som vil rejse milliarder til klima og udvikling til gavn for verdens fattige.

Danmark sender støtte til Etiopien til hjælp mod væbnet konflikt, tørke, oversvømmelser og risiko for hungersnød16.4.2024 15:39:21 CEST | Pressemeddelelse

Etiopien er voldsomt præget af væbnede interne konflikter og tørke og oversvømmelse forårsaget af blandt andet klimaforandringer. Landet står i dag med store problemer med fordrivelse, kritisk fødevaremangel og massive humanitære behov. 20 millioner mennesker har behov for nødhjælp. Derfor støtter Danmark nu Etiopien med 100 millioner kroner.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye