Beskæftigelsesministeriet

Ny aftale: Sygemeldte skal fremover til 60.000 færre samtaler i jobcentret

Del

Torsdag er der indgået en aftale, som skaber et mere enkelt og værdigt sygedagpengesystem med større frihedsgrader. Sygemeldte, der har et job at vende tilbage til, skal ikke længere til en masse samtaler i jobcentret, hvis sygdomsforløbet er ukompliceret.

Regeringen (Socialdemokraterne, Venstre og Moderaterne) og forligspartierne bag reformen af sygedagpengesystemet (Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti) er blevet enige om en aftale, som giver sygemeldte borgere en mere skræddersyet og værdig indsats og kommunerne større frihed til at tilrettelægge indsatsen.

Målet med aftalen er at løse en række velkendte udfordringer på kort sigt, mens de større strukturelle ændringer af systemet afventer reformen af hele beskæftigelsesindsatsen.

I 2023 var 440.000 borgere på sygedagpenge. Aftalen gør op med, at alle bliver mødt af de samme krav og regler. Forligspartierne er blandt andet enige om at sænke kravet om antal samtaler for sygemeldte fra fire til én, hvis sygdomsforløbet er ukompliceret, og den sygemeldte har et job at vende tilbage til. I alt skønnes det at dreje sig om ca. 60.000 færre samtaler om året.

Aftalen er det første skridt i arbejdet med at frisætte kommunerne på beskæftigelsesområdet og bygger blandt andet på frikommuneforsøget, hvor de nordjyske kommuner har haft gode erfaringer med at bruge både rehabiliteringsteams og lægeattester mere fleksibelt.

Forligspartierne er enige om, at det er afgørende, at alvorligt syge borgere bliver behandlet værdigt og vil derfor sikre, at vejledningen om dialog med alvorligt syge borgere på standby-ordningen bliver præciseret.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen:

- Syge borgere med ukomplicerede forløb skal nu i langt mindre grad i jobcentret – nu skærer vi for alvor ned på meningsløse møder og papirarbejde. Vi har trukket på gode erfaringer fra blandt andet de nordjyske kommuner i frikommuneforsøget og skaber nu mulighed for en mere skræddersyet indsats for borgerne og større frihedsgrader til kommunerne.

Beskæftigelsesordfører for Venstre, Kim Valentin:

- Borgeren i centrum i stedet for systemet – det er lykkedes med disse mindre ændringer. Nu afventer de store ændringer ekspertgruppen for fremtidens beskæftigelsesindsats' arbejde. Borgere i sygedagpengesystemet kan have vidt forskellige behov alt efter den enkelte borgers situation, og med aftalen vil hjælpen i større omfang være målrettet den enkeltes behov. Aftalen er et vigtigt skridt i den rigtige retning, men den løser ikke alle udfordringer. Derfor ser vi i Venstre frem til anbefalingerne fra ekspertgruppen og det efterfølgende arbejde med at skabe større frihed, forenkling og værdighed i sygedagpengesystemet og resten af beskæftigelsesindsatsen. 

Beskæftigelsesordfører for Moderaterne, Karin Liltorp:

- Med denne aftale viser vi, at vi faktisk mener det, når vi snakker om frisættelse: Vi får afskaffet nogle af de statslige krav, der ikke giver mening – til glæde for både borgere og medarbejdere. Jeg ser det som en forsmag på den store reform af hele beskæftigelsesområdet, som følger senere: Tilliden skal tilbage til fagpersonerne! Vi skal fra statens side ikke detailstyre, men sørge for, at de overordnede rammer er fornuftige. Indgåelsen af denne aftale – på tværs af partierne – gør mig optimistisk i forhold til det videre arbejde. 

Beskæftigelsesordfører for Socialistisk Folkeparti, Astrid Carøe:

- I SF er vi optaget af at fjerne unødvendigt bureaukrati og regler på jobcentrene og i stedet tilpasse sygedagpengesystemet mere til den enkelte dansker – og med denne aftale tager vi de første skridt i den retning. Jeg glæder mig til yderligere drøftelser om sygedagpenge, når ekspertgruppen fremlægger deres anbefalinger, hvor vi dér forhåbentlig kan komme et spadestik dybere, når det kommer til et mere fleksibelt sygedagpengesystem, som i højere grad skal kunne tage højde for den enkeltes sygdomsforløb og fremtidsmuligheder. 

Beskæftigelsesordfører for Radikale Venstre, Katrine Robsøe:

- Jeg er enormt glad for, at vi får lempet reglerne for alle de danskere, der bare kort er på sygedagpenge med ukomplicerede sygdomsforløb, og som har et arbejde at vende retur til. Det giver absolut ingen mening at spilde både deres og vores sagsbehandleres tid med samtaler, skemaer og planer for dem. I dag tages et første lille skridt mod mere gennemskuelige og fornuftige regler på beskæftigelsesområdet – og fra radikal side ser vi allerede frem til det videre arbejde. 

Beskæftigelsesordfører for Liberal Alliance, Sólbjørg Jakobsen:

- Afbureaukratisering og effektivisering er en bred politisk ambition, men selvom vi bredt er enige om ambitionen, så er arbejdet for mindre bureaukrati svært, da det forudsætter, at vi har mod på at give slip på proceskrav og politisk styring, som ved indførelse blev vurderet relevant og nødvendigt. Med denne aftale har vi taget et skridt i den rigtige retning. Sygemeldte vil fremadrettet mødes af et bedre system end før denne aftale – og medarbejderne vil have mere tid til at se mennesket foran sig i øjnene i stedet for at sætte flueben i små kasser. 

Beskæftigelsesordfører for Det Konservative Folkeparti, Helle Bonnesen:

- Sygdom kan ramme alle, og alle kan have brug for en hånd. Vi skal selvfølgelig have et system, som hjælper til på en ordentlig og værdig måde. Derfor er Det Konservative Folkeparti en del af aftalen om forenkling og målretning i sygedagpengesystemet, som retter op på nogle af de uretmæssigheder, der er i dag. Eksempelvis at man ikke behøver rekvirere en ny lægeattest, hvis den eksisterende er brugbar, og at borgere nu får fuld adgang til egen lægejournal. 

Beskæftigelsesordfører for Dansk Folkeparti, Nick Zimmermann:

- Aftalen er et skridt i den rigtige retning. Mange sygedagpengemodtagere føler i dag, at de kastes rundt i en kamp mod systemet. Derfor er det godt, at der med denne aftale fjernes eller lempes en række krav hos den enkelte sygemeldte. Dansk Folkeparti har bl.a. længe kæmpet for, at rehabiliteringsteamsene bliver gjort mere fleksible. Det sker nu med denne aftale, ligesom aftalen gør det lettere for den syge at navigere i systemet. Vi er selvfølgelig ikke i mål, men alt i alt er vi alligevel glade for at være en del af en aftale, der samlet set forbedrer sygedagpengemodtagernes vilkår.

Beskæftigelsesordfører for Socialdemokratiet, Jens Joel: 

- Sygdomsforløb er ikke ens, men vi har alle brug for hjælp. Med den her aftale tages de første vigtige skridt mod at rydde ud i papirarbejdet og de firkantede regler. Så vi sikrer større fleksibilitet, frihed og værdighed i hjælpen til de borgere, der bliver ramt af sygdom.

Fakta om aftalen

Aftale om Forenkling og Målretning i Sygedagpengesystemet indeholder ti initiativer:

1. Fleksibel brug af rehabiliteringsteams

2. Fleksibel sammensætning af rehabiliteringsteams

3. Mestringsforløb skal gives ud fra en faglig vurdering

4. Forenkling af visitationskategorierne

5. Færre krav til sygemeldte fra beskæftigelse

6. Styrket fokus på kommunens kontakt med alvorligt syge

7. Forenkling af ”Mit sygefravær”

8. Mulighed for at vise lægeattester for sygemeldte borgere

9. Afskaffelse af generelt krav om lægeattester

10. Undersøge mulighed for at ændre i kommunens anmodning om lægeattester

Det forventes, at aftalen samlet set vil indebære mindreudgifter på 79 mio. kroner i 2025 og frem. Provenuet vil indgå i regeringens målsætning om at finde 3 mia. kroner på beskæftigelsesområdet i 2030. 

Pressevagt: 51232830.

Links

Følg pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensens kommentar til lønmodtagerbeskæftigelsen for februar 202422.4.2024 08:10:49 CEST | Pressemeddelelse

I februar 2024 var der 3.014.700 lønmodtagere i job. Det er 5.300 flere end måneden før svarende til en stigning på 0,2 procent. Siden februar 2023 er der dermed samlet set kommet 34.200 nye beskæftigede til. Ser man på den private sektor, er der kommet 3.800 flere lønmodtagere fra januar 2024 til februar 2024. I samme periode er der kommet 1.600 flere offentligt ansatte. Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen siger: - Beskæftigelsen ramte med hele 3.014.700 i februar endnu en rekord. Det er utrolig positivt, at vores virksomheder og den offentlige sektor fortsat har brug for flere medarbejdere, og at flere hermed bidrager til fællesskabet og forsørger sig selv. - Vi har fortsat en stærk økonomi med et robust arbejdsmarked, som vi kan være stolte af. Dertil kommer at antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet og nu er på et rekordlavt niveau.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensens kommentar til STAR's ledighedstal for marts 202419.4.2024 09:00:10 CEST | Pressemeddelelse

Det er anden gang, Beskæftigelsesministeriet offentliggør egne ledighedstal. Ledighedstallene viser, at der i marts 2024 var 86.500 fuldtidsledige. Det betyder, at udviklingen i ledigheden er uændret. Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen siger: - STAR’s ledighedstal viser igen i marts, at ledigheden er uændret. Antallet af ledige har de sidste par år ligget på et lavt niveau, hvilket kommer os alle til gavn. Vi har en stærk økonomi, så vi har fortsat udsigt til et robust arbejdsmarked. - Vi har stadig brug for arbejdskraft både i den private og den offentlige sektor. Derfor giver vi ufaglærte mulighed for at tage en faglært uddannelse på 110 procent dagpenge. Desuden har vi et lønløft parat til offentligt ansatte grupper i vores velfærdssektor, og så er det vores mål, at nogle af de 43.000 unge, der i dag er uden job eller uddannelse, kommer med i arbejdsfællesskabet. Fremover offentliggør Beskæftigelsesministeriet sine egne ledighedstal samt egen indikator for ledigheden. Ledi

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye