Energistyrelsen

Erhvervskundernes elpris faldt i andet halvår 2023

Del

Erhvervsforbrugernes rene elpriser eksklusiv tariffer, afgifter mv. faldt for alle forbrugsbånd fra første til andet halvår 2023. Det viser Energistyrelsens opdaterede statistik over elpriserne for erhverv.

Figur: Udviklingen i elspotprisen fra 1. halvår 2015 til 2. halvår 2023. Er beregnet på baggrund af et forbrugsvægtet gennemsnit af de timebaserede spotpriser. Kilde: Nordpool.
Figur: Udviklingen i elspotprisen fra 1. halvår 2015 til 2. halvår 2023. Er beregnet på baggrund af et forbrugsvægtet gennemsnit af de timebaserede spotpriser. Kilde: Nordpool.

Andet halvår 2023 har været præget af faldende gennemsnitspriser for strøm for alle erhvervsforbrugere. De mindste erhvervsforbrugere betalte 28,9 pct. mindre for strømmen i andet halvår 2023 end i første halvår 2023 svarende til et fald på 34,14 øre/kWh. Til sammenligning betalte de største erhvervsforbrugere 8,61 pct. eller 6,15 øre/kWh mindre for strømmen.

Spotprisen for el faldt med 21,0 pct. - eller 15,09 øre/kWh - i samme periode til gennemsnitligt 56,79 øre/kWh. Dermed var spotprisen for el i andet halvår 2023 den laveste siden andet halvår 2021.

En del af forklaringen på faldet i elprisen er et prisfald på naturgas og kul. Den gennemsnitlige naturgaspris for erhverv faldt med ca. 18,5 pct. fra første til andet halvår 2023, mens kulprisen faldt fra 132 US $/ton til 107 US $/ton i samme periode.

Der er sket en stigning i andelen af erhvervskunder med variable priser, selvom andelen af el handlet med denne aftaletype er faldet. Omvendt er andelen af kunder med fastpriskontrakter eller ”andre aftaler” faldet, mens andelen af el handlet via disse aftaletype er steget. Den pris, som erhvervsforbrugerne betalte i andet halvår 2023, var generelt højere end spotprisen.

Elpriser%20andet%20halv%E5r%202023%20for%20erhvervsforbrugere.
Elpriser andet halvår 2023 for erhvervsforbrugere.

Energistyrelsen har siden 2014 udarbejdet elprisstatistikken for erhvervsforbrugere, der er baseret på indberetninger fra de enkelte elhandelsselskaber.

Læs mere om statistikkens resultater i notatet ”Elprisstatistik andet halvår 2023”

Fakta:

  • 86,2 pct. af erhvervskunderne er små forbrugere med et årligt elforbrug under 20 MWh. Deres forbrug udgør 7,1 pct. af det samlede elforbrug.
  • Knap 13,8 pct. af erhvervskunderne er mellemstore forbrugere med et elforbrug mellem 20 og 20.000 MWh. Deres forbrug udgør ca. 53,7 pct. af det samlede forbrug.
  • De store erhvervskunder med et forbrug over 20.000 MWh udgør omkring 0,03 pct. af det samlede antal erhvervskunder, men aftager samlet 39,2 pct. af elsalget.

 

Kontakt

Ali Zarnaghi, tlf: 33 92 68 40, e-mail: aaz@ens.dk

Kontakter

Energistyrelsens pressetelefon (modtager ikke SMS'er)

Tlf:33 95 08 00

Energistyrelsen

I Energistyrelsen gør vi en forskel hver dag. I Danmark og i lande verden over. Vores vision om at opnå et klimaneutralt samfund i vækst og balance er den største opgave, vi skal være med til at løse. Vi ved, at vi skal tænke ambitiøst, og vi ved, at vi skal tænke nyt. Vores mål er en klog, grøn omstilling, hvor Danmark går foran, og danske erfaringer anvendes globalt. Hvor grønne løsninger, sikker og effektiv forsyning og økonomi tænkes sammen.

Følg pressemeddelelser fra Energistyrelsen

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Energistyrelsen

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye