Novo Holdings rapporterer indtægter og afkast på i alt 31 mia. kr. i 2023. Værdien af samlede aktiver stiger med 38% til 1.114 mia. kr.

Del

København, Danmark – I dag offentliggør Novo Holdings årsresultatet for 2023*. En stærk præstation leveret af investeringsporteføljen samt solid vækst i Novo Gruppens selskaber giver et samlet resultat for indtægter og afkast på 31 mia. kr. for 2023, en stigning fra 3 mia. kr. i 2022. Investeringsporteføljen genererede et overskud på 9,4% sammenlignet med -6,3% i 2022. Når Særlige Investeringer** medregnes, lander det samlede investeringsafkast på 7%.

Årets samlede indtægter og afkast er resultatet af udbytte og indtægter fra aktietilbagekøbsprogrammerne i Novo Gruppens selskaber (Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S, der efter sammenlægningen med Chr. Hansen har ændret navn til Novonesis), der udgjorde i alt 19 mia. kr., samt fra investeringsporteføljen, der leverede et afkast på 13 mia. kr., når alle investeringsaktiver medregnes. De 5-årige og 10-årige langsigtede afkast på investeringsporteføljen er på 10,1% for begge tidshorisonter.

Ved udgangen af 2023 havde Novo Holdings aktiver for et samlet beløb af 1.114 mia. kr.

Kasim Kutay, administrerende direktør i Novo Holdings, siger:
“Den stærke performance i investeringsporteføljen, kombineret med vores diversificeringsindsats og den forsætte vækst for Novo Gruppen, gav et afkast på 9,4%, hvilket er højere end de gældende benchmarks for sektoren. Når Novo Holdings genererer attraktive langsigtede afkast, bidrager vi til, at Novo Nordisk Fonden kan øge sine bevillinger inden for områder som bl.a. sundhedsforskning og humanitære indsatser.   

Et år med stor investeringsaktivitet
Novo Holdings’ investeringsportefølje består af Life science-investeringer (Seed, Venture, Bioindustrial, Asia, Growth, og Principal investeringer), der udgør 51% af porteføljen, og Kapitalinvesteringer, der udgør 49% af porteføljen.

I 2023 genererede Life science-investeringerne et afkast på 5 mia. kr., sammenlignet med et negativt afkast på -6 mia. kr. i 2022.

For Kapitalinvesteringer blev der i 2023 rapporteret et afkast på 8 mia. kr. sammenlignet med et negativt afkast på -5 mia. kr. i 2022.

2023 var karakteriseret ved høj investeringsaktivitet på tværs af størstedelen af Novo Holdings’ forskellige investeringsplatforme. Tredive nye selskaber blev budt velkommen til porteføljen, og der blev gennemført 26 exits. Ved årets udgang bestod investeringsporteføljen af 170 selskaber.

I et år, der var kendetegnet ved relativ lav investeringsaktivitet inden for biotekområdet, fortsatte Novo Holdings med at understøtte life science-selskaber i deres bestræbelser på at skabe bedre sundhedsresultater for patienter samt understøtte planetens sundhed.   

“Blandt de mest signifikante life science-investeringer vi foretog i 2023, vil jeg fremhæve det danske selskab Ellab, der leverer kritisk vigtige validerings- og monitoreringsservices til bioteknologiske og farmaceutiske industriprocesser,” siger Kasim Kutay.

“2023 var også et godt år for Capital Investments, der lukkede året med 98 mia. kr. i investeringsaktiver som genererede et afkast på 9% sammenlignet med et negativt afkast på -6% i 2022. Blandt højdepunkterne var en investering i Euroclear, der er en global udbyder af infrastruktur til de finansielle markeder, samt Glentra Capital, et nyt investeringsselskab med fokus på energitransition, som Novo Holdings var med til at stifte i 2022.”

Ny strategi med fokus på den grønne omstilling af industrien og samfundet

2023 markerede afslutningen af Novo Holdings’ femårsstrategi med afkast, der overgik forventningerne. Blandt højdepunkterne fra den afsluttede strategiperiode kan nævnes lanceringen af en investeringsplatform i Asien med hovedsæde i Singapore, etableringen af en afdeling for Bioindustrial Investments samt en acceleration af Novo Holdings’ private equity-investeringer i Nordamerika.

I 2024 påbegynder Novo Holdings sin nye 2030-strategi, der bl.a. indbefatter en opskalering af de operationelle aktiviteter og øgede investeringer i den grønne omstilling. I 2030 er det målet, at Novo Holdings har øget sin allokering til investeringer i den grønne omstilling fra ca. 2% til 10% af Novo Holdings’ samlede investeringsmidler. Novo Holdings vil her fokusere på selskaber, der beskæftiger sig med planetens sundhed på tværs af hele værdikæden, inklusiv teknologi, vækst, skalering og infrastruktur.  

En vigtig faktor for Novo Holdings’ bestræbelser på at fremme planetens sundhed er Novonesis. Novonesis er det nye selskab, der er blevet til som resultat af sammenlægningen af Novozymes og Chr. Hansen. Med mergeren, der lukkede i begyndelsen af 2024, er målet at skabe et nyt globalt fyrtårn inden for biosolutions. Med biosolutions udnytter man bioteknologiens utroligt store potentiale til at transformere forbrugerprodukter, og til at gøre industrielle processer samt landbrugsprocesser mere bæredygtige og effektive.

“Alt i alt var 2023 et spændende år for Novo Holdings, og 2024 ser også lovende ud. Novo Holdings bekendtgjorde for nyligt sine planer om at opkøbe Catalent, et af verdens førende CDMO-selskaber, der yder services inden for færdigudvikling og produktion af medicinske og bioteknologiske produkter. I forbindelse med aftalen har Novo Nordisk indgået aftale om at opkøbe tre af Catalent’s produktionsanlæg af Novo Holdings. Med en transaktionsværdi på $16,5 mia. vil handlen repræsentere Novo Holdings’ hidtil største investering. Transaktionen forventes afsluttet inden udgangen af kalenderåret 2024,” siger Kasim Kutay.

*Denne Performance Rapport er en urevideret version af 2023-regnskabet for Novo Holdings. Den reviderede version af Novo Holdings’  Årsrapport for 2023 forventes at blive offentliggjort i maj 2024, da den afhænger af det konsoliderede regnskab for Novo Nordisk Fonden, der offentliggøres senere end vanligt grundet sammenlægningen af Chr. Hansen og Novozymes.

**Investeringsporteføljen ekskluderer Særlige Investeringer, hvilket indbefatter investeringer foretaget med afkastmål, der er lavere end de gældende afkastmål for markedet (f.eks. impact-investeringer) og aktiver, der er øremærket Novo Nordisk Fondens strategiske formål. Medregnes alle aktiver, ligger det samlede investeringsafkast på 7%.

Højdepunkter i 2023

 • Novo Gruppen, Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S, leverede stærke årsresultater. Salget i Novo Nordisk steg med 31% i danske kroner og med 36% ved faste valutakurser. Novozymes opnåede en organisk salgsvækst på 5% i 2023.

 • Capital Investments genererede profit på 7,6 mia. kr. sammenlignet med -5,1 mia. kr. i 2022. Capital Investments’ Public-portefølje leverede en solid præstation i 2023 med afkast på niveau med benchmarket for året, men højere end Novo Holdings’ langsigtede gennemsnitsafkast. Private-porteføljen havde et mere udfordrende år grundet de højere renters negative indvirkning på værdiansættelser. Bemærkelsesværdige investeringer i 2023 inkluderer en investering i EuroClear til en værdi af ca. 2,0 mia. kr. EuroClear er en global udbyder af infrastruktur til de finansielle markeder.

 • Principal Investments realiserede en profit på 8,7 mia. kr.  (herunder salget af Synlab, som ikke var afsluttet ved årets udgang). Disse indtægter er bl.a. genereret gennem hele eller delvise afhændelser af 7 aktieposter, overvejende fra public-porteføljen. Den mest signifikante exit er aftalen om at sælge en aktiepost på ~17% i det europæisk børsnoterede selskab Synlab til Cinven for €10 per aktie, hvilket giver et samlet afkast på 2,8 mia. kr. Principal Investments lukkede en ny platformsinvestering med opkøbet af det danske selskab Ellab, der er globalt førende indenfor validerings- og monitoreringsservices til bioteknologiske og farmaceutiske industriprocesser.

 • I starten af 2023 gennemførte Growth Investments en investering på 270 mio. kr. i Evosep, der skal medvirke til at fremme udviklingen af selskabets teknologi og applikationer. Derudover gennemførte Growth Investments i 2023 en opfølgende investering på 0,5 mia. kr. i selskabet Oxford Biomedica, et førende selskab indenfor gen- og celleterapier, der fokuserer på at udvikle kritisk vigtige behandlinger inden for en række alvorlige sygdomme. I løbet af 2023 genererede Growth Investments kapitalafkast på 13 mio. kr.  

 • Venture Investments investerede for i alt 3,6 mia. kr. i 2023. Herunder blev 1,4 mia. kr. afsat til 15 nye investeringer. Blandt højdepunkterne af nye investeringer var selskaberne 4D Molecular, Alentis Therapeutics, BioGeneration Capital Fund V, CARGO Therapeutics, Cymabay, Fire1, Hillstar Bio, Lexeo Therapeutics, ManaT Bio, Maplight Therapeutics, Octave Health, Pureos Bioventures Fund II, Ray Therapeutics, Terremoto Biosciences og Scion Fund I. Venture Investments gennemførte 16 exits og realiserede en indkomst på 3,4 mia. kr. gennem salg af offentligt handlede aktier samt opkøb fra adskillige porteføljeselskaber.

 • Seed Investments investerede for i alt 1,2 mia. kr. i 2023, hvilket inkluderer betydelige investeringer i Hemab Therapeutics, Adcendo, Acesion Pharma og Commit Biologics. Blandt øvrige nævneværdige aktiviteter i 2023 etablerede Seed Investments dets eget eksperimentelle inkubationslaboratorium i Danmark og gennemførte derudover opkøbet af selskabet Paratek Pharmaceuticals gennem Novo Holdings’ REPAIR Impact Fund.
  Seed Investments rejste 3.1 mia. kr. til porteføljen i 2023, som ved udgangen af året bestod af 36 selskaber. Størstedelen af porteføljen består af private selskaber, og var ved udgangen af 2023 værdisat til ca. 3,5 mia. kr., hvilket er 41% mere end ved udgangen af 2022.

 • REPAIR Impact Fund fuldendte opkøbet af selskabet Paratek Pharmaceuticals sammen med Gurnet Point Capital. Paratek er blandt de førende uafhængige antibiotikaselskaber i verden, og transaktionsværdien lød på ca. 3.1 mia). Endvidere førte REPAIR Impact Fund an i en serie A kapitalrejsning til LimmaTech Biologics på 253 mio kr., og deltog endvidere i en 67 mio. kr. serie B kapitalrejsning til Revagenix. Ved årets udgang havde REPAIR Impact Fund en anslået værdi af 798 mio. kr. sammenlignet med 317 mio. kr. ved udgangen af 2022.

 • Bioindustrial Investments gennemførte syv investeringer i 2023, og investerede for i alt 1 mia. kr. Nævneværdige transaktioner inkluderer en serie A finansiering af Aquafortus på 115 mio. kr., hvor Novo Holdings var co-lead. Aquafortus er et vandteknologiselskab, der oprenser saltholdigt spildevand. En anden ny investering inden for vandsektoren var i danske HPNow og lød på 30 mio. kr.  Endvidere blev der gennemført en række supplerende investeringer i adskillige porteføljeselskaber, inklusiv 21st. BIO, Bactolife, Biomason, Deep Branch og LanzaTech. Ved årets udgang var Bioindustrial Investments-porteføljen værdisat til 4,1 mia. kr. og indbefattede 23 selskaber, hvoraf 22 er private selskaber og ét er offentligt.

 • Asia Investments investerer på tværs af alle subsektorer inden for life sciences og benytter en skræddersyet tilgang til de respektive geografier, der investeres i. Størstedelen af porteføljen består af direkte private investeringer, og disse blev vurderet til ca. 2,7 mia. kr. ved udgangen af 2023, sammenlignet med 1,4 mia. kr. ved udgangen af 2022. Blandt fremtrædende transaktioner i 2023 kan nævnes en serie C kapitalrejsning for kinesiske LePure Biotech, der er en førende leverandør af  innovative højkvalitets-bioprocesseringsløsninger. Endvidere deltog Asia Investments som hjørnestensinvestor i en 3,2 mia. kr. børsnotering af WuXi XDC på aktiebørsen i Hong Kong. Blandt andre højdepunkter kan nævnes deltagelsen i en serie D kapitalrejsning for Halodoc på 908 mio. kr. samt deltagelse i en 261 mio. kr. serie C1 kapitalrejsning for selskabet Doctor Anywhere.

Læs Novo Holdings Performance Rapport for 2023 her.

Nøgleord

Kontakter

Novo Holdings er et dansk aktieselskab, der er 100 pct. ejet af Novo Nordisk Fonden. Selskabet er holdingselskab for virksomhederne i Novo Gruppen, der består af Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S (der som følge af sammenlægningen med Chr. Hansen hedder Novonesis), og varetager forvaltningen af Novo Nordisk Fondens aktiver.

Novo Holdings er anerkendt som en internationalt førende life-science-investorer med fokus på langsigtet værdiskabelse. Ud over at være hovedaktionær i Novo Gruppens selskaber formidler Novo Holdings seed- og venturekapital til udviklingsselskaber og erhverver betydende ejerandele i vækstvirksomheder og veletablerede virksomheder inden for life-science. Novo Holdings forvalter også en bred portefølje af finansielle aktiver. 

Følg pressemeddelelser fra Novo Holdings

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Novo Holdings

Novo Holdings lancerer et nyt selskab og en finansieringsrunde for at fremme udvikling af nye innovative orale lægemidler29.2.2024 12:45:00 CET | Pressemeddelelse

Orbis Medicines rejser 26 mio. euro i seed finansiering til udvikling af værdifulde orale alternativer til populære biologiske lægemidler. Orbis’ enestående teknologi gør det muligt at skabe orale makrocykliske lægemidler hurtigt og systematisk efter mange år med få fremskridt på området. Novo Holdings’ afdeling for Seed Investments brugte sin proaktive strategi til at bygge Orbis Medicines.

Novo Holdings gennemfører køb af Ellab12.9.2023 15:30:00 CEST | Pressemeddelelse

Novo Holdings meddelte i juni i år, at der er indgået aftale om at købe Ellab fra EQT. Transaktionen er nu godkendt af alle relevante myndigheder, og handlen er gennemført. I samme ombæring er det vedtaget, at Anders Hedegaard tiltræder som ny bestyrelsesformand for Ellab. Endelig har Novo Holdings og Lundbeckfonden indgået en særskilt aftale om salg af en betydelig minoritetsejerandel i Ellab til Lundbeckfonden.

Novo Holdings rapporterer afkast på investeringsporteføljen på minus 6%, indtægter og afkast på i alt 3 mia. kr. og samlede aktiver for 805 mia. kr. i 202212.4.2023 07:00:00 CEST | Pressemeddelelse

København – I dag offentliggør Novo Holdings årsresultatet for 2022. Investeringsporteføljen realiserede et afkast på minus 6%, og Novo Holdings samlede indtægter og afkast for året landede på 3 mia. kr. Årsresultatet kan tilskrives en stærk præstation fra selskaberne i Novo Gruppen og en robust investeringsportefølje, der leverede over benchmark.

Bactolife henter 5 mio. USD i ny finansiering til at bekæmpe mave-tarminfektioner på verdensplan30.8.2022 08:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Bactolife meddelte i dag, at Bill & Melinda Gates Foundation, i overensstemmelse med fondens velgørende formålserklæring, har givet tilsagn om en investering på 5 mio. USD til at accelerere effekten af Bactolifes teknologiplatform og dermed videreudvikle Binding Proteins, der er en nyskabende biologisk løsning til at reducere risikoen for mave-tarminfektioner hos mennesker og dyr.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye