Viborg Kommune

Der er fortsat styr på økonomien i Viborg Kommune

Del

Viborg Kommune udfyldte i 2023 rammerne for, hvor mange penge der må bruges på velfærd

Der er styr på økonomien i Viborg Kommune.
Der er styr på økonomien i Viborg Kommune. Foto: Flemming Jeppesen. Fokus

Onsdag den 13. marts 2024 blev regnskabet for Viborg Kommune i 2023 fremlagt for Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Resultatet før anlæg og afdrag landede på 288 millioner kroner og blev dermed væsentligt bedre end de 192 millioner kroner, der oprindeligt var budgetteret med.

- Det er efterhånden ingen nyhed, at der er godt styr på økonomien i Viborg Kommune. Men jeg synes alligevel, at der er god grund til at glæde sig over det. Hvis man kigger rundt i landet, er det tydeligt, at det ikke er en selvfølge. Ligesom andre kommuner er vi i Viborg Kommune blevet udfordret af ekstra udgifter på familieområdet og socialområdet samt til specialelever, hvor blandt andet prisen på skolebuskørsel er steget markant, siger borgmester i Viborg Kommune, Ulrik Wilbek.

Ekstra midler
De øgede udgifter betød, at der i løbet af 2023 blev behov for at tilføre ekstra midler til en række områder for at dække det samlede merforbrug på serviceområderne på 40 millioner kroner.

Ekstraudgifterne blev imidlertid dækket ind via ekstra midler tilført fra staten for at kompensere for blandt andet en del af udgifterne til flygtninge fra Ukraine og de generelt stigende priser.

Derfor endte Viborg Kommune også med at bruge 4 millioner kroner mere end det, der er fastlagt i den statslige serviceramme.

- Vi har brugt alle de penge på velfærd, som staten giver os lov til. Det er jeg meget tilfreds med, for det at drive en kommune handler grundlæggende om at bruge pengene på borgerne uden at overskride budgetterne. Derfor vil jeg også gerne rose medarbejderne i Viborg Kommune for deres indsats, siger Ulrik Wilbek.

Stor anlægsaktivitet i 2023
Også på anlægssiden har det været et travlt år i Viborg Kommune.

Der blev således brugt netto 311 millioner kroner på anlægsprojekter, hvilket er rekordhøjt og markant højere end byrådets målsætning om 225 millioner kroner. Det skyldes blandt andet stigende priser og et par konkurssager.

Pengene er blandt andet blevet brugt på ny skole i Overlund, Skals Børnehus og Skole, nyt produktionskøkken til Madservice, områdefornyelse i banebyen, udvikling i mindre byer og landdistrikter som eksempelvis Fjordklyngen og Mønsted, Åpromenaden i Bjerringbro, udvikling af idræts- og fritidsfaciliteter i Houlkær, renovering og forbedring af broer, fortove og vejnettet samt nye cykelstier.

- Der er gang i rigtig mange anlægsprojekter til gavn for borgerne i hele Viborg Kommune, og vi har generelt været gode til at gennemføre de planlagte projekter. Der var budgetlagt bruttoanlægsudgifter for 328 millioner kroner, og der blev udført anlægsprojekter for 379 millioner, siger Ulrik Wilbek.

Færre penge i kassen
Det betød også, at den gennemsnitlige likviditet faldt i 2023. Ved udgangen af 2023 udgjorde den gennemsnitlige likviditet 545 millioner kroner, hvilket stadig er markant over Byrådets målsætning om en gennemsnitlig likviditet på 200 millioner kroner.

Ulrik Wilbek gør dog opmærksom på, at den gennemsnitlige likviditet forventes at falde yderligere i 2024 og i budgetoverslagsårene 2025-2027, så den kan komme under byrådets målsætning om 200 millioner kroner. Derfor understreger borgmesteren, at der vil være ekstra fokus på likviditeten i budgetlægningen for årene 2025-2028.

Faktaboks om årsregnskab 2023

Økonomiske politik (mio. kr.)

Målsætning 2023

Regnskab 2023

Resultat før anlæg og afdrag

-250

-288

Skattefinansierede anlægsudgifter (netto)

225

311

Gennemsnitlig likviditet

200

545

Resultatopgørelse (mio. kr.)

Budget 2023

Regnskab 2023

Indtægter (skatter og tilskud)

-6.629

-6.770

Serviceudgifter

4.360

4.386

Overførselsudgifter

1.664

1.681

Bruttoanlægsudgifter

328

379

Nøgleord

Kontakter

Om Viborg Kommune

Viborg Kommune er med sine knap 100.000 indbyggere Danmarks tiende største kommune og med sine 1.474 km² den næststørste kommune målt på areal.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye