Sund & Bælt indgår samarbejde med Boss Ladies

Del

Byggebranchen står i fremtiden til at mangle faglært arbejdskraft. Som del af et større initiativ for mere mangfoldighed på arbejdspladsen har Sund og Bælt indgået et samarbejde med Boss Ladies. Den nye aftale skal medvirke til at gøre Sund & Bælts arbejdspladser mere attraktiv for kvinder.

I 2024 vil Sund og Bælt sætte yderligere fokus på mangfoldighedsindsatsen i selskabet. Det statsejede selskab sætter først fokus på de store anlægsprojekter, og derfor vil indsatsen især dreje sig om Danmarks største byggeplads ved Rødbyhavn, hvor Femern Bælt-tunnelen er under opførelse, og på de omfattende drifts- og vedligeholdelsesopgaver på Storebæltsbroen.

”Sund & Bælt har både nu og i fremtiden brug for faglært arbejdskraft til vores mange infrastrukturprojekter og vedligehold af eksisterende infrastruktur. En del af løsningen er at tiltrække flere kvinder til bygge- og anlægsbranchen og sikre, at de kvinder, der allerede er der, synes, der er gode og attraktive vilkår og forhold. Sund & Bælt ønsker at være en virksomhed med et rummeligt, åbent og sikkert arbejdsmiljø for alle, og som kan tiltrække og fastholde de dygtigste medarbejdere uanset deres køn. Vi ser frem til samarbejdet med Boss Ladies, som vi forventer kan styrke denne indsats,” siger Emilie Juel-Helwig, direktør for bæredygtighed i Sund & Bælt. 

I Boss Ladies arbejdes der for at skabe kulturforandringer i Danmarks mest mandsdominerede fag, hvor udviklingen historisk har været fastlåst.

”I bygge- og anlægsbranchen sker der i dag et udtalt spild af talent, mens der mangler kollegaer ude i skurvognen. Skal vi lykkes med at skabe en strategisk turn-around, så kræver det, at vi sætter målrettet ind og arbejder med kulturen på byggepladsen, hvor det i dag kan være ekstremt hårdt at være eneste kvinde. Her spiller bygherrerne en nøglerolle i forhold til at stille krav til entreprenørerne”, siger Nina Groes direktør i Divérs og initiativtager til Boss Ladies.

På Femern Bælt-projektet er entreprenørerne forpligtet til at levere mindst 500 lærlingeårsværk i løbet af anlægsfasen. Sund & Bælt sætter nu også fokus på, at projektet er en attraktiv arbejdsplads for kvindelige håndværkere. Det er desuden målet, at Femern Bælt-tunnelen skal bidrage til at øge optaget af kvindelige studerende på erhvervsskolerne.

Det nye samarbejde mellem Sund & Bælt og Boss Ladies bliver kickstartet i foråret, hvor turen bl.a. går til Lolland og Korsør for at besøge de store anlægsprojekter. Her vil Boss Ladies levere konkrete anbefalinger til, hvordan arbejdspladser, sagsgange og det fysiske og psykiske arbejdsmiljø kan indrettes, så det danner et godt og trygt miljø for alle ansatte – uanset køn.

For mere information
Sund & Bælt: Chef for koncernkommunikation, Lene Gebauer Thomsen lgt@sbf.dk, mobil 2170 4450.

Divers: Projektchef Søren Melcher, sm@foreningendivers.dk, mobil 29 38 88 39

Faktaboks 
Boss Ladies blev startet i 2018 for at skabe dybe kulturændringer og sikre, at flere kvinder rekrutteres, fastholdes og trives i bygge- og anlægsbranchen, industrien, installationsfagene og i de maritime fag.

Boss Ladies er et nationalt forandringsprojekt og har en bred samarbejdskreds af blandt andet erhvervsskoler, arbejdsmarkedets parter, virksomheder og kommuner. Indsatsen er støttet af VILLUM FONDEN, Danske Maritime og Grundejernes Investeringsfond. Boss Ladies er firedobbelt prisvindende for den forandring, projektet har skabt på erhvervsskoler og i danske virksomheder.

Følg pressemeddelelser fra Sund & Bælt

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Sund & Bælt

En ny ø på tippen af Sprogø skal skabe flere ynglesteder for beskyttede fuglearter15.4.2024 08:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Sund & Bælt har afsat 10 millioner kroner til en række naturprojekter, der skal styrke biodiversiteten omkring Storebæltsbroen. Et af tiltagene er etableringen af en ny ø på tippen af Sprogø, der skal skabe flere ynglesteder for beskyttede fuglearter som fjord-, hav- og dværgternen. Sprogø er meget mere end et sted, vi passerer kortvarigt, når vi krydser Storebælt. Det er også et levested for et væld af forskellige dyrearter som fugle, padder og insekter. For at styrke biodiversiteten endnu mere har Sund og Bælt valgt at afsætte 10 millioner kroner til en række naturprojekter. Den første fase af projektet er nu gået i gang og involverer etableringen af både en ø, en sø og en faunapassage på Sprogøs nordlige del. Projekterne er et vigtigt skridt i Sund og Bælts arbejde med biodiversitet, fortæller Ditte Marie Hjort, der er projektansvarlig i Sund & Bælts afdeling for bæredygtighed. - Sprogø er placeret i et Natura 2000-område, hvilket betyder, at der er naturtyper og dyr, som kræver en

Dobbeltrettet trafik på Storebæltsbroen i næste uge9.4.2024 08:00:00 CEST | Pressemeddelelse

I næste uge – uge 16 - bliver der i aften- og nattetimerne arbejdet på Storebæltsbroen med vedligeholdsarbejde bl.a. maling af ekspansionsfuger på den ene af broens to 325.000 tons tunge ankerblokke. Arbejdet foregår om natten for at skabe et trafikfrit og sikkert område, som samtidig giver mulighed for at udføre arbejdet hurtigere og mere effektivt end i dagtimerne. Det betyder, at trafikken vil køre dobbeltrettet i den ene side af broen, mens der arbejdes i den modsatte side. Trafikrestriktioner under arbejdet I uge 16, startende mandag aften den 15. april, vil trafikken køre dobbeltrettet i aften- og nattetimerne mellem kl. 20.00 og 05.00. Det gælder mandag, tirsdag og onsdag aften. Broen lukkes i to omgange af 45 minutter, henholdsvis om aftenen kl. 20 og igen om morgenen kl. 05 i forbindelse med omlægning af trafikken. Der vil opstå ventetid under omlægning af trafikken. Mens trafikken er omlagt, er hastighedsbegrænsningen 80 km/t, og overhaling er ikke tilladt. Læs mere om vejarb

Stigende fritidstrafik bidrager til godt årsresultat5.4.2024 13:05:55 CEST | Pressemeddelelse

Både på Storebæltsbroen og Øresundsbron blev der hen over sommeren sat flere rekorder, og juli blev den største rejsemåned på begge broer hidtil. Trafikudviklingen bidrager positivt til et tilfredsstillende resultat for året. Indtægterne fra vejtrafikken over Storebælt var på 3.155 mio. kr. og steg med 2 pct. i forhold til 2022. Den samlede vækst i trafikken på Storebæltsforbindelsen var på 2,9 pct., og betød at vejtrafikken satte ny årsrekord med 13,6 mio. køretøjer. Stigningen var drevet af personbiltrafikken, der steg med 3,7 pct., mens lastbiltrafikken lå 2,8 pct. lavere end i 2022. I gennemsnit passerede mere end 37.000 køretøjer forbindelsen i døgnet. På Øresundsbron steg den samlede trafik med 8,3 pct. i forhold til 2022 og nåede næsten op på niveauet fra før covid-19. Personbiltrafikken steg med 9,8 pct., mens lastbiltrafikken faldt med 5,0 pct. i forhold til året før. I alt passerede 7,3 mio. køretøjer forbindelsen. Indtægterne fra vejtrafikken steg med 163 mio. kr. - 2023 ble

Væltet varebil på Storebæltsbroen skal til lommerne3.4.2024 08:00:00 CEST | Pressemeddelelse

22. december væltede en varebil i kraftig sidevind og lammede trafikken på årets største rejsedag. Nu er vognmanden gjort erstatningsansvarlig, hvilket ifølge Sund & Bælt sender et vigtigt signal. Det kan have konsekvenser, hvis man ikke vurderer, om det er forsvarligt at passere Storebæltsbroen, inden man kører over forbindelsen. Det mærker den vognmand nu, hvis chauffør valgte at krydse Storebæltsbroen 22. december 2023. I kølvandet på uheldet, der lammede juletrafikken i flere timer, valgte Sund & Bælt at igangsætte en erstatningssag på baggrund af de omkostninger, der var i forbindelse med den væltede varebil. Sagen er nu afsluttet, og vognmanden er blevet gjort erstatningsansvarlig for alle Sund & Bælts udgifter. I alt skal vognmanden betale lidt over 34.000 kroner, hvilket blandt andet dækker udgifter til bjærgning af køretøjet og ekstra mandskabstimer. Selvom beløbet ikke lyder af meget, er sagen vigtig af flere årsager, fortæller Søren Ulrik Hillersborg, der er driftsdirektør i

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye