Rådet for Grøn Omstilling

RGO: Hold op med at gamble med klimapolitikken - sæt fart på omstillingen af landbruget og vejtransporten

Del

Rådet for Grøn Omstilling roser Klimarådets rapport og efterlyser en høj klimaafgift for landbruget og hurtig udfasning af fossile biler.

Rådet for Grøn Omstilling hilser den nye statusrapport fra Klimarådet velkommen. Den viser, at det stadig ikke er anskueliggjort, at regeringens politik lever op til klimalovens mål om at sænke drivhusgasudledningerne med 70 pct. i 2030, og man har svært ved at holde EU’s årlige reduktionskrav. RGO er enig med Klimarådet i, at der er brug for ekstra tiltag, så Danmark med sikkerhed kan nå 2025- og 2030-klimamålene og lever op til sine forpligtelser i EU.  

”Hvis Danmark skal være et grønt foregangsland i EU, bør regeringen føre en langt mere ambitiøs klimapolitik i stedet for som nu at gamble hårdt på CO2-fangstteknologier, fordi man stadig tøver i forhold til landbruget og vejtransporten. Vi bør holde op med at foregøgle hinanden, at vi løser klimakrisen ved at proppe nogle nye lavbundstal ind i et excelark eller ved at satse for hårdt på usikre tekniske fix. Der er brug for langt større reformer og adfærdsændringer i det danske samfund,” siger Bjarke Møller, der er direktør i Rådet for Grøn Omstilling (RGO) i en kommentar til Klimarådets nye statusrapport. 

De nyeste tal for Danmarks samlede areal af kulstofrige jorder er blevet nedjusteret markant, og det har gjort det lettere for regeringen at nå 2025-målet, men alligevel viser Klimarådets rapport, at der er risiko for, at man ikke når den nedre grænse for 2025. 

”Den tid, hvor regeringen spiller fedtspil eller dribler udenom de mest effektive klimatiltag i landbruget og transporten, må være slut. Vi står på en brændende platform, for klimaforandringerne er accelereret på dramatisk vis i løbet af 2023. Der er brug for mere klimahandling og ikke mindre i de næste afgørende år,” siger Bjarke Møller, der opfordrer regeringen til at løfte klimamålet til mindst 80 pct. i 2030 og at følge en klar sti med årlige reduktioner i alle sektorer, så Danmark kan blive klimaneutral allerede i 2040 i stedet for at vente til 2045 eller 2050.  

Rådet for Grøn Omstilling lægger som Klimarådet vægt på, at landbruget også skal levere sin del af klimaansvaret. 

”Der bør indføres en høj ensartet klimaafgift for landbruget på mindst 750 kr/tons CO2e, og vi er enige med Klimarådet i, at der samtidig bør indføres en forbrugsafgift på klimabelastende fødevarer, så man sikrer en adfærdsændring. De to tiltag bør gå hånd i hånd da øget efterspørgsel på fx plantebaseret mad vil understøtte produktionsomstilling i landbruget,” siger RGO’s seniorrådgiver for fødevarer, Niklas Jørgensen. Han opfordrer samtidig til, at man i trepartsforhandlingerne om landbruget tager fat på strukturelle forandringer, så antallet af produktionsdyr nedbringes, og vejen banes for flere plantebaserede fødevarer. 

Rådet for Grøn Omstilling hilser det samtidig velkomment, at Klimarådet vil hæve dieselafgiften med i alt 90 øre pr. liter, så den danske afgift kommer op på det tyske niveau. 

”Dieselafgiften bør som minimum være på det tyske niveau, så Danmarks udledninger ikke pustes kunstigt i vejret på grund af øget grænsehandel, fordi tyskere kører over grænsen for at tanke diesel op i Danmark,” siger Jeppe Juul, der er transportpolitisk chef i RGO, og fortsætter:

”Vi er enige med Klimarådet i, at regeringen bør gøre mere for at nedbringe antallet af fossile person-, vare- og lastbiler og fremme en hurtigere elektrificering. I RGO anbefaler vi, at regeringen indfører et stop for salget af nye fossilbiler allerede i 2025, der er et meget effektivt instrument til at nedbringe vejtransportens udledninger.” 

Klimarådet anbefaler i sin rapport, at regeringen udarbejder en strategi for at nedtrappe Danmarks forbrug af biomasse. Herunder opfordrer man til at indføre en afgift, så biomassens reelle klimabelastning bedre afspejles i prisen, da brug af biomasse fra europæiske skove reelt er for billig.

“Danmark er det EU-land, der importerer mest biomasse pr. indbygger, men afbrænding af fast træbiomasse er absolut ikke bæredygtigt, for Danmark udleder årligt over 15 millioner tons drivhusgasser på den konto. Rådet for Grøn Omstilling er enige med Klimarådet i, at der bør lægges en afgift på afbrænding af biomasse, som afspejler klimapåvirkningen. Fremtidens varmeforsyning skal elektrificeres, og regeringen bør lægge en ny strategi, så afbrændingen af fast træbiomasse udfases og senest er stoppet i 2035,” siger Julie Bangsgaard Abrahams, der er seniorrådgiver for energi og klima i RGO. 

Kontakter

Niklas Sjøbeck JørgensenRådgiver, Fødevarer og bioressourcerRådet for Grøn Omstilling

Tlf:3318 1945niklas@rgo.dk

Om os

Rådet for Grøn Omstilling er en uafhængig miljøorganisation, der arbejder for at fremme en grøn og bæredygtig omstilling af samfundet. Det gør vi ved at skabe og formidle viden om grønne løsninger og ved at påvirke politikere, virksomheder og borgere til at træffe grønne valg.

Følg pressemeddelelser fra Rådet for Grøn Omstilling

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Rådet for Grøn Omstilling

Lyt til Klimarådet og sæt biodiversitet og vandmiljø i centrum for den næste landbrugsreform23.4.2024 13:02:12 CEST | Pressemeddelelse

Klimarådet har i dag udgivet en rapport om Danmarks fremtidige arealanvendelse, der er meget opsigtsvækkende. Sådan lyder det fra Rådet for Grøn Omstilling, der roser Klimarådet for at fremlægge et samlet forslag til, hvordan man både kan sænke landbrugets udledning af drivhusgasser og samtidig få beskyttet biodiversiteten, drikkevandet og havmiljøet.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye