BIOFOS A/S

BIOFOS: Havari i sammenkobling skyld i bypass til Øresund

Del

I forbindelse med en igangværende udvidelse af Renseanlæg Damhusåen er der sket et uforudset havari i sammenkoblingen mellem en gammel og en ny ledning.

Renseanlæg Damhusåen ligger ved Valbyparken i København.
Renseanlæg Damhusåen ligger ved Valbyparken i København. BIOFOS A/S

Det medfører, at mekanisk renset spildevand ledes ud i Øresund. Teknik- og Miljøforvaltningen i København har valgt at fraråde badning ved Amager Strand ud fra et forsigtighedsprincip, fordi det ikke kan udelukkes, at vandkvaliteten langs stranden kan være påvirket af bakterier.

”I BIOFOS går vi på arbejde for at sikre et rent vandmiljø i hovedstadsområdet. Så det ærgrer os, at vi på grund af uheldet ikke kan rense det spildevand som vi leder ud i Øresund så godt, som vi gerne ville,” siger anlægschef i BIOFOS Jan Henriksen. 

Han forklarer, at mekanisk renset spildevand er renset for faste partikler, men at det naturligvis fortsat indeholder bakterier, og at BIOFOS derfor har henvendt sig til badevandsmyndigheden, som har valgt at hejse det røde flag ved Amager Strandpark.

Uheld ved planlagt sammenkobling
Havariet skete tirsdag kl. 13 den 27. februar, hvor BIOFOS sammen med sine entreprenører arbejdede på en planlagt sammenkobling af en ny og gammel ledning på Renseanlæg Damhusåen. Et arbejdet, som ikke kan udføres samtidig med, at der løber spildevand til anlægget. Derfor blev spildevandet opmagasineret dels i oplandet og dels i renseanlæggets egne bassiner.

Da BIOFOS begynder at lede vand tilbage igennem den nye ledning omkring middagstid tirsdag den 27. februar, sprang det læk. Det betyder, at BIOFOS siden tirsdag eftermiddag har måtte bypasse mekanisk renset spildevand fra Renseanlæg Damhusåen, fordi der ikke længere var kapacitet på anlægget til at holde spildevandet tilbage.

”Vi har valgt at bypasse, så det sker via den normale udløbsledning, som fører vandet ud i Kongedybet langt ude i Øresund. Ledningen ved Kongedybet er langt fra kysten, og derude er der god vandgennemstrømning i Øresund,” forklarer Jan Henriksen.

Sammenkobling på den kolde tid af året
Sammenkoblingen af den nye og gamle ledning på Renseanlæg Damhusåen er en del af en omfattende udbygning af BIOFOS’ anlæg, som netop skal være med til at reducere bypass og mængden af kvælstof i Øresund. 

Arbejdet er planlagt til at ske i tørvejr og om natten, og uden for badesæsonen. Den nødvendige tilbageholdelse af spildevand til anlægget foregik i et tidsrum, hvor der kommer mindst muligt vand til anlægget. Og skulle der ske bypass, sker det på en årstid, hvor der er færrest badende og andre, som opholder sig i og ved vandet.

Forventer ikke langsigtede konsekvenser for vandmiljøet
BIOFOS forventer, at selskabets entreprenører har udbedret havariet og gennemført sammenkoblingen mellem den nye og den gamle ledning torsdag aften d. 29. februar, hvorefter anlægget kan begynde at behandle spildevandet på normal vis igen. Der vil herefter gå en periode, inden renseanlægget igen kører på fuld styrke.
BIOFOS’ bedste vurdering er, at udledningen af mekanisk renset spildevand ikke får langsigtede konsekvenser for vandmiljøet i Øresund.

Når udledningen er stoppet, vil der efter nogle timer ikke længere være risiko for, at badevandet ved Amager Strand kan være påvirket af bakterier, og det vil igen være sikkert at bade ved stranden, hvilket vil fremgå af badevandsvarslingssystemets tavler på stranden, web ” Badevandsudsigten” og app ”Badevand”.

Fakta:
Der bypasses i snit 4.000 m3 mekanisk renset spildevand i timen ud til Øresund som følge af havariet. 

Bypass vil sige at spildevandet som kommer ind til renseanlægget renses mekanisk, men ikke biologisk og kemisk rensning. Det er således renset for faste partikler, men indeholder fortsat bakterier.   

Renseanlæg Damhusåen ligger ved Valbyparken i København.

Kontakter

Billeder

Renseanlæg Damhusåen ligger ved Valbyparken i København.
Renseanlæg Damhusåen ligger ved Valbyparken i København.
Download

Links

Om Biofos A/S

BIOFOS er Danmarks største spildevandsvirksomhed. Vi renser spildevandet for 1,2 mio. indbyggere i hovedstadsområdet på vores tre renseanlæg Lynetten, Avedøre og Damhusåen.

Vi udnytter ressourcerne i spildevandet til klimavenlig energi i form af el, biogas og fjernvarme til forsyningsnettet. BIOFOS har desuden en aktiv skoletjeneste, hvor skoleelever hvert år modtager undervisning i spildevand, miljø og bæredygtig energi.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye