Akademikerne

OK24: 39.000 akademikere i kommunerne får ny overenskomst

Del

De ca. 39.000 ansatte akademikere i kommunerne, herunder bl.a. administrative medarbejdere, ergoterapeuter, bibliotekarer, fysioterapeuter, psykologer, chefer, ingeniører og tandlæger har netop indgået et ny toårigt overenskomstforlig med en samlet økonomisk ramme på 8,8 %.

Forliget sikrer en betydelig reallønsforbedring de kommende to år. Der er generelle lønstigninger på i alt godt 6,50 %. Derudover forbedres pensionsindbetalingerne betydeligt, og der er aftalt en række løntillæg. Det største lønhop kommer allerede til april 2024, med lønstigninger på 4 %.

Ud over løn er der forbedringer på bl.a. fleksibilitet, barsel, tillidsrepræsentanter, psykisk arbejdsmiljø og kompetenceudvikling. Desuden ønskede Akademikerne denne gang at sætte særligt fokus på natur, miljø og grøn omstilling. Forliget indeholder desuden et fokus på inklusion af særligt sårbare på det kommunale arbejdsmarked.

Lisbeth Lintz, formand for Akademikerne udtaler:

”Vores højest prioriterede krav til OK24 var løn. Og vi har nu sikret en reallønsfremgang inden for perioden. Derudover har vi aftalt en ekstraordinær forhandling i slutningen af 2025. Forhandlingen skal sikre, at vi senest ved udgangen af 2025 får håndteret det lønefterslæb til lønudviklingen i den private sektor, der var ved indgangen til OK24. Oveni kommer den såkaldte reguleringsordning fremover til at følge en mere retvisende indeksering. Dette er også med til at sikre, at lønningerne på det kommunale område vil blive løftet og udvikle sig i takt med lønningerne på det private arbejdsmarked”, siger Lisbeth Lintz.

En nyskabelse i overenskomstforliget er oprettelsen af en såkaldt opsparingskonto, der betyder, at ansatte fremover får bedre mulighed for at finansiere pauser eller sporskifte i et langt arbejdsliv. Aftalen betyder, at den del af pensionsindbetalingerne, der kan veksles fra pension til løn eller opsparing bliver hævet. Samtidigt er der aftalt et markant løft af pensionsprocenten på op til 2,22 procentpoint, så den nu for grupper omfattet af den fællesakademiske overenskomst kan udgøre hele 21,0 %

”Vi har aftalt en opsparingskonto, der bygger bro til fremtiden. Det er en arbejdslivs- eller livsfasekonto, som giver den enkelte mulighed for at skabe et økonomisk grundlag for at kunne tage pauser eller foretage skift i arbejdslivet. De akademiske medarbejdere efterspørger fleksibilitet. Jeg synes, kontoen giver mange perspektiver i forhold til at få mere fleksibilitet og bedre muligheder for at kunne tage pauser i et langt arbejdsliv.” 

Det nye forlig indeholder også et særligt tillæg til akademikere, som arbejder med miljø- og naturbeskyttelse i kommunernes tekniske forvaltning. Kommunerne spiller en central rolle i den grønne omstilling og har en bred vifte af myndighedsopgaver inden for natur og miljø. Kommunerne håndterer hver dag øgede krav og stigende kompleksitet i deres opgaveløsning som følge af skærpet politisk fokus, EU´s målsætninger samt høje nationale og lokale ambitioner.

”Vi er meget glade for at kunne honorere den helt centrale rolle, som en gruppe akademikere i kommunen har indenfor den grønne omstilling. Denne aftale giver mulighed for i endnu højere grad at anerkende de øgede krav og den kompleksitet, som sker i opgaveløsningen i de tekniske forvaltninger i forhold til natur, miljø og grøn omstilling.” udtaler Lisbeth Lintz.

Læs forliget: https://www.akademikerne.dk/ok24-39-000-akademikere-i-kommunerne-faar-ny-overenskomst/

Kontaktoplysninger:

For yderligere kommentarer, kontakt Akademikernes formand Lisbeth Lintz på 2488 8442.

Akademikerne varetager interesser for cirka 500.000 medlemmer på det offentlige og private arbejdsmarked.

Kontakter

Om Akademikerne

Akademikerne er en partipolitisk uafhængig paraplyorganisation for 28 faglige organisationer, der organiserer akademisk uddannede i Danmark. 

Akademikerne samarbejder med medlemsorganisationerne for at sikre et attraktivt akademisk arbejdsmarked. Akademikerne skal øge akademikernes indflydelse i samfundet.

Følg pressemeddelelser fra Akademikerne

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Akademikerne

150.000 akademikere siger et stort ja til nye offentlige overenskomster15.4.2024 12:00:00 CEST | Pressemeddelelse

97,9 pct af de afgivne stemmer, og samtlige 26 medlemsorganisationer i Akademikerne, har stemt ja til overenskomstaftalen OK24. Samtidig er stemmeprocenten på 43 pct. hvilket er en stigning på 27 pct sammenlignet med foregående afstemning. Afstemningsresultatet betyder, at 150.000 offentligt ansatte akademikere i staten, regionerne og kommunerne nu kan se frem til markante forbedringer i at indrette arbejdslivet fleksibelt samt markante lønstigninger.

Hovedorganisationen Akademikerne er vokset med 50 pct. på 10 år11.4.2024 09:13:00 CEST | Pressemeddelelse

Medlemsantallet i den akademiske fagbevægelse fortsætter med at stige. Væksten betyder, at medlemstallet nu har passeret 490.000, hvilket er en fremgang på mere end 50 pct. over 10 år. Hovedorganisationen Akademikerne er dermed snublende tæt på en halv mio. medlemmer. De seneste års vækst skyldes især, at antallet af privatansatte medlemmer er steget, så de udgør over 50 pct. af de erhvervsaktive medlemmer.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye